Logo
Logo
Nyhet25 september 2019 - 09:09

Företagarna: LAS uppmanar till uppsägning av fel skäl

Gör det enklare att säga upp anställda av personliga skäl, ändra i turordningsreglerna och avskaffa företrädesrätten till återanställning. Det föreslår organisationen Företagarna, som menar att fack och arbetsgivare bidrar till att upprätthålla ett systemfel genom LAS.

Foto: Monkey Business Images

Positioneringen inför de förändringar i arbetsrätten som regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna enats om tar allt tydligare form. En statlig utredning har tillsatts parallellt med att fack och arbetsgivare försöker lösa de beställda las-förändringarna förhandlingsvägen

Problem eller inte?

Häromdagen släppte fackliga tjänstemannakartellen PTK en rapport som visade på att arbetsgivare och fack i princip inte upplever några problem med turordningsreglerna vid neddragningar i samband med arbetsbrist. Budskapet: Allt är i stort sett bra som det är – politikerna ska hålla sig borta.

Intresseorganisationen Företagarna, som ofta företräder småföretag utan kollektivavtal, är av helt motsatt åsikt.

I en enkät bland 1 800 företagare anger närmare hälften att det är uppsägningar av personliga skäl som är besvärligast i förhållande till LAS (lagen om anställningsskydd). Tid, kostnader och höga beviskrav krånglar till det så pass mycket att många (45 procent av företagen som någon gång sagt upp på grund av arbetsbrist) företagare rundar reglerna, med fackens goda minne, och anger arbetsbrist som skäl i stället för personliga skäl som varit det verkliga skälet.

”Orsakerna är flera och synliggör ett regelverk som inte fungerar i praktiken”, skriver Företagarna i rapporten.

Systemfel med grund i föråldrad lagstiftning

Liselotte Argulander

Både företagare och fack bidrar till att upprätthålla ett systemfel som grundar sig i en föråldrad lagstiftning, menar Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsjurist på Företagarna:

– Att 45 procent av de företag som har sagt upp på grund av arbetsbrist någon gång egentligen har velat säga upp på grund av personliga skäl visar tydligt på att regelverket är för krångligt och att företagen ofta byter grund för att lyckas med en uppsägning. Frågan är dock om vi ska ha ett regelverk som uppmuntrar till att ange en felaktig grund för uppsägningen, eller om vi ska fundera på hur LAS behöver förändras? säger hon i ett pressmeddelande.

– En process för att säga upp en medarbetare på personliga skäl kan ta uppemot i snitt 17 månader, samtidigt som företagaren fortfarande behöver stå för medarbetarens lön under tiden. Även om du skulle vinna processen – vilket i princip är omöjligt i dagsläget – så får du ändå inte tillbaka månadslönerna, fortsätter hon.

Fler undantag

I Januariavtalet står det att kostnaderna för uppsägningar ska minska, speciellt för mindre företag och då med fokus på uppsägningar av personliga skäl, till exempel misskötsamhet. Det är den skrivelsen som Företagarna hoppas ska få konkret innehåll.

Men även mer allmänna uppsägningar, arbetsbrist, vill företagarna få mer arbetsgivarvänliga. Framför allt vill man att kompetens ska väga tyngre, få fler undantag från turordningsreglerna och ta bort företrädesrätten till återanställning för uppsagda medarbetare.

Fakta om undersökningen

På uppdrag av Företagarna har Demoskop genomfört webbintervjuer med över 1 800 företagsledare inom det privata näringslivet. Studien gjordes i våras.

De tillfrågade företagen har mellan en och 49 anställda.

Källa: Företagarna

#LAS
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist