Logo
Logo
Nyhet31 augusti 2020 - 11:08

Företagare: LAS försämrar vår arbetskultur

Medarbetare håller koll på andra medarbetares anställningstid och ser anställningstid som garant för att slippa drabbas av nedskärningar. Det vittnar Westaflex vd Jenny Eriksson om. ”Personalen ska sitta tryggt så länge de gör sitt arbete”, säger hon.

Jenny Eriksson, Svenska Westaflex AB
"LAS gör oss både försiktiga i anställningsbeslut och utbildningsinsatser", säger Westaflex vd Jenny Eriksson som vittnar om att vissa medarbetare håller reda på andra medarbetares anställningstid, för att försäkra sig om att nedskärningar inte ska drabba dem själva.Foto: Adam Ihse / TT

– LAS gör oss både försiktiga i anställningsbeslut och utbildningsinsatser. För oss som ett mindre bolag är det tidskrävande att utbilda både ny och befintlig personal. Vid uppsägningar bör den anställdas kompetens och utvecklingsmöjligheter vara av större betydelse än anställningsår, säger Jenny Eriksson, som är vd för Svenska Westaflex.

Turordningsreglerna blir därmed extra problematiska för mindre företag. Att som idag bara få undanta två personer från LAS-listan har inneburit svårigheter att behålla den kompetens som företaget behöver.

– Vi vill både anställa och behålla personal som visar ett intresse att lära sig och utvecklas. Det ska innebära en trygghet även om man bara varit anställd i några år. Som mindre bolag bör man kunna påverka vilken kompetens som är kritisk att behålla för företagets utveckling, säger Jenny Eriksson.

Coronakrisen tydliggjorde problem

I förlängningen får LAS ytterligare negativa effekter på arbetsstyrkan, vilket har visat sig inte minst i samband med coronakrisen.

– I och med rådande läge har vi tvingats ta samtalet om att detta kommer att påverka oss – vi kan tvingas korttidspermittera eller i värsta fall varsla, säger Jenny Eriksson.

Hon berättar att vissa medarbetare håller ordning på hur många år kollegorna har varit anställda. Hon menar att LAS då, i Westaflex fall, leder till en sämre arbetskultur där det förekommer att anställda påpekar för sina kollegor att det är de som blir varslade eller förlorar arbetet.

– Personalen ska sitta tryggt så länge de gör sitt arbete och bidrar. Seriösa arbetsgivare vill ha kvar de som har arbetat länge, de är ofta en viktig pusselbit, säger Jenny Eriksson.

Hon anser att LAS måste innebära ömsesidig trygghet. En anställd som gör den arbetsinsats som arbetsgivaren förväntar sig ska sitta säkert – och företaget ska kunna förlita sig på att personalstyrkan har den kompetens som behövs.

Vill se fokus på mindre företag

Att arbetsrätten måste moderniseras är de flesta arbetsgivare ense om. Den 1 juni överlämnade LAS-utredningen sitt betänkande till regeringen vilket inkluderar flertalet förslag på förändringar. Bland annat föreslår utredaren att undantagsreglerna ska utökas vid uppsägning, från två personer till uppemot tio.

För Jenny Eriksson är det välkomna förslag, men hon efterlyser ett regelverk med lika fördelar för stora och små företag.

– Jag är framförallt intresserad av hur man kan utforma LAS med hänsyn till hur det skiljer mellan stora och små företag. För mindre företag som inte har stora marginaler är det av yttersta vikt att vi bara behåller den kompetens som krävs, säger hon och fortsätter:

– Seriösa arbetsgivare kan visa på vilken kompetens som behövs i företaget och företag bör kunna genomföra personalförändringar utifrån den faktorn, inte anställningsår i sig. LAS måste bli bättre och mer förhandlingsbart.

Samtidigt vill Jenny Eriksson poängtera att LAS måste utformas så att oseriösa arbetsgivare inte utnyttjar regelverket.

– I mångt och mycket är LAS bra men inte när det får gå före allt. Den kunskap som finns inom ett litet företag är kritisk för dess överlevnad. Tar LAS inte hänsyn till detta riskerar det att hämma utveckling och tillväxt i Sverige.

Linn Ålund Thorgren

#LAS
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist