Logo
Logo
Nyhet7 maj 2019 - 15:05

Flygskammen skapar arbetslöshet

Inrikesflyget i Sverige minskar. Det hotar arbetstillfällen både direkt inom flygbranschen och indirekt ute i regionerna. Mycket talar för att det är utveckling som fortsätter när flyget ansätts allt hårdare. ”Att driva flygbolag ger inga vänner”, säger BRA:s ägare Per Braathen.

Foto: JOHAN NILSSON / TT
Per Braathen är ägare av flygbolaget BRA.
Foto: Peter Knutson

De senaste trettio åren har flygbranschen genomgått en utveckling som inte många andra traditionella branscher kan mäta sig med. Från att ha varit en hårt reglerad, närmast protektionistisk verksamhet där i huvudsak statligt ägda flygbolag förhandlade fram alla regler, villkor och biljettpriser, till en situation idag, där konkurrensen är total och global och makten i mångt och mycket flyttats över till kunderna, resenärerna.

Det började ett stycke in på 1990-talet och har inneburit att flygresandet närmast har exploderat. Kurvan över passagerartillväxten från 1970 fram till idag ser ut som den som ett startande flygplan gör: rakt upp. År 1970 reste 310 miljoner passagerare med flyg – i hela världen. Idag har den siffran passerat fyra miljarder, allt enligt Världsbanken. Den passagerarexplosionen kommer också att fortsätta, menar den internationella flygorganisationen IATA som räknar med att år 2036 ska 7,8 miljarder människor välja flyget.

Det gör flygbranschen till en stor arbetsgivare, både direkt och indirekt. Officiell statistik, även den från IATA, beräknar att drygt 65 miljoner människor är direkt sysselsatta i flygbranschen världen över. En siffra som i takt med passagerarökningen kommer att öka med minst en miljon per år de kommande 15 åren.

De svenska förhållandena har analyserats av den internationella branschorganisationen ATAG som kommer fram till att 90 000 människor är direkt anställda inom flygbranschen medan ytterligare 50 000 indirekt arbetar för flyget. Lägger vi till ytterligare kringeffekter och turismen stödjer flygbranschen 238 000 jobb och bidrar med 189 miljarder till BNP.

Flygbolag slås ut

Men i takt med att marknaden ständigt slår nya rekord, slås allt fler flygbolag ut. Faktum är att bara sedan 2018 har 14 flygbolag gått i konkurs i Europa, några av dem i vår egen närhet: Nextjet och Primera flyger inte längre. De sysselsatte till övervägande del svensk arbetskraft.

– Jag jobbar hårt på att vi ska överleva men om marknaden faller ytterligare och myndigheterna lägger på oss än mer pålagor, då blir det svårt. Går vi omkull finns det knappt någon annan kvar som flyger inrikes.

Det säger Per Braathen som äger flygbolaget BRA som nyligen tvingades till en hårdhänt bantning av. Halva flygplansflottan ska bort och med den närmare 400 medarbetare. Det beror på att den stadiga ökningen av flygresandet inte omfattar det svenska inrikesflyget. Där har den kräftgång som passagerarutvecklingen har gått i många år nu tippat över i en tydlig nedgång: Minus sex procent i år, enligt den senaste analysen från Transportstyrelsen.

– Det finns flera olika saker som påverkar flygresandet, varav en allmän ökad miljömedvetenhet kan vara av betydelse, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Flygskam, kort sagt. Ett begrepp som i princip bara existerar i Sverige.

Visst har vi kanske en annalkande konjunkturnedgång som påverkar flygandet men framför allt har vi en flygfientlig politik från regeringen.

– Den lamslår flyget i Sverige just nu. Visst har vi kanske en annalkande konjunkturnedgång som påverkar flygandet men framför allt har vi en flygfientlig politik från regeringen, säger Peter Larsson, vd för SRF, Sveriges regionala flygplatser, alltså de som inte ligger inom statliga Swedavia.

– Sedan 2011 har det fattats ett enda konkret riksdagsbeslut som berör flyget: införandet av flygskatten. I Januariöverenskommelsen är flyget med, det är punkt 32 och samtliga fem delarna där handlar om ökade pålagor. Ingenting om att utveckla flygverksamheten, ingenting om utvecklingsmöjligheterna, om framtiden, säger fortsätter han.

Norra Sverige drabbas

Effekterna av den minskade inrikestrafiken är i första hand något som påverkar norra delarna av Sverige. Där är flyget den kollektivtrafik som ger näringslivet möjlighet att resa fram och tillbaka till Stockholm över dagen.

Med en skakig svensk flygbransch och en politisk diskussion som enbart fokuserar på de negativa effekterna av flyget, skapas den osäkerhet som marknaden och näringslivet avskyr: Vilka företag vill utveckla, investera och satsa i delar av landet dit det knappt går att ta sig inom rimlig tid? Det gör att det idag går att tala inte bara om arbetstillfällen som försvinner, till exempel på flygplatser där trafiken minskar, utan också om de jobb som inte skapades, bland annat inom besöksnäringen, eftersom kommunikationerna var undermåliga.

Per Braathen igen:

– Vi träffar lokala politiker som ena dagen prisar flygets betydelse för näringslivets utveckling i kommunen och nästa dag inför nya regler som förbjuder de offentligt anställda att flyga på tjänsteresor. Det är i den miljön vi verkar, säger han luttrat.

”Ingen i regeringen har kommenterat”

Många av branschens företrädare menar att de själva har varit dåliga på att tala i egen sak – ”att driva flygbolag ger inga vänner”, som Per Braathen uttrycker det. Istället för att vara aktiva och berätta om de landvinningar som görs, hukas det och knyts nävar i byxfickorna. Det gör att många påståenden får stå oemotsagda.

– BRA varslade nyligen om att närmare 400 personer måste sluta. Ingen i regeringen har kommenterat det. Mycket talar för att några mindre flygplatser i Sverige måste läggas ner och då försvinner fler arbetsplatser. Bryr vi oss verkligen inte om att människor förlorar jobbet bara för att de arbetar i flygbranschen, frågar sig flyganalytikern Jan Ohlsson.

#Arbetslöshet#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist