Logo
Logo
Nyhet4 september 2020 - 10:09

Företagare vädjar om hjälp – "Fortfarande nattsvart"

Höga krav för att få omställningsstöd dränerar företagens arbetstid och lägger sten på bördan under coronakrisen. Nu kräver många företagare en förlängning av krispaketet. ”Vi kommer inte att överleva om det fortsätter så här”, säger bussföretagaren Sten Olsson.

Susanne Andersson Pripp
"Omställningsstödet är till för att det ska finns kvar företag när vi väl sätter igång igen, men hur ska det fungera om inte stödet träffar rätt", undrar företagaren Susanne Andersson Pripp.Foto: Per Danielsson/TT

Den 31 augusti löpte ansökningsperioden för omställningsstödet ut. Anmälningsfrekvensen bland företagen har varit anmärkningsvärt mycket lägre än regeringen har tagit höjd för. Av de totalt 39 miljarder som öronmärktes till 180 000 företag har endast 1,2 miljarder delas ut till knappt 16 000 företag, visar de senaste siffrorna från Skatteverket.

Finansminister Magdalena Andersson (S) tolkar det som att behovet är mindre än väntat och att svenska företag går bättre befarat. Men Susanne Andersson Pripp, vd för Best Western Hotell Ett i Östersund och representant för den hårt drabbade besöksnäringen, tror att det beror på krånglet kring ansökningsförfarandet.

– Alla företagare inte är bevandrade i ekonomin på daglig basis utan låter ofta en bokföringsfirma sköta alla fakturor och transaktioner. Därför är det inte i första skedet solklart hur mycket företaget bör söka i omställningsstöd, säger hon till Arbetsmarknadsnytt.

Krav på revisorsintyg

När det ansökta omställningsstödet hamnar över 100 000 kronor uppstår ytterligare hinder: Kravet på revisorsintyg.

– Det skapar stora problem för företagen eftersom de måste lägga mycket tid och arbete på att få alla papper i ordning. Det blir administrativt krångligt och många företag är rädda att göra fel, säger Susanne Andersson Pripp.

Hon förklarar hur ett ansökningsförfarande kan se ut. Ett första steg är att ta de kostnader och de intäkter som beslutats ingå i omställningsstödet och lägga in dem i beräkningsmodellen på Skatteverkets webbplats för att se vilket faktiskt belopp det går att söka. Först då vet företagaren även om hen behöver revisorsintyg eller ej. Hamnar beloppet över 100 000 kronor ska företagaren kontakta sin revisor som nu måste granska det material som företagaren plockat fram.

– När granskningen är klar kommer revisorn att utfärda ett revisorsintyg som du bifogar din ansökan när du skickar in den till Skatteverket. Ansökan går inte att skicka in om du söker för mer än 100 000 kronor om du inte bifogar revisorsintyget, säger Susanne Andersson Pripp.

Kort ansökningstid

Skulle företagaren stöta på hinder på vägen och behöva konsultera Skatteverket om oklarheter kring exempelvis bolagsstrukturer och skatter, kan det ta ytterligare 14 dagar innan det kommer något svar. Tid som en företagare inte har haft råd att förlora under den korta ansökningsperioden 22 juni-31 augusti, menar Susanne Andersson Pripp.

Ett annat problem är att det är svårt att på förhand veta vad en revisors kostnader kan landa på. Visserligen har regeringen erbjudit företagen ett avdrag på 10 000 kronor för att ersätta administrativa kostnader i samband med ansökningsprocessen. Men först när revisorn har skickat fakturan kan företagaren veta om avdraget gör någon skillnad.

Ett tredje problem är att omställningsstödet endast täcker intäktsbortfall för mars-april, vilket avser en obetydlig period för många i den krisdrabbade besöksnäringen.

– Den stora pandemismällen kom för största delen av branschen i maj-juli. Dessutom finns det fortfarande många företag som inte vet hur det kommer att gå i höst. För de flesta fortsätter det att vara nattsvart. Vi kan i alla fall säga att vi inte är ute ur krisen utan vi kliver snarare in i nästa skede. Restriktionerna mot sammankomster är fortfarande kvar och många jobbar fortfarande hemma fram till nyår. Allt detta slår på vår näring. Det är katastrof, säger Susanne Andersson Pripp.

Behövde ändra hela bokföringen

Sten Olsson, ägare av Vannarpsbussarna i Skåne, är ytterligare en av många företagare i besöksnäringen som är missnöjda med ansökningsförfarandet för omställningsstödet.

Sten Olsson, Vannarpsbussarna
Sten Olsson berättar att Vannarpsbussarna har tvingats säga upp nästan all personal. De enda som återstår är Sten Olsson och en kollega som för tillfället är korttidspermitterad till 60 procent.
Foto: Vannarpsbussarna

– Det var inte en enkel sak att söka revisorsintyg. Även om det bara gällde mars-april behövde vi ta fram fakturor för hela året. Och eftersom vi använder oss av fakturametoden, som inte är giltigt vid ansökan, behövde vi ändra hela bokföringen för fakturorna. Det var som att göra ett helt nytt bokslut. Det är ett gediget arbete att gå igenom alla fakturor för att inte tala om att periodisera dem rätt, säger han.

Efter mycket om och men kunde ansökan skickas in och godkännas av Skatteverket. Men till Sten Olssons stora förtret landade stödet på bara 154 000 kronor, vilket motsvararar ungefär hälften av intäktsbortfallet under mars och april. Det kan också ställas mot de indirekta kostnaderna i arbetstimmar som han har fått lägga ner på pappersarbetet.

– Tyvärr är det inte tillräckligt för att rädda bolaget. Vi har anlitat rådgivare för att se hur vi ska kunna lägga upp våra lån och amorteringar framöver. Vi har till och med tittat på att avveckla våra fordon, men efter krisen har fordonsvärdet sänkts med 40 procent så även om vi skulle sälja skulle fortfarande sitta kvar med lån, säger Sten Olsson.

Alla fick sägas upp

Som många andra bolag har Vannarpsbussarna behövt skära ner på lönekostnader, en stor utgiftspost inom besöksnäringen. Under coronavåren korttidspermitterades all personal. Men kostnaderna var fortfarande för höga och till slut fick alla sägas upp. De enda som återstår är Sten Olsson och en kollega som för tillfället är korttidspermitterad till 60 procent.

När Arbetsmarknadsnytt frågar om framtiden ser Sten Olsson ingen ljusning i sikte.

– Så länge Folkhälsomyndigheten har stängt ner hela branschen finns det inget att göra, säger han.

Saken blir inte bättre av att en bolagets viktigaste kundgrupper, resenärer över 60 år, klassas som riskgrupp och numera har tagits ut ur ekvationen. Här räknar han inte bara med intäktsbortfall för hösten utan för hela 2021 eftersom ingen är redo att marknadsföra program för de här grupperna förrän nya direktiv ges.

– De enda körningar vi har för tillfället är idrottresor för fotboll och ishockey. Men eftersom matcherna spelas utan publik kör vi bara lagen och inte supportrarna. Dessutom har serierna i fotboll halverats. Lagen möter inte varandra två gånger utan endast en gång. Det blir inte mycket pengar in för att täcka kostnaderna. Ibland händer kan vi använda bussarna för att ersätta tågen vid spårarbete, men det händer för sällan och det är inte tillräckligt för att det ska gå ihop, säger Sten Olsson.

Har ni övervägt att ställa om till annan verksamhet?
– Javisst, men till vad? Vi har tittat på att bedriva skoltrafik, men om man inte har gjort det de senaste åren och saknar referens så kan vi inte lägga anbud. Vi har också tittat på driva kommersiell linjetrafik men omsättningskraven är för höga för att vi ska bli kvalificerade, säger han. Jag kommer att behöva driva bussverksamheten och samtidigt hitta en sidoverksamhet, säger han.

Många krav på förlängning

Så vad är lösningen? Susanne Andersson Pripp anser att omställningsstödet måste utvidgas till att även omfatta maj-juli, det vill säga de månader där intäktsbortfallet var som värst.

– Omställningsstödet är till för att det ska finns kvar företag när vi väl sätter igång igen, men hur ska det fungera om inte stödet träffar rätt, frågar hon.

Kravet på att förlänga omställningsstödet har kommit in från flera håll under sommaren. Svenskt Näringsliv tog upp frågan redan före ansökningsperioden. Nyligen har även Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna gått ut med liknande krav.

Det mest frustrerande för bussföretagaren Sten Olsson är att krisen i verksamheten inte är självförvållad utan består av utomstående faktorer. Om han kan skicka en uppmaning till regeringen så är det att lägga mer kraft på att hjälpa företagen.

– Vi måste ha mer stöd som är baserad på när vi förlorade pengar. Vi kommer inte att överleva om det fortsätter så här.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Arbetslöshet#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist