Logo
Logo
Nyhet12 januari 2021 - 14:01

Företagen om pandemilagen: ”Kompensationen måste vara glasklar”

Näringslivet kräver nu tydliga besked från regeringen om stöd till företag som stängs ned utifrån den nya pandemilagen. ”Ska vi överleva måste vi kompenseras”, säger gymägaren Anders Schröder. 

”Jag vet ingenting om vad som kommer att gälla om regeringen bestämmer att alla gym ska stängas. Medlemmarna betalar ju inte om vi inte har öppet och ska vi överleva måste vi kompenseras för våra fasta kostnader”, säger gymägaren Anders Schröder.Foto: TT + Anders Lövgren

Under fredagen (8/1) klubbade riksdagen igenom den pandemilag som från och med söndag (10/1) ger regeringen möjligheter att stänga till exempel butiker och gym på grund av risken för smittspridning. Företag som inte efterlever de nya kraven på maxantal besökare och avstånd kan nu dömas till böter.

Men trots de radikala ingrepp som riskeras råder fortfarande oklarheter kring hur nedstängda eller kraftigt begränsade företag ska kompenseras. Flertalet riksdagspartier är kritiska till att det inte tydligt anges i den nya lagen att drabbade företag som huvudregel ska ha rätt till ersättning.

”Att skriva in det i en ramlag är fel väg, det skulle riskera att leda till krångliga rättsprocesser, men det kommer ersättning. Om det blir aktuellt med nedstängningar kommer vi att återkomma till frågorna, på samma sätt som vi har gjort under det föregående året”, sa socialminister Lena Hallengren (S) i samband med att lagen klubbades.

Även om beslutet om den nya lagen kopplades till krav på att rätten till ersättning måste göras tydligare var skrivningen svagare än många hade hoppats på. Regeringen ska återkomma med konkreta förslag kring detta.

Samtidigt råder fortsatt oro i flera branscher.

”Restriktioner och stöd måste gå hand i hand”

För handeln är den omedelbara effekten tio kvadratmeter butiksyta per kund och en skyldighet att tydliggöra hur många som kan besöka butiken samtidigt. Svensk Handel har förståelse för att pandemilagen behövs men uttrycker oro över att stödåtgärder som behövs fortsatt lyser med sin frånvaro.

– Utökade restriktioner och utökade företagsstöd måste gå hand i hand. Vi är tio månader in i pandemin och företagens reserver är tömda. Stöden måste vara träffsäkra och omedelbart nå ut till företag som drabbas, säger Svensk Handels vd Karin Johansson i ett pressmeddelande.

Just nu råder stor osäkerhet i handeln kring hur eventuella stödåtgärder kommer att se ut.

– Det finns en enormt stor oro och förtroendet är lågt för att stöden faktiskt betalas ut, säger Indiskas vd Karin Lindahl till DI.

Med den nya lagen kan regeringen vid ökad smittspridning besluta om begränsningar och stängningar av verksamheter som inte omfattas av ordningslagen. Det handlar bland annat om butiker, köpcenter, gym och sportanläggningar.

Gymägare: Läget är kaotiskt

Gymmens medlemsantal har sjunkit kraftigt under året och i mitten av november rasade det till nya bottennivåer när Stefan Löfven gick ut med uppmaningen till svenska folket att inte gå på gym.

Anders Schröder, som driver Rnd gym i Sundsvall, beskriver läget som kaotiskt. Företaget har tappat massor av medlemmar som inte förnyar sina kort när de går ut och vissa begär till och med pengar tillbaka.

– Jag vet ingenting om vad som kommer att gälla om regeringen bestämmer att alla gym ska stängas. Medlemmarna betalar ju inte om vi inte har öppet och ska vi överleva måste vi kompenseras för våra fasta kostnader, säger han.

Med tanke på att det är en lagstiftning med genomgripande åtgärder måste den kopplas till tydliga ekonomiska kompensationsmöjligheter för företag som drabbas, konstaterar Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Han är förvånad över att regeringen inte ger tydligare besked om hur stöden ska se ut, och hur snabbt de kommer.

– För företagen är det bekymmersamt att inte få veta – det ger ingen förutsägbarhet och inga planeringsmöjligheter. Kompensationen måste vara glasklar.

Oro för byråkrati

Stöden från regeringen har varit viktiga för företagen men det har varit problematiskt att de är förknippade med mycket byråkrati och långa handläggningstider. Så får det inte bli den här gången, betonar Andreas Åström.

– Risken är att företagen hamnar i ett byråkratiskt moment 22 om det är otydligt vilken kompensation som ska betalas och hur. Detta får inte dras i långbänk.

Enligt Mats Sunebäck, Friskvårdsföretagens ordförande, har många gym- och friskvårdsföretag det tungt just nu.

– Det finns gymaktörer som oroar sig för att de kan behöva stänga sin verksamhet men också för att inte veta om de ska ersättas för det. De har det tufft redan nu fast de har öppet.

Gått längre i andra länder

I Norge, Danmark och Tyskland har gymmen haft stängt i perioder och erbjudits olika typer av kompensationer. Den kompensationsmodell som Friskvårdsföretagens styrelse tycker verkar bäst och mest rättvis är den som nu gäller i Tyskland. Där får företagen en viss procent av omsättningen för samma period föregående år som kompensation.

– Åtminstone kan det kompensera för om gymindustrin behöver stänga. Samtidigt bygger en gymverksamhet på att det hela tiden kommer in nya medlemmar och det är väldigt svårt att sälja medlemskap i dessa tider, säger Mats Sunebäck.

Branschen har tappat många tusen medlemmar under året och kan inte heller räkna med den anstormning som brukar ske efter årsskiftet, konstaterar han.

– Just nu uppmanar regeringen att inte komma till gym, men låter oss hålla öppet vilket påverkar många gym negativt. Kanske vore det bättre att stänga ner vissa branscher för att minska smittspridning, men då behöver kompensationen vara rimlig.

Flera branscher oroliga

Även om den tillfälliga lagen behövs för att minska smittan, så duger det inte att hänvisa till rådande stödåtgärder och krispaket och ”löften” om ersättningar, menar Andreas Åström på Almega.

– Hittills har ersättningar till företagen kommit alltför sent och varit behäftade med för mycket byråkrati, vilket lett till onödiga jobbförluster, säger han.

Delar av handeln riskerar också att behöva stänga ner med hänvisning till pandemilagen. Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, förklarar att organisationen i grunden är i grunden positiv till den nya lagen.

– Vi förstår att regeringen ser behovet av att kunna vidta denna slags åtgärder. Det blir en tydlighet som kan bryta limboläget. Med råd läggs beslutet i knät på allmänheten men fattar staten beslutet att en verksamhet inte får ha öppet måste staten ta ansvaret för att ersätta de som drabbas.

Kritiken: Inte funkat bra hittills

I den andra vågskålen ligger att systemet inte har fungerat särskilt bra hittills. Stöden har inte kommit tillräckligt snabbt och inte varit tillräckligt träffsäkra, påpekar Mats Hedenström.

Det har varit en röd tråd genom pandemin att regeringen inte har lyckats koppla olika typer av restriktioner till stöd för de som drabbas av dem. Dessutom finns det en byråkratisk aspekt – att regeringen och dess myndigheter inte har gått tillräckligt i takt.

Handeln hoppas naturligtvis på att slippa nedstängning även om det finns en viss risk. Enligt Mats Hedenström är det olyckligt att regeringen inte kopplar stöd till förslaget om en ny pandemilag.

– Regeringen måste utlova stöd och det måste kopplas på direkt, som i andra länder.

”Behövs tilläggsförslag”

I den mån det fanns marginaler i näringslivet i början av pandemin är de slut sedan länge vilket gör att detta även är en likviditetsfråga, konstaterar Mats Hedenström.

– Nu oroar sig företag inte bara för om de ska få stöd som de anser sig berättigade till utan också för när stödet kommer.

Enligt Svenska taxiförbundet har regeringen i lagen missat många små och kämpande företag som direkt eller indirekt drabbas av den nya lagen.

– Regeringen behöver därför snabbt återkomma med ett tilläggsförslag över hur ersättningsfrågan ska lösas till företag som direkt, eller indirekt, drabbats av pandemilagen, säger förbundsdirektören Claudio Skubla.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Svensk Handel#Almega Vårdföretagarna#Karin Johansson#Mats Hedenström
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist