Logo
Logo
Nyhet1 november 2018 - 15:11

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivaren – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.

Ylva Johansson, Peter Jepsson
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) och Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.Foto: TT

– Ändringen av konfliktreglerna i MBL som nu genomförs är väldigt viktig, säger Svenskt Näringsliv vice vd Peter Jeppsson.

– Den skada för hela näringslivet som Hamnarbetarförbundet, Syndikalisterna och andra fackförbund som inte har kollektivavtal har tillåtits att ställa till med har varit helt orimlig, fortsätter han.

Gemensamt förslag

Det var i juni som parterna kom överens om ett lagförslag som ska stoppa stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Det skulle innebära att den typ av konflikter som har förekommit i Göteborgs hamn på senare år inte ska bli möjliga i framtiden.

– Jag tycker det här är ett styrkebesked för den svenska modellen att parterna i en mycket svår fråga har kunnat samarbeta konstruktivt och tagit fram ett väl genomarbetat och väl balanserat lagförslag, som enligt min bedömning är väl genomförbart, kommenterade Ylva Johansson förslaget i juni.

Och regeringen har parternas förslag som grund i den remiss som nu går ut, något som glädjer inte minst LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Torbjörn Johansson LO.jpg
LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.
Foto: Lars Forsstedt

– Vi välkomnar att regeringen har utgått från parternas förslag. Det var vad vi önskade, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

”Bråttom”

Tanken har varit att lagförändringen skulle träda i kraft vid halvårsskiftet 2019, men i remissen föreslås ändringarna komma först ett halvår senare, det vill säga 1 januari 2020. Och även om han är glad för att arbetet nu tar ytterligare ett viktigt steg ställer sig Peter Jeppsson frågande till regeringens planering.

– Lagstiftningen borde ändras så snart som möjligt, åtminstone senast vid halvårsskiftet. Det är bråttom, säger han.

Bland de politiska partierna råder stor enighet och det är bara Vänsterpartiet som har ifrågasatt förslaget. Det finns inga indikationer att en remissrunda skulle ställa saker på ända.

– Det är klart att det kan finnas kritik från visst fackligt håll, men på det hela taget ser de flesta behovet av den här förändringen, säger Peter Jeppsson.

#Kollektivavtal#Konflikt#Hamnkonflikten
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist