AMN_IBS
Foto: Gaetan Bally / Keystone / Scanpix

Exportorderna för leverantörer till maskinindustrin rasar

Publicerat av Carl Göransson

Orderingången för teknikindustrin fortsätter öka i oförändrad takt, men produktionen är låg. Exportorderna för leverantörer till maskinindustrin rasar och orderingången för leverantörer till bilindustrin är fortsatt svag. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för tredje kvartalet.

– Det finns positiva inslag som att orderingången fortfarande växer totalt sett och att utnyttjandet av produktionskapaciteten och efterfrågan på yrkesarbetare är något bättre än tidigare under året, men det är fortfarande på nivåer vi normalt ser i lågkonjunkturer. Att orderingången för leverantörerna överlag nu är mer nedåtriktad är därtill högst oroande, säger Anders Rune, chefekonom för arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.

Konjunkturbarometern för årets tredje kvartal från Teknikföretagen visar mörka siffror för branschen. Bland annat är orderingången för leverantörer till bilindustrin fortsatt svag. Samtidigt minskar också maskinindustrins leverantörer kraftigt sin export och leverantörerna till de eltekniska branscherna möter en tillbakagång. Enda undantaget är leverantörer till byggindustrin som uppvisar en förbättrad efterfrågan för den svenska marknaden.

Undersökningen omfattar uppgifter från 569 företag med en sammanlagd försäljning på 546 miljarder kronor från anläggningar i Sverige.  

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-09-08 - 20:49  #Konjunktur