Logo
Logo
Nyhet28 januari 2020 - 09:01

Fler 40-plussare pluggar

Gruppen 40-åringar och äldre som studerar växer. Gruppen kan bli ännu större om förslaget om bättre studiestöd för äldre genomförs.

Foto: Jessica Gow/TT

År 2014 var antalet studerande som passerat 40-årsstrecket knappt 105 000. Förrförra året, 2018, hade antalet stigit till drygt 128 000. Många av dessa läste på deltid och kunde jobba och leva på sin lön medan 36 000 personer hade studiemedel, enligt en färsk rapport från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Två tredjedelar av dessa medelålders studiemedelstagare hade avstått från studierna om möjligheten till ekonomisk stöttning inte funnits.

Regeringen förbereder för att utöka möjligheterna till studiemedel för äldre. Det handlar bland annat om att höja den övre åldersgränsen för studiemedel från 56 till 60 år.

– Därmed bör ett antal tusen studiestödstagare tillkomma. Bakgrunden är att pensionsåldern höjs, vilket ökar behovet av att kunna vidareutbilda sig, säger Carl-Johan Stolt, analytiker vid CSN.

Högskola vanligast

CSN-rapporten visar också att det stora flertalet av 40-plussarna läser på högskola. Det näst vanligaste är att läsa på komvux, följt av folkhögskola och yrkeshögskola. Kvinnorna dominerar – de utgör hela 71 procent i äldregruppen.

– I 19–20-årsåldern är det ganska jämnt mellan könen, därefter ökar kvinnodominansen. Vi ser att män studerar för att de är tvungna, det vill säga när de blir arbetslösa. Kvinnor studerar mer löpande, för att vidareutbilda sig i yrket eller av intresse, säger Carl-Johan Stolt.

Fakta: Förslag om studiestöd till äldre

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har som en punkt i Januariavtalet att möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna ska förbättras.

I en promemoria, som skickats på remiss, föreslås att:

Åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs från 56 till 60 år.

Lånetrappan, nedtrappningen i rätten att låna, ska börja vid 51 år i stället för vid 47.

Åldersgränsen för återbetalning av studielån höjs.

Extra veckor med studiemedel kan i av arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl ges till personer över 40 år.

Villkoren ska ingå i budgetpropositionen för 2021.

Källa: PM Bättre studiestöd till äldre

#Kompetensförsörjning#Utbildning#Kompetensförsörjning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist