Logo
Logo
Nyhet22 februari 2017 - 19:02

Flyktinginvandring lyfte lågutbildade danskar

För lågkvalificerade danskar har flyktinginvandringen resulterat i mer komplexa arbetsuppgifter och högre löner, visar en SNS-rapport som nyligen presenterades. ”En slutsats är ju att facken kan ha överskattat risken för att lägre minimilöner för nyanlända och andra lågkvalificerade ska pressa ned andra löner”, kommenterade nationalekonomen Lars Calmfors.

Foto: AP Photo, POLFOTO, Stine Bidstrup

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. I generella termer funkar den svenska arbetsmarknaden bra. Men bilden är långtifrån positiv för alla grupper. Att få nyanlända och personer med låga kvalifikationer i arbete är en av Sveriges största utmaningar just nu.

Från flera håll efterfrågas sänkta trösklar för dessa grupper, bland annat i form av ingångsjobb med lägre löner. Från fackligt håll avvisas den tanken, ofta med argumentet att lägre ingångslöner sätter ett tryck nedåt även på befintliga löner.

Men en ny studie av Mette Foged, nationalekonom vid Köpenhamns universitet, visar att den oron kan vara överdriven. Studien, som nyligen presenterades under ett SNS-seminarium, undersöker hur infödda danskars rörlighet, löner och sysselsättning påverkades av flyktinginvandringen till Danmark under åren 1995 till 2003. Resultaten visar att invandringen verkar ha haft positiva effekter för infödda danskar.

– Mobiliteten hos lågkvalificerade infödda danskar ökade, de rörde sig bort från manuellt och fysiskt arbete och började utföra mer komplexa uppgifter. Lönerna ökade utan att arbetslösheten påverkades. Framför allt unga gynnades av invandringen, sade hon.

Hög- och lågkvalificerade arbetare är komplement, de konkurrerar inte med varandra, enligt Mette Foged. Inte heller verkar lågkvalificerad arbetskraft som utför manuellt arbete konkurrera direkt med lågkvalificerade som utför ”icke-manuellt” arbete, visar studien.

– Flyktinginvandringen ökade utbudet av manuell arbetskraft, vilket resulterade i att infödda danskar, framför allt unga, bytte till mer komplexa uppgifter som ställde högre krav på språk, kommunikation och landspecifika regler. Flexibiliteten på den danska arbetsmarknaden har varit en starkt bidragande faktor, sade hon.

Lars Calmfors, ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet och professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, var inbjuden för att kommentera rapporten.

– En slutsats är ju att facken kan ha överskattat risken för att lägre minimilöner för nyanlända och andra lågkvalificerade ska pressa ned andra löner. De kan till och med öka visar det danska exemplet, sade han.

Ett problem i Sverige är att det finns väldigt få jobb för lågkvalificerade, så kallade enkla jobb, betonade Lars Calmfors. Tudelningen fortsätter att öka och nyanlända hamnar allt längre från arbetsmarknaden. En rad förslag har presenterats den senaste tiden för att komma till bukt med problemet. Arbetsmarknadsekonomiska rådet har tidigare föreslagit en introduktion av så kallade ingångsjobb med väsentligt lägre löner än nuvarande minimilöner.

– En annan möjlighet som jag lutar åt i dag är att parterna ska definiera nya typer av lågkvalificerade jobb som också ska betalas betydligt lägre än nuvarande minimilöner. Jag tror att detta skulle kunna minimera ”spillover-effekter” och flytta utsatta grupper från bidrag till jobb, sade han.

Men vilka nya typer av lågkvalificerade arbeten skulle kunna skapas om lönerna var lägre? Lars Calmfors gav ett potentiellt exempel inom plåtslageribranschen.

– En professionell plåtslagare utför högkvalificerat arbete, men jobbet innefattar också enkla uppgifter som att transportera material, städning och andra saker. Dessa uppgifter skulle egentligen kunna utföras av personer utan yrkesbevis. Men då är förutsättningen att företagen kan betala betydligt mindre för den typen av jobb, sade han och lade till.

– Vi har gjort en undersökning som visar att en tredjedel av företagen, i olika sektorer, är villiga att anställa medarbetare för enklare lågkvalificerade uppgifter om lönen ligger runt 14-15 000 kronor. Min tolkning är att det finns efterfrågan för enklare uppgifter och att det borde vara möjligt att isolera dem från existerande jobb. Men det bör ske med försiktighet, sade han.

Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist