Logo
Logo
Nyhet19 oktober 2020 - 14:10

Företagarnas besvikelse: ”LO är inte lösningsorienterat”

LO:s besked att de inte tänker ingå i någon LAS-uppgörelse med Svenskt Näringsliv och PTK upprör företagare över hela landet. ”LAS driver upp arbetslösheten”, säger Tony Barosen på Bemanningsstyrkan.

Christin Jansson, Nissavarvet, Tony Barosen, Bemanningsstyrkan i Rosersberg, och Jenny Eriksson, Westaflex, är alla besvikna över att LO stoppade LAS-uppgörelsen.
Christin Jansson, Nissavarvet, Tony Barosen, Bemanningsstyrkan i Rosersberg, och Jenny Eriksson, Westaflex, är alla besvikna över att LO stoppade LAS-uppgörelsen.Foto: Tommy Hvitfeldt, Sören Andersson och TT/Adam Ihse

Nissavarvets vd Christin Jansson är, trots besvikelsen över LO:s besked, inte förvånad.

– Jag är kanske inte helt överraskad, men det är anmärkningsvärt att man inte klarar att komma överens, säger hon.

Hon får medhåll från Tony Barosen på Bemanningsstyrkan i Rosersberg.

– Svenskt Näringsliv och PTK var överens. LO var inte lösningsorienterat, säger han.

Christin Jansson menar att styrkan mellan parterna alltid har varit förmågan att komma överens.

– Men inte i den här frågan och det tycker jag är konstigt, säger hon.

Lär upp personalen

Nissavarvet består av två mekaniska verkstäder, en i Halmstad och en i Lönneberga. Sammantaget har koncernen närmare 90 anställda. Christin Jansson menar att dagens LAS måste förändras, så att företagen ska kunna ha större flexibilitet i möjligheten att anställa. Framför allt handlar det om att kunna anställa yngre och lära upp dem inom företaget.

– I den här branschen finns det egentligen inga skolor att prata om, utan vi tar in personal och lär upp dem på företaget, gärna så tidigt i deras karriär som möjligt, berättar hon.

Efterlyser flexibilitet

För Tony Barosen är det självklart att LAS måste förändras.

– Därför att den driver upp arbetslösheten. När det är anställningstiden och inte kompetensen som avgör, så blir det en stoppkloss. Vi skulle kunna sätta många, många unga i arbete om det fanns en större flexibilitet på arbetsmarknaden. Nu står de utanför istället och det är en enorm förlust för samhällsekonomin, säger han.

– Vi är ett bemanningsföretag och drabbas direkt av stelbentheten i lagstiftningen. Om vi tappar en kund ger det den effekten att vi får konsulter på avbytarbänken eftersom deras yrkeskompetenser inte passar i de andra uppdragen vi har. Exempelvis kan vi inte flytta en truckförare till en kundtjänst och omvänt. Det innebär att vi inte kan besätta ett jobb där vi vet att det finns efterfrågan, säger Tony Barosen.

Blir återhållsamma

Även Jenny Eriksson på Westaflex menar att det är just flexibiliteten som är haken och håller med om att kompetens borde vara viktigare än anställningstid.

– Framför allt blir vi återhållsamma, både vad gäller nyanställning och vidareutbildning av de som redan arbetar här, förklarar hon och fortsätter:

– Det är alltför stelbent idag.

Hon berättar om en situation där Westaflex hade nyanställt tre personer nästan samtidigt.

– Men en av de tre misskötte sig och fungerade inte över huvud taget på jobbet. Trots förhandlingar slutade det med att vi var tvungna att säga upp alla tre, trots att vi ville och hade råd att behålla de andra två. Det visar att begreppet sist in inte kan få styra verksamheten på en arbetsplats.

Jenny Eriksson vill att LAS moderniseras, inte minst så att regelverket anpassas till storleken på företagen.

– Ett storföretag kan ha regler som fungerar i den miljön medan vi mindre företag, med helt andra ekonomiska ramar, måste ha andra typer av regler, säger hon.

”Bakbinder”

– LAS bakbinder mig som arbetsgivare, konstaterar Christin Jansson.

Hon menar att det hon vet om förslagen i LAS-utredningen verkar bra, men hon hade hellre velat se att parterna kom överens.

– Det hade varit det bästa, säger Christin Jansson.

Tony Barosen konstaterar att det nu verkar bli utredningens förslag som blir lag.

– Låt det ske så att vi kan lägga det här bakom oss och gå vidare. Det här är gamla diskussioner, säger han.

#LAS#LAS#LO#Svenskt Näringsliv#PTK#Januariavtalet#Arbetsrätt
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist