Logo
Logo
Nyhet28 maj 2020 - 14:05

Företagen till regeringen: Förläng stödet – annars går vi under

Sänkt arbetsgivaravgift har varit nödvändigt för att företag har kunnat överleva under krisen. Men nu går tiden snart ut – trots att krisen är långt ifrån över. ”Det skulle innebära konkurs om de inte förlänger den”, säger Elisabeth Fastesson på PD Bevakning.

"Det har varit den enda åtgärden som jag har kunnat ta del av överhuvudtaget", säger Elisabeth Fastesson på PD Bevakning i Östersund om den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna.Foto: Per Danielsson/TT

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgiften är en av de mest använda åtgärderna i regeringens krispaket hittills med sina 33 miljarder kronor. Många företagare hoppas nu på insatsen, som upphör den sista juni, kommer att förlängas. Något som även politiker från borgerligt håll har fört fram som önskemål. Och det börjar bli bråttom att få besked.

En av de företagare som har välkomnat nedsättningen av arbetsgivaravgifterna är Pierre Constantinou som driver matkedjan Panini Internazionale AB, med runt 30 måltidsbutiker med servering i Stockholm. Han har genom åren anställt många unga människor och även nyanlända som har fått chansen att få in en fot i arbetslivet. Coronakrisen slog till hårt och snabbt.

Pierre Constantinou
Foto: Janerik Henriksson/TT

– Vi var tvungna att säga upp alla provanställda när det bröt ut, sedan fick vi permittera både tjänstemän och butiksanställda, först 60 procent och sedan hela 80 procent, för att kunna klara av det, säger han.

Hjälper till direkt

Han hoppas nu att politikerna inser att den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgiften ska förlängas med ytterligare månader för att han och andra i branschen ska kunna överleva.

– Nedsättningen av arbetsgivaravgiften är en mycket bra åtgärd eftersom den hjälper till så direkt. Även om den akuta krisen klingar av i sommar så kommer stödet fortfarande att behövas under lång tid framöver, särskilt som vi ser att vi har en djup och varaktig lågkonjunktur framför oss, säger Pierre Constantinou.

I en tidigare intervju med Arbetsmarknadsnytt gav han uttryck för att den allmänna löneavgiften, som ingår i arbetsmarknadsavgifterna, borde slopas då den endast är en skatt för att anställa.

– Då, för ett och ett halvt år sedan, handlade det om att jag hade kunnat erbjuda många fler arbetstillfällen om man slopade löneavgiften. Runt 25 personer till. I dag handlar det snarare om överlevnad, att rädda så många av dem från arbetslöshet som möjligt. Det borde till en permanent nedsättning av arbetsgivaravgifterna, gärna genom ett slopande av den allmänna löneavgiften, säger Pierre Constantinou.

Helt avgörande åtgärd

För PD Bevakning i Östersund har sänkningen varit helt avgörande.

– Det har varit den enda åtgärden som jag har kunnat ta del av överhuvudtaget. Det skulle kunna innebära konkurs för oss om de inte förlänger dem, säger vd Elisabeth Fastesson.

Hon har drivit företaget sedan 1994 och har 13 anställda. Hon kan inte permittera personalen eftersom företaget har verksamhet dygnet runt och behöver tillgång till allihop. Samtidigt har PD Bevakning fått färre och färre kunder och de kunder som hon har kvar har inte råd att betala lika mycket.

– Mina kunder går det inte så bra för. De har svårt att betala. Men jag kan ändå inte dra ner på verksamheten och jag kan ju inte permittera mig själv då jag har jättemycket att göra i den här röran, säger Elisabeth Fastesson.

”Det ska vara någon måtta”

Helst skulle hon, liksom Pierre Constantinou, se en permanent nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

– Vi ska ha arbetsgivaravgifter, men det ska vara någon måtta. Det blir alldeles för höga lönekostnader, och uppe på dessa kommer alla försäkringar som är väldigt dyra. Jag har väldigt svårt att ta ut alla dessa höga kostnader från mina kunder, säger Elisabeth Fastesson.

Sätter fler i arbete

Nyligen publicerades en forskningsrapport på uppdrag av Entreprenörskapsforum som visar att nedsättning av arbetsgivaravgifterna är en mycket effektiv åtgärd för att sätta fler människor i arbete – något som kommer att bli ytterst nödvändigt när krisen så småningom leder till den ökade massarbetslöshet som de flesta experter menar kommer.

Sven-Olov Daunfeldt, professor och forskningschef på Handelns utredningsinstitut, är en av rapportförfattarna. I forskningen har han studerat effekterna av den nedsänkning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar som gjordes 2007.

Sven-Olov Daunfeldt
Foto: Marcus Larsson

– Tidigare studier har underskattat effekten av nedsättningen som gjordes då. Vi har tittat på de företag som gynnades av nedsättningen, alltså de företag som hade många ungdomar anställda. Siffrorna visar tydligt att dessa företag ökade sina anställda.

Utrikesfödda vinnare

Antalet jobb som skapades av skattesänkningen bedöms enligt rapporten vara drygt 18 000 och det årliga intäktsbortfallet i statens budget cirka 440 000 kronor per jobb enligt studien. De tidigare utvärderingarna har pekat på betydligt färre jobb, mellan 6 000 och 10 000 och att intäktsbortfallet för staten motsvarade 1–1,6 miljoner kronor per jobb.

– Men det mest slående med vår studie är att åtgärden visade sig vara mycket effektiv för att få utrikes födda i jobb. De företag som fick den största kostnadsbesparingen dubblerade antalet utrikesfödda i sina företag. Visserligen från låga nivåer men ändock en dubblering, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Sven-Olov Daunfeldt är mycket bekymrad över läget för de grupper som var dåligt integrerade på arbetsmarknaden redan innan krisen och under brinnande högkonjunktur.

– Man brukar säga att efter åtta år så har ungefär hälften av en invandrargrupp från till exempel Asien eller Afrika sysselsättning. Men då räknar man sysselsättning som minst en timmas jobb i veckan och man räknar även in de kraftigt subventionerade arbetsmarknadsåtgärderna, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Om man i stället räknar sysselsättning som något man kan livnära sig på – som till exempel en ingångslön i ett låglöneyrke och uppåt – så blir sysselsättningen hjärtskärande låg för dessa invandrargrupper. Framförallt för kvinnor.

– Det är endast 20 procent av kvinnorna som har ett jobb att leva på efter åtta år i Sverige. För männen är den siffran 34 procent. Och då är dessa siffror hämtade ur ett Sverige som befann sig i brinnande högkonjunktur. Hur det kommer att se ut efter coronakrisen kan vi knappast ens föreställa oss ännu, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Behövs permanent sänkning

Han anser att den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna som regeringen har genomfört under krisen är lovvärd och det vore bra om den förlängdes. Han menar att en permanent sänkning av arbetsgivaravgiften vore en mycket effektiv åtgärd.

– Man borde definitivt sänka arbetsgivaravgifterna permanent. Framförallt borde man helt ta bort den del av arbetsgivaravgifterna som kallas ”allmänna löneavgiften” och som omfattar en tredjedel av arbetsgivaravgifterna. Den är i själva verket ingen avgift, utan en ren skatt, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Men åtgärden är långt ifrån tillräcklig om det ska gå att nå kunna nå den stora volym av arbetslösa som kommer uppstå efter krisen. Därför föreslår han att man kombinerar sänkningen av arbetsgivaravgifterna med en mer varaktig strukturreform.

– Vi behöver en bestående strukturreform och inte tidsbegränsade insatser under krisen. Det stora problemet på svensk arbetsmarknad är att det är alldeles för höga ingångslöner.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Arbetsgivaravgift#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist