Logo
Logo
Nyhet18 november 2020 - 09:11

Fastighetsavtal på märket

Almega och Fastighetsanställdas förbund har tecknat ett nytt kollektivavtal för Fastigheter branschavtal. Avtalet, som berör 6 500 medarbetare, landade på märket.

Fastighetsskötare
Foto: Mostphotos

Fastigheter branschavtal är det första av 130 avtal som Almegas olika förbund kommer att träffa i årets avtalsrörelse. Avtalet sträcker sig över 29 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Vi är nöjda med att samtliga delar i avtalet ryms inom de ramar arbetsmarknadens parter bestämt tillsammans i det så kallade märket. Det ger stabilitet och bra villkor för både medarbetare och företag, säger Stefan Lennström, avtalsansvarig förhandlare för Almega Fastighetsarbetsgivarna.

Avtalet omfattar 1 125 medlemsföretag med omkring 6 500 medarbetare som berörs av avtalet. Avtalet kommer formellt att antas av Fastighetsanställdas förbundsstyrelse under onsdagen.

#Avtalsrörelse#Avtalsrörelse#Almega#Fastighets#Svenska modellen#Industriavtalet#Lönebildning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist