Eva Dunér, McDonalds
Foto: TT

Eva Dunér, som driver McDonalds-restauranger i Göteborg, välkomnar sänkningen av arbetsgivaravgifterna för personer under 18, men tycker att sänkningen borde omfatta fler.

Företagare: Sänkningen för 18-åringar inte tillräcklig

Publicerat av Ana Cristina Hernández

Det är inte tillräckligt att sänka arbetsgivaravgiften för personer under 18 år. Även om det är ett steg i rätt riktning behövs ytterligare åtgärder för att få fler i arbete. Det menar två företagare som Arbetsmarknadsnytt har pratat med.

Flera företagare ställer sig positiva till beskedet om den slopade arbetsgivaravgiften för unga under 18. En av dem är Eva Dunér, franchiseägare av tre McDonalds-restauranger i Göteborg. Hon säger att det är ”självklart” att hon utifrån detta kommer att kunna anställa fler unga.

– En slopad arbetsgivaravgift för ungdomar skulle ge en stor effekt för jobbskapande. Det är en radikal förbättring eftersom det är ett sätt att öka antalet arbetstillfällen för unga människor, säger hon.

Kostnaden för att anställa unga i dag är hög eftersom det tar mycket tid att introducera ungdomarna till de nya arbetsuppgifterna, menar Eva Dunér. Med lägre kostnader finns det fler möjligheter för unga att få sitt första extrajobb. Sedan, när de blir äldre och har mer erfarenhet, kan de tack vare extrajobbet få en första heltidsanställning.

– Det här är en ”vinn-vinn-situation” eftersom unga då får in en fot på arbetsmarknaden vilket är det bästa sättet att motverka utanförskap, säger Eva Dunér.

– Många av de ungdomar som jobbar deltid hos mig får längre fram en heltidsanställning.

Eva Dunér hade gärna sett att åldern på de ungdomar som kommer att täckas av de nya reglerna hade höjts till minst 20 år. Det hade bidragit till att fler unga hade kunnat anställas på heltid.

Göran Fröjd

Göran Fröjd, vd på Source Foodproduction, hade gärna sett att arbetsgivaravgiften sänktes för alla som är under 26.

Foto: Anders Tegner

Göran Fröjd, vd på Source Foodproduction i Sjöbo i Skåne, håller med och menar att det inte räcker att ta bort arbetsgivaravgifterna för dem som är under 18.

– Hade det gällt för personer under 26 år som det var tidigare hade det gett en klar effekt. Vi har ingen under 18 år som jobbar kontinuerligt i vårt företag, säger Göran Fröjd.

Han berättar att så som det var mellan åren 2007 och fram till 2016, med sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 26, skapades det fler arbetsmöjligheter för ungdomar.

– Det var inte så att vi skapade extra tjänster bara för det, men de sänkta arbetsgivaravgifterna stärkte incitamenten att anställa unga personer.

Fakta om sänkningen av arbetsgivaravgifterna

  • Den 1 augusti i år sänks arbetsgivaravgiften för unga under 18 år att från 31,42 till 10,21 procent.
  • Den 1 januari 2020 slopas avgiften helt.
  • Avskaffandet är ett resultat av Centerpartiets förhandlingar med regeringen i samband med vårändringsbudgeten (VÅP:en) för 2019.
  • Regeringens vårbudget ska presenteras den 10 april.
Ana Cristina Hernández

Publicerad av Ana Cristina Hernández den 2019-02-25 - 16:00  #Arbetsgivaravgift #Politik