Pär Melin, Pichano Holding AB
Foto: Mats Andersson/TT

"Tillväxtverket har fallit för politikernas tryck. Det är inga små svängningar myndigheteten gör utan de är markanta. De här nya reglerna kommer att drabba många företag", säger Pär Melin på Pichano Holding AB.

Företagen om Tillväxtverkets nya tvärvändning: "Ett svek"

Publicerat av Ana Cristina Hernández

En ny u-sväng från Tillväxtverket skapar oro bland företagare. Myndigheten har förbjudit koncernbidrag för bolag som får permitteringsstöd, trots andra besked i början av krisen. ”Helt overkligt”, säger företagaren Pär Melin.

Nyligen beslutade Tillväxtverket att koncernbidrag ska jämställas med aktieutdelningar. Det betyder att företag som lämnar koncernbidrag, det vill säga överför kapital från ett bolag inom koncernen till ett annat, inte har rätt till statligt permitteringsstöd. Myndighetens plötsliga besked har gjort Pär Melin, vd och delägare till koncernen Pichano Holding AB, mycket upprörd.

– Tillväxtverket har fallit för politikernas tryck. Det är inga små svängningar myndigheten gör utan de är markanta. De här nya reglerna kommer att drabba många företag. För vår del blir det en miljon kronor i uteblivet permitteringsstöd, säger han.

I Pichano-koncernen ingår nio företag, inklusive moderbolaget. Bolagen finns i Husum, Härnösand, Sundsvall, Timrå och Gävle. De flesta av företagen är mekaniska verkstäder och två är fastighetsbolag. Pär Melin berättar att fördelningen av pengar mellan koncernens bolag var en nödvändighet för att balansera resultaten.

– Pichano Husum AB hade gått back med en miljon medan andra bolag hade gått plus. Har man ett företag som har gått back är det inte ovanligt att hämta pengar från de som det har gått bra för, säger han.

Enda fungerande åtgärden

Permitteringsstödet var typiskt nog den enda av alla regeringens krisåtgärder som Pär Melin tyckte fungerade bra – fram tills nu. Sammanlagt för hela koncernen har de korttidspermitterat 45 av 115 medarbetare sedan april. Vad de ska göra nu vet han inte.

– Vi vet inte hur mycket jobb vi kommer att ha så det kan leda till varsel lite längre fram. Vi kommer i alla fall inte att ha tillräckligt med jobb ända fram till semestern. Det är också det som gör att folk blir ännu mer oroliga, att man inte ser någon ände på det, säger han.

I mars var koncernens orderingång den sämsta någonsin – bara en tredjedel av vad den normalt brukar ligga på. Kostnaderna har å andra sidan bara ökat.

– Nu är vi inne i tredje månaden med dåligt resultat. Sen har vi en semester med väldigt låg fakturering men med samma kostnader, säger Pär Melin.

Två miljoner i förlust

Johan Nylund, vd på Norrköpingsbaserade koncernen B Kubik, som främst sysslar med bemanning inom byggbranschen, har också drabbats av Tillväxverkets hastiga vändning. Han berättar att koncernen har tappat 80 till 90 procent av sin omsättning sedan coronakrisens start, jämfört med tidigare år. Antalet anställda har gått från 75 till 20 personer som delar på sysselsättning för åtta heltidsanställningar.

Johan Nylund

"Det har fått katastrofala följder för vår del", säger Johan Nylund på B Kubik om Tillväxtverkets ändrade regelverk.

– Jag och min kollega startade verksamheten med fyra snickare i april 2016. Sedan den hösten har vi legat i ett genomsnitt på 45–60 anställda per år. Som mest har vi haft 125 personer samtidigt, säger Johan Nylund.

År 2019 delades verksamheten upp i 15 bolag. Ett av dessa blev ett entreprenadbolag, B Kubik Entreprenad AB, medan resten arbetar med personaluthyrning. B Kubik Entreprenad gjorde runt två miljoner kronor i förlust år 2019. Men det var något som, trodde Johan Nylund då, enkelt skulle gå att lösa internt genom ett koncernbidrag via moderbolaget.

– Detta gjordes den 25 mars. Då hade Tillväxtverket bara nämnt utdelningsstoppet. Men sedan började myndigheten blanda in koncernbidragen och likställa dessa med utdelningar, retroaktivt. Det har fått katastrofala följder för vår del, säger han och fortsätter:

– Alternativet hade varit att skriva ned motsvarande belopp som kundförluster i våra resursbolag och försatt B Kubik Entreprenad i konkurs och sparat 475 000 i vinstskatt. Det här är tacken för att man som företagare tar ett ansvar för sin verksamhet.

Går troligen under

Det första B Kubik gjorde i samband med coronakrisen var att varsla personal. Varslen hävdes dock senare när det blev möjligt att korttidspermittera. Men nu är koncernen tillbaka på ruta ett och Johan Nylund säger att den troligast kommer att ”gå under” utan permitteringsstöd.

– Om Tillväxtverket står fast vid sin regeltolkning kommer flertalet av bolagen att omfattas av konkurs. Detta från att ha varit en hälsosam koncern med svarta siffror från och med dag ett, säger han.

– Alla bemanningsföretag sitter nog i samma sits i dag. Det finns inga jobb för oss som är längst ner i näringskedjan. Vi är beroende av andra entreprenörer men de permitterar sin egen personal. Det ser ganska mörk ut just nu. Vi måste vänta på att byggen startar upp igen för att ha något att göra. Men vi ser inte att det kommer att ske förrän tidigast hösten eller årsskiftet.

Som om det inte vore nog riskerar Johan Nylund att även gå i personlig konkurs, beroende på hur de olika tillgångarna avyttras i en företagskonkurs.

– Som nystartade och med kraftig tillväxt bakom oss har vi investerat i bilar, fastigheter och annat. Så vi har en ganska stor lånebild gentemot Almi och Nordea. Det är borgensåtagande på sjusiffriga belopp, så det drabbar inte bara företaget som juridisk person utan även oss som privatpersoner.

Skral myndighetskontakt

Johan Nylund beklagar sig över Tillväxtverkets tvära kast, något som han kallar för ”ett svek”. Han tycker att det borde finnas undantag i regeln om koncernbidrag, beroende på bidragets syfte. Den skrala kontakten med myndigheterna är ytterligare något han kritiserar. 

– Jag tillbringar hela arbetsdagar med att söka Tillväxtverket som sedan hänvisar till Verksamt.se som hänvisar till Tillväxtverket igen. Ingen har svar på hur bedömningen av koncernbidrag ska ske. De skyller på att de avvaktar tydligare direktiv och riktlinjer och att man just nu bara har ingångsvärden, säger han och fortsätter:

– Jag har pratat med 5–7 olika personer på Tillväxtverket och 3–4 olika på Verksamt. Det är beklagligt.

Inte heller Pär Melin förstår varför koncernbidrag jämförs med aktieutdelningar. Dessutom önskar han att Tillväxtverket kunde vara mer förutsägbart. Han säger att det är svårt att veta vad som gäller från vecka till vecka.

– Har man haft en stämma före den 16 mars och gjort utdelning och koncernbidrag är det okej. Har man gjort det efter den 16 mars så ”ligger lagt kort” och man har inte rätt till stöd. Jag tycker att det är helt overkligt hur man retroaktivt kan ändra regler för två månader tillbaka. Oron har gjort att man ligger sömnlös och funderar på nästa steg, säger han.

– Det verkar inte finnas något förtroende för företagare. På något sätt buntar man ihop alla i en grupp – som att vi försöker utnyttja systemet. Men i det här läget handlar det för de flesta företag om att överleva, fortsätter Pär Melin.

Användbart verktyg

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på branschorganisationen FAR. Han tycker att det är märkligt att Tillväxtverket likställer koncernbidrag med aktieutdelningar. När det gäller utdelningar går pengarna ut till ägarna men vid koncernbidrag stannar de inom koncernen, säger han.

Hans Peter Larsson

"För företag är det jättesvårt – för att inte säga omöjligt – att planera när det är så snabba kast", säger Hans Peter Larsson på FAR.

Foto: FAR

– Ofta handlar koncernbidrag om systerbolag som ligger under ett holdingbolag där det ena går plus och det andra minus och så jämnar man ut det på samma sätt som om verksamheten hade legat i samma låda. Detta är inget konstigt.

Hans Peter Larsson förklarar att koncernbidrag är ett användbart verktyg som stärker koncernen, eller företagsfamiljen, och som kan rädda företag från konkurs. Framförallt kan det behövas när nya företag inom koncernen startar, då dessa initialt kan behöva finansieras genom koncernbidrag.

Tillväxtverkets plötsliga vändning efter generaldirektören Gunilla Nordlöfs möte med riksdagens finansutskott är problematiskt, menar Hans Peter Larsson. Därför har FAR föreslagit att koncernbidrag generellt ska vara tillåtna, med uttryckliga undantag.

– Företag har utgått från den information som har stått på Tillväxtverkets hemsida och sedan ändras informationen. Samma sak skedde när Tillväxtverket först sa att stoppet bara gällde större utdelningar och sedan kom beskedet om att ”inte en krona” i utdelning skulle få ske, säger han.

– Det råder en rättsosäkerhet kring den här frågan som måste redas ut. Jag tror inte att Tillväxtverket har tänkt igenom allt. För företag är det jättesvårt – för att inte säga omöjligt – att planera när det är så snabba kast, avslutar Hans Peter Larsson.

Så kommenterar Tillväxtverket frågan om koncernbidrag för Arbetsmarknadsnytt:

”Tillväxtverket får för närvarande in väldigt många frågor kring koncernbidrag och utdelningar. Det ska därför understrykas att myndigheten ej kan uttala sig och lämna någon form av förhandsbesked i enskilda ärenden”, skriver myndigheten i ett mejlsvar och råder företagare att följa informationen som uppdateras löpande på deras hemsida.

Ana Cristina Hernández

Publicerad av Ana Cristina Hernández den 2020-05-27 - 16:03  #Politik #Coronakrisen #Konjunktur #Företagsamhet