Logo
Logo
Nyhet27 november 2020 - 11:11

Förarkrisen närmar sig – kan hota vaccintransporter

Färskvaror kan ta slut. Sophanteringen slås ut. Och kanske värst av allt i pandemitider: vaccin kan bli stoppat på vägen till alla som behöver det. Nu är det bråttom att lösa problemen med att över 100 000 yrkesförare snart stoppas från att köra leveranser. ”Många är oroliga”, säger Martin Johansson på Maserfrakt.

Foto: TT

En perfekt storm har drabbat transportnäringen. Samtidigt som coronakrisen ökar trycket på transportnäringen då e-handel ökar, riskerar över 100 000 yrkesförare att få sina yrkeskompetensbevis (YKB) indragna. Detta på grund av en EU-lagstiftning som säger att YKB måste uppdateras var femte år för att föraren ska fortsätta att ha tillstånd att köra.

Inte nog med det. Förarbristen kan komma att drabba Sverige hårt när vacciner ska distribueras.

Eftersom lagen tillkom för cirka tio år sedan var det många som uppdaterade sin YKB för fem år sedan. För dessa runt 105 000 chaufförer är det nu alltså dags igen att göra en uppdatering. Men problemet är att de allra flesta utbildare på området har blivit tvungna att stänga ner sina verksamheter. De få utbildningsplatserna räcker inte på långa vägar, och åkerier vågar heller inte skicka sina chaufförer på utbildning av rädsla för att personalen ska bli sjuk.

Transportföretagen och Sveriges Åkeriföretag har gjort en hemställan till regeringen om en dispens nu under coronakrisen så att de chaufförer vars YKB går ut ska få möjlighet att köra ytterligare en tid utan att behöva riskera böter.

Samhällsproblem

Martin Johansson är utvecklingssamordnare på MaserFrakt AB, ett transportförmedlingsföretag som består av ett antal egna företagare – åkeriföretag med allt från en enda lastbil till runt 15 lastbilar. Han säger att det finns en omfattande oro hos chaufförer kring situationen som har uppstått.

– Vi vill gärna belysa ett stort samhällsproblem, men samtidigt finns en oro i branschen eftersom det är svårt att se en bra lösning, säger han.

Arbetsmarknadsnytt/fPlus har försökt att få tala med åkare, men flera har avböjt. Vi bad även Martin Johansson att hitta åkare som vill tala med redaktionen, men alla har tackat nej.

– Ingen vill bryta mot bestämmelserna och alla vill ha en lösning som säkerställer att alla som behöver YKB också får möjlighet att förnya det, säger han.

Riskerar konkurs

Han menar att många nu riskerar att drabbas av konkurs om de får körförbud. Förarna drabbas på olika sätt beroende på hur stort företaget är.

– Är du enmansföretagare och har en lastbil så kommer du helt enkelt att få ställa den när YKB:n går ut. Där står han då med en massa lån på bilen, och utebliven lön. Det är en oerhörd katastrof för ett sådant företag, säger Martin Johansson.

Även de större åkeriföretagen kommer att drabbas hårt.

– Det är små marginaler i vår bransch. Även om du har uppemot femton lastbilar i din flotta blir det oerhört kännbart om bara en enda måste stå still, säger han.

Martin Johansson säger att MaserFrakt har full koll på de anslutna åkarnas YKB:er och när de går ut, men han tror att det i branschen kan finnas risk att åkare väljer att chansa och köra utan uppdaterat yrkeskompetensbevis.

– Ingen vill bryta mot reglerna och om man inte får möjlighet att förnya sitt YKB så blir situationen snabbt ohållbar, framförallt inte bland de mindre åkerierna. Många är oroliga eftersom konsekvenserna om man bryter mot regelverket är mycket omfattande, säger han.

Läkemedelsbranschen varnar

Den 26 november gick ordföranden i Läkemedelsdistributionsföreningen och vd:n för företaget Tamro, Lars Schenatz, ut och varnade för att vaccintransporterna kan komma att bli omfattande och komplicerade. Och en stor utmaning för transportföretagen.

– Den största utmaningen är ju att så mycket är osäkert när det gäller hur det här ska distribueras och i vilka temperaturer. Men jag skulle säga att det handlar om de volymer vi ska handskas med som är upp till fyra gånger så stora som ett normalt vaccinår, sa Lars Schenatz till Sveriges Radio.

I vanliga fall transporteras vacciner från tillverkaren hela vägen till vaccinationsställen, vårdcentraler och apotek bland annat, skriver Sveriges Radio. Men nu ska Folkhälsomyndigheten se till att vaccinerna skickas till ett lager i varje region, därifrån är det regionens ansvar att se till att det distribueras ut till de lokala vaccinationscentralerna.

Kedjereaktion som drabbar hela samhället

MaserFrakt AB gör själva väldigt få läkemedelstransporter, säger Martin Johansson, men han pekar på andra samhällsviktiga transporter de utför.

– Vi är en stor transportör av livsmedel. Det innebär att vi kör mycket åt dagligvaruhandeln, men även till restauranggrossister. Och dessa levererar mycket mat till kommunal verksamhet, till exempel äldreboenden eller centralkök. Dessutom kör vi mycket åt infrastruktursidan. Om viktiga samhällsfunktioner inte får material i tid så blir det en kedjereaktion som drabbar hela samhället, säger Martin Johansson.

Han hänvisar till den branschgemensamma skriften ”En vecka utan lastbil” som i detalj beskriver konsekvenserna av ett eventuellt driftstopp i transportsektorn. Färskvaror kommer att ta slut på ett par dagar. Sophanteringen blir ett akut problem redan första dagen. Förloppet blir katastrofalt redan dag tre och dag fem är all mat slut i butikerna, dricksvattnet blir otjänligt och livsnödvändig medicin tar slut på apoteken.

– Riktigt så långt kommer det naturligtvis inte gå. Men det ger i alla fall en bild av hur känsligt transportsystemet är och vad som händer när det störs bara det minsta lilla, säger Martin Johansson.

EU måste snabba på

– Jag hoppas verkligen att politikerna inser allvaret och hur pass bråttom det är med att få fram dispensen. Eftersom det är EU-lagstiftning det handlar om så tar det ju tid, och då måste politikerna här hemma vara extra snabbfotade, säger Martin Johansson.

En som har reagerat på problemen är Europaparlamentariken Johan Danielsson (S):

– Alla förstår ju att detta inte är rätt läge för personer att trängas i utbildningslokaler. Därför är det viktigt att det nu skyndsamt kommer ett förslag från EU-kommissionen så att undantagsreglerna kan förlängas, säger han till Arbetsmarknadsnytt/fPlus.

– Transporterna måste fungera samtidigt som alla lastbilschaufförer ska känna sig trygga.

Nu driver han på för att få parlamentet att snabbehandla frågan.

– Jag förväntar mig besked från kommissionen senast nästa vecka så att allt kan vara på plats innan jul, säger han.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Transportföretagen#EU#Socialdemokraterna#Kompetensförsörjning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist