V-TAB TRYCKERI
Foto: TT

Fackliga krav slår hårt mot tryckeri

Publicerat av Jakob Stenberg

Pappersförbrukningen minskar stadigt och i takt med det antalet anställda på tryckerier. Inte heller går det att höja priserna för att kompensera för de nödvändiga maskiner som krävs. ”Fackens lönekrav gör det ännu tuffare, vi får dra ner antalet tjänster”, säger Åsa Grünewald, vd Wikströms Tryckeri.

1917 slogs portarna upp till Wikströms tryckeri i Uppsala. Nästan hundra år senare är verkligheten för tryckeriföretaget och branschen i stort diametralt annorlunda än den var för bara några decennier sedan. Läsningen av papperstidningar faller och digitaliseringen ritar om kartan på nytt.

– Pappersförbrukningen går ned med tio procent varje år och så har det varit under ganska lång tid. Det innebär en enorm förändring och får givetvis konsekvenser för hela branschen, säger Åsa Grünewald, vd Wikströms Tryckeri.

För några år sedan arbetade 32 anställda på tryckeriet, numera är 15 anställda på familjeföretaget.

– Idag är vi betydligt färre och fler får göra mer. Samtidigt vill vi att våra anställda ska ha det bra och trivas hos oss.

asa-redigerad-3

Åsa Grünewald, vd på Wikströms tryckeri i Uppsala

Från flera håll förmedlas en bild av att svensk ekonomi går som tåget, senast av finansminister Magdalena Andersson (S). ”Med en god och stabil tillväxt, minskad arbetslöshet och kraftigt stärkta offentliga finanser med överskott även i år visar Sverige en fortsatt ekonomisk styrka”, står det i Finansdepartementets senaste prognos. Samtidigt flaggar allt fler bedömare för att det märks en tydlig avmättning i den globala ekonomin, vilket spås påverka även Sverige framöver.

– Vissa delar av ekonomin går bra, men inte vår. I vår bransch måste man köpa in dyra och avancerade maskiner, dessvärre kan man därefter inte höja priserna för att kompensera för det. I många andra branscher är det möjligt, men inte för oss.

Inför den kommande avtalsrörelsen har facken inom industrin krävt löneökningar på 2,8 procent. Om kraven blir verklighet skulle det ytterligare försvåra situationen för tryckeribranschen, enligt Åsa Grünewald.

– Det gör det ännu tuffare. Vi får dra ner tjänster eller ha färre heltidstjänster. Personalen är det som kostar. Vi måste anpassa oss för att överleva.

Bilden delas av Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska företagen.

– Problemet är att vi genom åren har haft alldeles för höga löneökningar, till slut hamnar vi i en ohållbar situation. Det handlar inte om att vi vill sänka lönerna, som facken ibland säger, utan om att vi måste ha en annan löneökningstakt än tidigare. Vi måste växla ned ordentligt, sade hon nyligen till Arbetsmarknadsnytt.

Avtalen för den grafiska industrin

Grafiska Företagen förhandlar kollektivavtal med GS, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Avtalen som skrevs under i våras löper över ett år och innebar 2,2 procent i nivåhöjning, varav 0,2 procent utgör avsättning till deltidspension. Den 31 mars 2017 löper avtalen ut.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2016-12-22 - 16:31  #Avtalsrörelse