Ylva Johansson och en svensk flagga
Foto: Mostphotos + TT

Företagare: Arbetsmarknaden behöver en ”Sverigecoach”

Publicerat av Anders Carlsson

Kulturskillnader och bristande information om hur det svenska samhället fungerar är ett av många hinder för nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Kanske är det dags för en ”Sverigecoach”.

Det finns en bred katalog av olika offentliga insatser för att underlätta för dem som står långt från arbetsmarknaden, i första hand nyanlända. En del av de insatserna, framför allt etableringsjobben och de så kallade snabbspåren har visat sig ge en viss effekt. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har tidigare talat om ett trendbrott när det gäller den tid det tar för flyktingar att göra inträde på arbetsmarknaden. Det är främst snabbspåren som varit en framgångsfaktor, menar ministern.

Trots framgångarna finns problem med den växande tudelningen på arbetsmarknaden där inrikes födda i stor utsträckning har jobb medan stora grupper nyanlända står utanför, något som Ylva Johansson kritiserades för av bland andra Svenskt Näringslivs Edward Hamilton. Faktum är att glappet på 16 procent i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda i åldrarna 20 – 64 år är störst i Europa.

Komma till rätta med kulturskillnader

En del i arbetet på att minska det glappet är att komma till rätta med de kulturskillnader kring arbete och försörjning som främst de utomeuropeiska nyanlända ställs inför. Kulturskillnader som i vissa fall förstärker utanförskapet och möjligheterna att ta ett steg in på arbetsmarknaden. Särskilt gäller det kvinnorna och Ylva Johansson är nu tydlig med att de kulturskillnaderna måste tas på allvar.

– Sverige har vi en tvåförsörjningsmodell, både man och kvinna i familjen arbetar och vanligtvis heltid. Det är den som gäller och är en del av den svenska samhällsmodellen. Det måste vi vara tydliga med att berätta, sa hon på ett seminarium i Almedalen i somras.

Övergripande inlärning om samhället

Över huvud taget har just frågan om den ”kulturella utlärningen” blivit en allt större fråga för arbetsmarknadens parter så väl som enskilda företag. Att förstå hur den kultur och de system som man som nyanländ nu är en del i, kan vara en avgörande faktor för hur integreringen på arbetsmarknaden ska lyckas. Till del handlar det om att skapa en ”Sverigecoach” eller till och med en ”fika-coach” som en företagare uttryckte det. De kan hjälpa till att lära ut övergripande om hur det svenska samhället är uppbyggt, från myndighetskontakter och jämställdhet ner till hur fikarasten på en arbetsplats fungerar.

Vem som ska ta ansvar för det coach-arbetet är inte klart men det är knappast staten utan bör ligga närmare arbetsmarknaden.

– När det gäller integreringen av de nyanlända i stort är parterna betydligt bättre än staten och Arbetsförmedlingen på att hitta nya vägar och nya initiativ. Det ska vi uppmuntra.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2018-08-02 - 09:00  #Arbetslöshet #Politik #Integration