Logo
Logo
Nyhet29 augusti 2018 - 14:08

Experterna eniga: Regeringens extratjänster floppar

Regeringens satsning på de helsubventionerade extratjänsterna floppar, visar en granskning av Arbetsmarknadsnytt. Mer och mer pengar satsas på en åtgärd som av många avfärdas som ineffektiv. Samtidigt trängs andra insatser undan. Insatser där människor får jobb efter avklarat program. ”Extratjänsterna äter pengar som jätten Gluff-Gluff”, säger en arbetsmarknadsexpert.

Foto: Erik Simander/TT
Mattias Elm, Elmsquared.
Foto: Pressbild

Regeringen och Arbetsförmedlingen genomför just nu en gigantisk satsning på att få ut så många som möjligt i de så kallade extratjänsterna – en helsubventionerad statlig anställning inom framförallt den kommunala välfärdssektorn.

Men bara drygt två procent av de som lämnade extratjänster mellan januari 2017 och maj 2018 gick till icke-subventionerade arbeten. Det visar statistik från konsultbolaget Elmsquared som räknat på data från Arbetsförmedlingen.

Andra insatser mer effektiva

Samtidigt visar Arbetsförmedlingens statistik att en fjärdedel av deltagarna i olika arbetsmarknadsutbildningar, det vill säga personer som inte har haft extratjänster, kunde gå vidare till osubventionerade anställningar. När det gäller de som får tjänsten Stöd & Matchning är den siffran 16 procent.

Trots det skär nu Arbetsförmedlingen ned på upphandlade utbildningar och andra aktiva insatser. Antalet deltagare i dessa tjänster har fallit med ungefär 35 procent under 2018.

”Dyr och dålig insats”

Mattias Elm, tidigare chef för leverantörsstyrningen på Arbetsförmedlingen och nu konsult på Elmsquared, är kritisk till hur extratjänsterna används.

– Det är uppseendeväckande att en insats som är så dyr och har så dåliga resultat tillåts tränga undan andra billigare insatser med bättre resultat, säger han.

Utbildningsföretaget AlphaCE ser en klar nedgång i anvisade platser från Arbetsförmedlingen.

– Vi har sett mer än ett halverat inflöde av utbildningsdeltagare det senaste kvartalet, sa Maria Mattsson Mähl, vd för matchnings- och utbildningsföretaget AlphaCE, nyligen till Dagens Industri.

– Tittar man endast på de olika arbetsmarknadsutbildningarna har de tappat elva procent på ett år. Men det är så klart väldigt olika mellan de olika företagen, säger Jan Larsson, vd för utbildningsföretaget Yrkesakademin,

Storsatsningen fortsätter

Att extratjänsterna inte ger särskilt goda resultat bekymrar inte regeringen. Storsatsningen fortsätter och från 2 000 personer med extratjänster i början av 2017 räknar Arbetsförmedlingen med att det ska finnas 20 000 personer sysselsatta i programmet år 2020. Idag har 16 000 personer extratjänster. Ungefär hälften av dem kommer från det så kallade etableringsprogrammet för nyanlända.

Men i takt med att platserna fylls blir Arbetsförmedlingens budget allt mer ansträngd. Myndighetens egna prognoser visar att kostnaderna för extratjänsterna ökar från 2017 års 1,2 miljarder kronor till drygt 8 miljarder 2021. En ökning med cirka 600 procent, samtidigt som kostnaderna för andra aktiva insatser förväntas minska med 39 procent, till 3,4 miljarder kronor.

Ministern positiv

För att fylla hålen tillförde regeringen 700 miljoner kronor i vårbudgeten. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson uppger till Arbetsmarknadsnytt att de pengarna förts över från andra åtgärder där det har blivit pengar över.

– Vi såg att extratjänsterna gick bra och ville föra över mer pengar, men det har inte skett på bekostnad av andra program, säger Ylva Johansson.

Hon menar också att extratjänsterna inte nödvändigtvis ska leda till ett icke-subventionerat jobb på en gång.

– Tanken är att personer med extratjänster ska kunna gå vidare till mindre subventionerade åtgärder och sedan vidare till utbildning eller icke-subventionerade jobb. Eftersom många är nyanlända är språkaspekten viktig här och här får de chansen att lära sig svenska, fortsätter Ylva Johansson.

– För personer som står mycket långt från arbetsmarknaden kan extratjänster vara en bra insats, men vi ser tydligt att det främst är personer med bra utbildningsbakgrund som blir anvisade till insatsen, säger Mattias Elm.

Går ut över Arbetsförmedlingens andra åtgärder

Arbetsförmedlingen är dock på det klara med att kostnaderna för extratjänster och andra subventionerade arbetstillfällen kommer att gå ut över myndighetens andra åtgärder och skriver i ett mejl till Arbetsmarknadsnytt att det därför blir nödvändigt att skära ned på andra insatser.

Arbetsförmedlingens egna prognoser (se faktarutan nedan) visar också klart att de stora arbetsmarknadspolitiska satsningarna (exklusive lönebidrag) kommande år är reserverade för myndighetens subventionerade anställningar där extratjänsterna är den största posten.

– Regeringen beslutade så sent som i juni att parterna och Arbetsförmedlingen skulle återkomma med förslag på att utveckla en insats som Stöd & Matchning. Nu ser vi det rakt motsatta. Det är glasklart att extratjänsterna är boven i dramat – åtgärden äter upp programinsatser som jätten Gluff-Gluff, säger Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Tidskrävande arbete

Att det är extratjänsterna som har varit i fokus för Arbetsförmedlingen och regeringen framkommer också i myndighetens olika rapporter. I slutet av 2017 konstateras att allt fokus ligger på att öka användningen av extratjänster och moderna beredskapsjobb och skriver ”att det varit ett tidskrävande arbete med omfattande dialoger med kommuner, Kommunal och statliga myndigheter, men som nu börjar ge tydliga resultat”.

Att extratjänsterna inte kan visa upp särskilt bra resultat verkar inte vara ett bekymmer. På en fråga från SVT om det faktiskt finns något som pekar på att personer med en extratjänst kommer att gå vidare svarade Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg svävande.

– Det tar tid innan vi kan säga det med säkerhet för de här personerna måste ha varit anställda i ett eller två år. Men vi har stora förhoppningar på att det här inte kommer att bli en så kallad rundgång i systemet. Några kommer säkerligen att komma tillbaka till oss men då har de en bättre situation inför sitt nästa jobb.

Fakta om extratjänsterna

Extratjänster är av staten helsubventionerade jobb inom främst den kommunala välfärdssektorn. De infördes i november 2015 och satsningen inriktas framförallt mot nyanlända och långtidsarbetslösa.

Lönen kan ligga på mellan 16 500 och 20 000 kronor.

Extratjänsterna ingår i budgetposten ”Kostnaden för arbetsmarknadspolitiska program och insatser” där även den betydligt mindre satsningen på beredskapsjobb ligger. Arbetsförmedlingen räknar med följande kostnadsutveckling:

  • 2018: 11 090 miljoner
  • 2019: 13 583 miljoner
  • 2020:15 696 miljoner
  • 2021: 16 108 miljoner

Så här fördelar Regeringen och Arbetsförmedlingen resurserna (miljoner kronor):

20172018201920202021
Extratjänster1 1624 3786 9648 0968 115
Arbetsmarknadsutbildning617561340308405
Förberedande utbildning24619012392154
Kompletterande aktörer (här ingår Stöd & Matchning)710625214156264

Källa: Elmsquared samt Arbetsförmedlingens prognoser

#Politik#Arbetsförmedlingen#Integration
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist