sdltc919e84_NormalPreview
Foto: TT

Flera semmelbagare med lägre arbetsgivaravgift

Publicerat av Martin Berg

Idag när hela Sverige festar på semlor påminner branschen om att flera bagare skulle kunna lägga locket på fettisbullen om arbetsgivaravgiften sänktes.

Inga är gladare än Sveriges bagare och konditorer när människor över hela landet idag på fettisdagen samlas runt fikaborden för att festa på färska semlor.

Det krävs att 6 000 bagare bakar semlorna och i samband med det vill branschen uppmärksamma att ännu fler skulle kunna få jobb om arbetsgivaravgiften för ungdomar, som fram till 2016 var 15,49 procent, dubblerats till 31,42 procent, sänks.

– Vi älskar att fika i Sverige, det märks inte minst just på fettisdagen då vi äter mellan fem och sex miljoner semlor. Oavsett tid på året både vill och kan bagerier och konditorier över hela landet anställa fler. Den dubblerade arbetsgivaravgiften för unga har tyvärr lett till att bagerierna istället tvingas avstå att anställa för att klara av de ökade skatterna. Ungdomar går miste om jobb de skulle kunna få om arbetsgivaravgiften återställs, säger Martin Lundell, vd Sveriges bagare & konditorer i ett pressmeddelande.

Branschen understryker att bagerierna tack vare högkonjunkturen i snitt kunnat öka omsättningen med 26 procent de senaste tre åren, men att den under den perioden enbart kunnat anställa fyra procent fler medarbetare. En kvot som innebär att bagerierna anställt mindre än en sjättedel så många som de skulle kunna i förhållande till den omsättningsökning som skett.

– I dag råder det högkonjunktur i Sverige, men när lågkonjunkturen kommer riskerar bageri- och konditoribranschen att drabbas av stora nedskärningar vilket gör att ännu fler jobb hamnar i fara, något som ofta drabbar unga. Då blir det extra viktigt med instegsjobb. Den typen av jobb kan skapas i bageri- och konditoribranschen, men då är det helt nödvändigt att arbetsgivaravgiften återställs till nivån den hade innan den fördubblades 2016, konstaterar Martin Lundell.

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2018-02-13 - 15:08  #Arbetsgivaravgift