Arbetsmöte
Foto: Mostphotos

Företagare: LAS-utredningen bör handla om mer än turordning

Enligt en av punkterna i Januariavtalet ska en utredning om LAS tillsättas nu i april. Tanken är att lagen ska ändras genom tydligt utökade undantag i turordningsreglerna. Men vad vill egentligen företagen se för skillnader? Arbetsmarknadsnytt har frågat.

Emma Dehmer Unevik är vd på familjeföretaget Stockholms Städsystem AB med 150 anställda och också ordförande för Almega Städföretagen. Hon menar att det är hög tid att se över LAS.

Emma_Dehmer_Unevik

– Problemen på arbetsmarknaden i dag kan handla om att människor inte vågar byta jobb, säger Emma Dehmer Unevik.

Foto: Stockholms Städsystem

– Problemen på arbetsmarknaden i dag kan handla om att människor inte vågar byta jobb, att det är svårt för företag att behålla kompetens eller att det är svårt för unga att behålla sina jobb, säger hon.

Hon anser att en förändring av LAS är nödvändig för såväl arbetsgivares, som arbetstagares skull. Målet ska vara en tryggare och mer flexibel arbetsmarknad. Inte minst vill hon se ökade möjligheter att säga upp av personliga skäl.

– Det kan vara nästintill omöjligt att säga upp någon på grund av misskötsamhet. Det kan få effekten att företag tappar kunder, vilket kan leda till att fler förlorar sina jobb, säger hon.

– Det här gör att många företag ser sig om efter nödlösningar, man vågar inte alltid fastanställa, säger Emma Dehmer Unevik. 

”Turordningsreglerna ett mindre bekymmer”

Hon får medhåll av Johan Åsbrink, som är vd för äldreboendet Lunnagårds sjukhem utanför Eksjö. I dag är Johan Åsbrink är mycket nöjd med de 35 medarbetare han har. Hans engagemang i LAS-frågan kommer snarare från tidigare erfarenheter då han har arbetat i större organisationer, senast som vd för Humana Omsorg.

Lunnagårds sjukhem, JOhan

– Turordningsreglerna är ett mindre bekymmer jämfört med det faktum att det är så oändligt svårt att säga upp någon av personliga skäl, säger Johan Åsbrink.

– Turordningsreglerna är ett mindre bekymmer jämfört med det faktum att det är så oändligt svårt att säga upp någon av personliga skäl, säger han och menar att det ofta blir en pseudodiskussion om turordningsreglerna.

– Om uppsägning av personliga skäl hade fungerat ordentligt så hade inte turordningsreglerna varit ett så stort bekymmer som det nu har blivit, säger Johan Åsbrink.

Han vill att utredningen om LAS även ska inkludera uppsägning av personliga skäl och understryker vikten av att se över det från såväl arbetstagarnas, som arbetsgivarnas synvinkel. 

– De som drabbas hårdast av att någon inte sköter sig eller har ett dåligt bemötande på jobbet är de kollegor som då måste göra den andres jobb, säger han.

Oförutsägbarhet

Johan Åsbrink menar också att det kan vara mycket oförutsägbart att driva en fråga om uppsägning av personliga skäl.

– Ofta innebär det att jag som arbetsgivare har allt att vinna på att försöka svartmåla medarbetaren i fråga, något som är mycket kränkande för den individen. Misslyckas uppsägningen kommer då personen, som man har försökt hitta alla skäl i världen till att inte ha kvar, tillbaka, säger han.

– I slutändan resulterar det ofta i någon form av utköpslösning vilket kan bli oerhört dyrt. I en sådan situation finns det inga vinnare, menar Johan Åsbrink.   

Emma Dehmer Unevik ser också en risk med att LAS-utredningen framförallt fokuserar på turordningsreglerna. Det är att titta för snävt på problemet, anser hon.

– Utgångspunkten måste vara att det ska bli bra för alla parter. Då är det viktigt att inte hasta igenom något och göra det halvdant, för en förändring av LAS är något som bör göras från grunden, säger hon och fortsätter:

– Mycket har förändrats på arbetsmarknaden sedan lagstiftningen kom till. Det är nu viktigt att fokusera på att arbetstagare ska våga byta jobb och ta för sig på arbetsmarknaden.

Hon exemplifierar med Danmark, där den så kallade flexicurity-modellen har inneburit en högre omställningstrygghet än i Sverige.

Dialogen med facken är avgörande

Anders Hultmark är vd för kemiföretaget Provexa i Göteborg. Han tycker att LAS fungerar förhållandevis bra förutsatt att dialogen med facket fungerar bra.

Anders H 2014

Anders Hultmark efterfrågar reformer som även gynnar stora och medelstora företag

– Problemen uppstår när man inte har bra kontakt med facken, då har man inte samma möjligheter till uppgörelser.

Anders Hultmark poängterar också behovet av att förenkla processerna vid uppsägning och han välkomnar den förändring som det finns en överenskommelse om i Januariavtalet.

– Det är klart bra att förändra lagstiftningen och skapa en enkelhet när det gäller omfördelning eller avveckling av personal. Där tror jag att ett utvidgat undantag från turordningslistan är ett bra exempel, säger Hultmark.

I den utredning som regeringen ska tillsätta är det meningen att småföretagare ska prioriteras. Det är bra, tycker Anders Hultmark, och menar att det är nödvändigt för att nya företag ska kunna etableras. Dock efterfrågar han reformer som även gynnar stora och medelstora företag.

Men även Anders Hultmark efterlyser förändringar i reglerna kring uppsägning av personliga skäl.

–  Det krävs en tydlig definition, säger han och menar att det behövs skapas klara regler kring vad som ska räknas som personliga skäl, säger han.

– Genom att göra det tror jag att man kan förändra LAS på ett sätt som har goda chanser att accepteras av alla parter, säger Anders Hultmark.

Emilie Hägerström

Publicerad av Redaktör den 2019-04-17 - 11:22  #Politik #LAS