Strejkbild
Foto: Anders Wiklund / Scanpix

Fackförbund med olika syn på konfliktvapnet

Facken inom 6F, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko, ser användandet av sympatiåtgärder som en naturlig del av maktbalansen mellan parterna och utnyttjar möjligheten flitigt. Men IF Metalls ordförande Anders Ferbe manar till försiktighet. ”Ska facken ha möjlighet till den typ av sympatiåtgärder vi har i dag krävs det att de inte överutnyttjas”, säger han.

Synen på de svenska konfliktreglerna skiljer sig mellan fack och arbetsgivare, vilket Arbetsmarknadsnytt skrev om i går . Men även facken emellan finns det nyansskillnader.

När Almega Tjänsteförbunden å ena sidan och Fastighetsanställdas förbund och Seko å den andra inte kom överens i avtalsrörelsen 2016 varslade fackförbunden om städstrejk vid flera företag och arbetsplatser. Jari Visshed, tredje förbundsordförande Fastighets, berättar hur resonemangen går när de väljer ut vilka företag och arbetsplatser som ska tas ut i konflikt.

– Det är klart att vi vill att strejken ska kännas, så är det ju. Vi tittar därför på var vi har större, kännbara arbetsplatser och då hamnar vi ofta inom industrin. Det är där de större företagen finns, säger han.

Fastighets valde därför att varsla specialstädare på RFS Fordonssupport i vårens städkonflikt, vilket omfattar allt arbete som utförs vid Volvo Powertrain i Skövde. Även arbetare på Food hygiene varslades, vilket omfattade arbetet vid HFG Sverige i Hacksta industriområde i Västerås. Tanken var alltså att de uttagna städarna skulle stoppa nyckelverksamheter inom industrin.

Arbetsgivarparten Almega protesterade och skrev då att ”fackförbundet vill skada svensk industri för att spräcka märket”. Jari Visshed tillbakavisar dock att det var syftet. Samtidigt agerade fackförbundet Seko, som varslade om sympatiåtgärder inom skärgårdstrafiken.

”Det är flagrant exempel på när facket missbrukar konfliktvapnet. Ett sympativarsel inom skärgårdstrafiken kommer inte på något sätt påverka Sekos egen konflikt inom städbranschen. Det här är ett vårdslöst agerande som skadar mindre företag mitt i högsäsongen. Det kan bara ses som ett fult tjuvnyp mot branschen”, sa Patrik Eidfelt, förhandlingschef Almega Tjänsteföretagen, vid tillfället.

Efter lång medling kom parterna dock överens om ett nytt kollektivavtal i jämnhöjd med märket och i sista stund kunde en konflikt undvikas. Men frågan om hur konfliktvapnet bör hanteras lever vidare. På arbetsgivarsidan upplever man att fackens metoder blir allt mer utstuderade. Arbetsgivarna undrar om det är rimligt att stoppa en hel industri för att sätta press i en konflikt inom städbranschen.

– Jag tycker att det är rimligt att vi har möjlighet att lägga sympativarsel. Om vi har ett system där man försöker sätta ett märke, och något förbund inte lyckas klara ut sina frågor, då tycker jag att man ska kunna stötta varandra. Jag tycker att det är en del av maktbalansen som vi har mellan parterna, säger Jari Visshed.

Förbunden inom 6F kan därmed fortsätta att stötta varandra genom sympatiåtgärder även i kommande avtalsrörelser. Men alla fackförbund är inte lika benägna att gå ut i strejk. IF Metall-bossen Anders Ferbe uttrycker oro i en artikel i DI i augusti. Han anser att Byggnads och vissa andra förbund har radikaliserats.

– Ska vi ha möjlighet till den typ av sympatiåtgärder vi har i dag kräver det att de inte överutnyttjas från fackligt håll, sa han.

Anders Ferbe vill dock inte recensera hur andra förbund agerar och han avvisar att konfliktvapnet används för lättvindigt.

– Däremot står det klart att, om vi ska bibehålla och utveckla det regelverk vi har, så måste vi vårda det. Där vilar ett gemensamt ansvar på parterna, sade han nyligen till Arbetsmarknadsnytt.

Jari Visshed medger att åsikten inom 6F är att industrifacken, med IF Metall i spetsen, borde ha satt ett högre märke i tidigare löneförhandlingar.

– Ja, den åsikten finns. De har ju inte tagit ut hela löneutrymmet. I årets avtalsrörelse låg de flesta på tre procent, men det blev 2,2 procent. Det är klart att det finns en frustration, säger han.

Nu handlar mycket om att försvara rådande lönebildningsmodell från de attacker som sker, betonade Anders Ferbe, strax innan LO-samordningen var i hamn.

– Har vi inte kvar en lönebildningsmodell där industrin sätter märket blir många andra diskussioner meningslösa, sade han.

Röster om dagens konfliktregler:

IRENE WENNEMO
Foto: Robin Haldert / SCANPIX / Kod 11330

Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsdepartementet

– Jag har stort förtroende för arbetsmarknadens parter. Historiskt brukar de lösa de problem som uppstår. Vi har haft perioder då det varit stökigt, men vi är inte där än, men det finns mörka moln vid horisonten.

niklas_hjert

Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen

– Jag förstår om arbetsgivarorganisationer och företag inom industrin, som tecknar avtal och därmed omfattas av fredsplikt, reagerar om de åker på en konfliktåtgärd kort därefter. Men att politikerna går in och reglerar frågan är uteslutet. Däremot är vi beredda att diskutera sympatiåtgärder.

emil-kallstrom

Emil Källström, riksdagspolitiker (C)

– Det är läge att se över hur svensk arbetsmarknad fungerar, bland annat konfliktreglerna. Någon slags proportionalitet vore klokt.

Almedalen
Foto: Sören Andersson

Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen

– Företagen inom industrin konkurrerar på världsmarknaden. En strejk medför omfattande störningar i värdekedjorna och påverkar ofta anläggningar även i andra länder. En konflikt leder ytterst till förlorade affärer. De negativa effekterna uppstår redan innan konflikten bryter ut eftersom redan kostnaderna för att förbereda en stängning av industrianläggningar är enorma.

AMN_PEWI
Foto: pressbild

Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna

– Ett samordnat LO kan bidra till lugn och kontroll på förhandlingsprocessen. Det är bra, inte minst för våra medlemsföretag som är väldigt känsliga för konflikter. Ett samlat LO kanske kan bidra till att konfliktriskerna minskar.

Däremot är han starkt kritisk till innehållet i LO-samordningen

Publicerad av Redaktör den 2016-11-22 - 16:47  #Avtalsrörelse #Strejk #Konflikt