Hand överens
Foto: Claudio Bresciani/TT

Fastighets drar tillbaka alla strejkvarsel

Publicerat av Daniel Mellwing

Almega och fackförbundet Fastighets har kommit överens om ett nytt avtal som följer industrins märke på 6,5 procent över tre år. Därmed är strejken som skulle ha drabbat svensk fordonsindustri, kärnkraftsindustri och livsmedelsindustri på fredag inställd.

Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund har under onsdagskvällen accepterat medlarnas förslag till ett nytt avtal på området Specialservice. Därmed är strejken som skulle ha brutit ut på fredag inställd. Avtalet följer industrins märke på 6,5 procent på tre år.

– Vi är glada över att vi lyckats avvärja den allvarliga strejk som Fastighets varslat om. En strejk som skulle slagit hårt mot bland annat svensk fordonsindustri. Efter en intensiv medling och långa förhandlingar är vi nöjda med att ha tecknat ytterligare ett nytt kollektivavtal inom märkets 6,5 procent över tre år, säger Anna-Karin Hatt vd Almega, i en kommentar.

Arbetsgivarsidan har fått gehör för att förenkla och begränsa regelverket när lönetillägg för särskilda arbetsförhållanden utgår, skriver Almega i ett pressmeddelande.

Även Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson är nöjd över att avtalet är på plats.

– Medlarnas hemställan var ordentligt genomarbetad och visar nu vägen för kommande avtal. Jag vill tacka alla för det stöd och engagemang som visat vägen fram till dagens uppgörelse, säger han i ett pressmeddelande.

I och med att parterna är överens drar Fastighets tillbaka alla strejkvarsel på avtalsområdet. Därmed undviks en strejk som skulle ha slagit hårt mot viktiga verksamheter inom svensk fordonsindustri, kärnkraftsindustri och livsmedelsindustri.

Även Bemanningsavtalet på plats

Dessutom har Bemanningsföretagen och LO-förbunden kommit överens om ett nytt Bemanningsavtal under onsdagskvällen. Avtalet hamnade på märkets 6,5 procent på tre år.

– Bemanningsföretagen bidrar till att fler personer kommer till sin rätt på arbetsmarknaden. Därför är det glädjande att Bemanningsföretagen och samtliga 14 LO-förbund är överens om ett avtal som både håller sig inom märket och sträcker sig över tre år, säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, i en kommentar.

Kent Ackholt, samordningsansvarig på LO för det gemensamma bemanningsavtalet, är också nöjd.

– Jag är glad över att vi nu kommit överens med arbetsgivarna om likvärdiga villkor för bemanningsanställda som för ordinarie personal. Dessutom är jag väldigt nöjd med den extra avsättningen till pensionen, säger han i ett pressmeddelande.

Avtalet berör cirka 60 000 personer och omfattar bland annat:

• Slopad företrädesrätt till återanställning vid nyanställningar omfattande maximalt 14 kalenderdagar.

• Extra pensionsavsättning för alla anställda, även de som är under 25 år och från första intjänade kronan. Avsättningen är 0,4 % under avtalsperioden.

• Överenskommelse avseende reskostnadsersättning för uthyrning inom Svenska Byggnadsarbetareförbundets kollektivavtalsområden.

• Partsgemensam arbetsgrupp avseende arbetsmiljöfrågor.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-05-11 - 02:35  #Avtalsrörelse