Erik Alfredsson, Alfredsson Transport
Foto: Mostphotos + Transportföretagen

Företagare: Vi förlorade en miljon på Arbetsförmedlingens slarv

Publicerat av Martin Berg

Arbetsförmedlingens upphandlingsslarv har orsakat akut brist på yrkesförare. Det menar Erik Alfredsson, vd på Alfredsson Transport i Norrköping. "Vi har förlorat cirka en miljon kronor om året".

Efterfrågan på transporter fortsätter att öka i högkonjunkturens spår. Samtidigt innebär den växande e-handeln stora utmaningar för Alfredsson Transport och transportsektorn generellt.

De senaste två åren har det också varit mycket svårt att få tag i förare till alla transporter, vilket har kostat det Norrköpingbaserade företaget mycket pengar.

– Vi hade ungefär 7 000 övertidstimmar förra året. Det motsvarar cirka tre och en halv tillsvidareanställningar. Slår man ut det på ett år innebär det ökade lönekostnader på en halv miljon kronor, säger Erik Alfredsson.

Strul med upphandling

En stor anledning till det akuta läget, menar Erik Alfredsson, är att Arbetsförmedlingens upphandlingsenhet slarvade med en utbildningsupphandling för två år sedan. Det resulterade i att myndighetens utbildning för yrkesförare låg nere i över ett år grund av en rättslig process. Nu är utbildningen igång igen, men utbudet av förare har kommit ordentligt på efterkälken.

– Det betydde att mellan 3 000 och 4 000 chaufförer inte kom ut på marknaden och då blev det riktigt kaos. Här lägger jag ansvaret helt på Arbetsförmedlingen. Det var dom som ställde till det.

På grund av förarbristen kan företaget inte åta sig alla jobbförfrågningar som det får.

– Vi får prioritera och ta de uppdrag där det finns möjliga synergieffekter samt trogna kunder. Det är svårt att säga hur mycket pengar vi förlorar på det, men det rör sig självklart om stora summor i förlorade uppdrag, säger Erik Alfredsson.

Försämrat arbetsklimat

De många övertidstimmarna innebär också att arbetsklimatet försämras vilket i sin tur leder till högre utbildningskostnader.

– Vi från ledningens sida få ju driva på för att klara av alla uppdrag. Det är klart att det skapar stress och leder till att folk slutar. Då måste vi lära upp ny personal och det kostar mycket pengar. Jag skulle uppskatta den kostnaden till minst en halv miljon kronor.

Men det största problemet är att allt färre ungdomar söker sig till utbildningarna för yrkesförare. Erik Alfredsson tror att en anledning till att det är svårt att locka ungdomar är att det har förekommit negativa skriverier i media om olagligheter och dålig social standard i branschen.

– Det rör främst de utländska bolagen. Men här måste hela branschen bli bättre på att tidigt informera ungdomar om att det finns många fördelar med yrket. Det är fritt och det finns många olika inriktningar att välja. Inte bara lastbilschaufför.

För övrigt ser han mycket ljust på framtiden inom branschen. Transportbehovet ökar hela tiden, men e-handeln är en stor utmaning.

– Just nu förlorar alla pengar. E-handeln innebär väldigt mycket merarbete. Men jag tror att vi kommer att hitta lösningar och att marknaden kommer att hitta en jämvikt, konstaterar Erik Alfredsson.


Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2018-06-08 - 09:19  #Arbetsförmedlingen