Logo
Logo
Nyhet10 februari 2020 - 14:02

Företagare: Vi blir misstänkliggjorda av Arbetsförmedlingen

”Vi blir ibland misstänkliggjorda av tjänstemän som tror att vi vill roffa åt oss”. Det säger städföretagaren Tjoffe Sjögren som har elva års erfarenhet av kontakter med Arbetsförmedlingens handläggare. Och han är inte ensam om att ha blivit dåligt bemött av en myndighet som tycks befinna sig på ett sluttande plan.

Tjoffe Sjögren, Städarna AB, och Jeanette Bohman, Skivarps gästis
Tjoffe Sjögren, Städarna AB, och Jeanette Bohman, Skivarps gästis, har båda upplevt stora problem i kontakterna med Arbetsförmedlingen.

En extremt personberoende myndighet – med myndighetsbeslut som inte sällan präglas av handläggarens egen politiska agenda. Och själva matchningsdelen har nästan aldrig fungerat. Så beskriver Tjoffe Sjögren sin erfarenhet av Arbetsförmedlingen – och den erfarenheten är lång. Han grundade koncernen Städarna AB för elva år sedan, endast 21 år gammal. Företaget har vuxit varje år och har i dag ungefär 600 medarbetare på 23 orter runt om i landet.

När det gäller rekryteringar har Städarna sedan många år haft utmaningar att få hjälp att hitta rekryteringar via Arbetsförmedlingen. Det behöver de inte heller, eftersom de numera sköter det själv via sin egen webbplats och sociala medier.

– Vi får in mellan 500 och 1 000 ansökningar per månad. Att lägga in annonser i Platsbanken hör inte till vanligheterna, säger Tjoffe Sjögren.

Men Städarna AB är ändå beroende av kontakt med Arbetsförmedlingen. Det är när personen de anställer är berättigad till någon form av arbetsmarknadsstöd eller bidrag. Då har Städarna och den arbetssökande dialog med Arbetsförmedlingen, eftersom det är den myndighet som godkänner stödet.

Betraktade som skurkar

Men det är här hjälpen kan skilja sig enormt åt, beroende på vilken handläggare som Städarna kommer i kontakt med.

– På vissa orter har vi fått bra hjälp, men väldigt dålig hjälp på andra. Ofta blir vi misstänkliggjorda och närmast betraktade som skurkar. Vi får ibland höra ”ni anställer den här personen bara för att få stöd”, säger Tjoffe Sjögren.

Arbetssökande kan vara berättigade till stöd av flera anledningar. För just Städarna kan det exempelvis handla om nystartsjobb för sökande som har varit arbetslösa under längre tid, instegsjobb för nyanlända eller om en arbetssökande med någon form av funktionsnedsättning som får stöd för anpassning av arbetsplatsen.

– Om vi exempelvis anställer en döv person så innebär det att vi måste avsätta resurser för att texta all information till den personen eller kostnader för teckenspråkstolk vid genomgångar. Om vi anställer en nyanländ som inte kan språket så innebär det extra handledning, med mera.

Har personer vid Arbetsförmedlingen sagt rakt ut att ni i stället tar pengarna i egen ficka?
– Ja, tyvärr. Det är ganska vanligt faktiskt. ”Du vill bara sko dig på deras bekostnad och öka vinsten”, har de sagt. Rimligtvis borde arbetsgivare som tar hand om människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden i stället bli hjälteförklarade. Ändå har vi blivit misstänkliggjorda av ganska många hos Arbetsförmedlingen, säger Tjoffe Sjögren.

Har du upplevt ytterligare försämring sedan Arbetsförmedlingen beslutade att säga upp 4 500 personer och stänga ner över hundra lokalkontor?
– Detta är faktiskt märkligt, men vi har inte upplevt någon större försämring – snarare en förbättring! Jag vet inte vad det kan bero på. Jag har noterat att de har stramat upp rutinerna kring de digitala lösningarna. Men visst, det är märkligt samband, att ju färre människor det finns på Arbetsförmedlingen, desto smidigare går processerna.

AF skapar krångel och merarbete

Jeanette Bohman driver familjeföretaget Skivarps Gästgivargård AB i Skåne, med 17 hotellrum och en restaurang. Under högsäsong är de cirka 15 personer som jobbar här, bland annat kockar, städpersonal och serveringspersonal. Företaget är även i startgroparna att starta ytterligare en verksamhet i Malmö.

Men kompetensförsörjningsfrågan är inte lätt. Att hitta utbildade kockar i Sverige är svårt. Och vad gäller övrig personal som städare, diskare med mera har hon sedan länge gett upp hoppet om att få hjälp av Arbetsförmedlingen.

– Vi använder våra egna kanaler som sociala medier och vår hemsida när vi söker personal numera. Att vända sig till Arbetsförmedlingen innebär bara krångel och merarbete.

Hon berättar hur hon tidigare har blivit besviken när hon har sökt personal via Arbetsförmedlingen.

– Det kommer massor med människor som inte uppfyller våra krav, eller ens vill ha jobbet de söker. Flera säger ”jag vill egentligen inte ha jobbet, jag måste gå via Arbetsförmedlingen för att få bidrag”. Andra vill ha jobb som de inte har någon erfarenhet. När vi söker en kock kan vi få en plåtslagare som gillar att laga mat, men som aldrig har jobbat med det, säger Jeanette Bohman.

Hennes uppfattning är att Arbetsförmedlingen numera endast är en institution som beviljar människors bidrag, eller sätter in allehanda arbetsmarknadsåtgärder.

– Jag undrar om det inte i stället borde kallas ”bidragsförmedlingen”. Jag tycker det är extremt märkligt att Arbetsförmedlingen inte lyckas hitta den kompetens vi söker bland alla hundratusentals människor som har kommit till Sverige senaste åren, säger Jeanette Bohman.

Svårt att anställa nyanlända

Hon kan även vittna om svårigheter då hon har velat anställa nyanlända människor, men då har hindrats av en tungrodd byråkrati.

– Jag har fått vänta länge på att personerna jag ska anställa ska få samordningsnummer, annars kan de inte få bankkonto. Att betala ut 20 000 kronor kontant till medarbetarna innebär en säkerhetsrisk och extra krångel med skatteinbetalningarna, säger Jeanette Boman.

– Det är märkligt att alla dessa personer som kommer hit kan få bidrag från dag ett, men inte får börja jobba. Det borde väl rimligtvis vara tvärt om, fortsätter hon.

Men på ett plan har hon fått god hjälp av Arbetsförmedlingen. Det är när hon söker kompetens utomlands – för trots det stora tillskottet på människor de senaste åren så finns inte rätt kompetens vad gäller kockar.

– Genom EURES, som är ett samarbete mellan arbetsförmedlingar i Europa, lyckas vi få hit kockar från Frankrike, Spanien och Italien. I de länderna råder det arbetslöshet inom dessa yrken, men här behövs de. Eftersom vi kan erbjuda boende åt dem på vår gård så är vi också lyckligt lockade, säger Jeanette Bohman.

– Men Sverige borde bli bättre på att ta hand om alla de människor som har kommit hit och erbjuda utbildning inom de yrken där det råder brist, avslutar hon.

Arbetsförmedlingen svarar direkt

Jag beklagar att den upplevda hjälpen inte motsvarar de förväntningar dessa arbetsgivare har. Här har vi helt klart en förbättringspotential. Det gör mig beklämd att läsa att en rekryterande företagare upplever sig bli bemött med misstro. Det är inte ett professionellt beteende och går emot statstjänstemannarollen med saklighet och opartiskhet och inte heller Arbetsförmedlingens värdegrund. Uppfyller arbetsgivaren de krav som är uppsatta för anställningsstöd ska vi se till att denne får det den har rätt till. Det är en självklarhet. Sker det inte behöver vi få veta det, så att vi kan arbeta bättre och effektivare med att rätta till det som inte fungerar som det ska. Det finns flera olika vägar för en arbetsgivare att framföra sina synpunkter, men lämpligen görs det direkt till handläggarens chef i direkt anslutning till händelsen.

Den svenska arbetsmarknaden är tudelad just nu då det råder stor kompetensbrist inom många branscher, och svårigheten att hitta rätt medarbetare är ett stort problem för många arbetsgivare. Detta hindrar expansion och gör att befintlig personal får arbeta mer. Samtidigt har många grupper svårt att få ett arbete och cirka 80 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör just dessa grupper. Där finns de som är äldre än 55 år, de som är utrikes födda, de med kort utbildning och de med en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.

Arbetsgivare söker samtidigt arbetskraft med minst gymnasiekompetens, även till mindre kvalificerade yrken. Men bland de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen saknar många gymnasieutbildning och ännu fler saknar högskoleutbildning. Den arbetskraft som efterfrågas är till stor del uttömd under den högkonjunktur vi har befunnit oss i. Det har medfört att det uppstått stor konkurrens bland arbetsgivare för en mängd yrken samtidigt som många individer saknar jobb. Vår uppgift är att rusta dem så att obalansen blir mindre. Dock är det ingen hållbar lösning att försöka göra en finmekaniker av en person som har ”tummen mitt i handen”.

Niclas Josephson, biträdande verksamhetsdirektör Arbetsförmedlingen arbetsgivare

#Kompetensförsörjning#Arbetsförmedlingen#Integration#Kompetensförsörjning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist