Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen, och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Foto: Sören Andersson och TT

Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen, och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Flyget tappar sju av tio bokningar

Publicerat av Stina Bengtsson

Coronavirusets framfart slår hårt mot många branscher. Inom flyget har bokningarna gått ner med 70 procent. ”Läget är oerhört allvarligt”, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten, som under fredagen träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Krisen med coronaviruset slår oerhört hårt mot hela transportbranschen, men framför allt mot all persontrafik, det vill säga bussar, flyg och fartyg, säger Marcus Dahlsten.

Varslen har börjat komma, men i dagsläget är det svårt att säga en exakt siffra. Däremot visar bokningarna inom flyget att läget är allvarligt. Just nu sker fler avbokningar än påbokningar. Och pressen på Transportföretagen är tung.

– Vi får ett stort antal frågor från företagen om arbetsbrist och hur man ska bete sig när man varslar i den här typen av situationer, berättar Marcus Dahlsten.

– Bara inom flyget handlar det om en nedskrivning av bokningarna med 70 procent, fortsätter han.

Möte med infrastrukturministern

Under fredagen träffade Marcus Dahlsten och ett antal företrädare för flygbranschen infrastrukturminister Tomas Eneroth för att prata om flygbranschens akuta kris. Mötet kom till på branschens initiativ.

Vad pratade ni om?
– Dels pratade infrastrukturministern om hur han såg på situationen. Men sedan fick alla redogöra för hur de ser på situationen. Det var en samstämmig bild av en oerhört allvarlig situation för hela flygbranschen.

Vill se permitteringssystem

Besöksnäringens bransch- och arbetsgivarsituation vill bland annat se ett system för permitteringar. Det är också något som Marcus Dahlsten vill se.

– Det finns gammal sådan lagstiftning, som man kan titta på. I Norge och Finland gör man liknande nu, säger han.

Marcus Dahlsten är noga med att understryka att krisen rör all persontrafik, även om fredagens möte specifikt rörde flyget.

– Läget är akut. Det finns inget läge som går att jämföra med det vi ser idag. Varken askmolnet, finanskrisen eller andra händelser har skapat ett så allvarligt läge som vi ser idag.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2020-03-13 - 16:27  #Arbetslöshet #Politik #Konjunktur