Handelshögskolan i Göteborg, Göteborgs hamn
Foto: TT

Experter: Hamnkonflikten kostar företagen miljarder

Publicerat av Stina Bengtsson

Upp till 70 procent. Så mycket har kostnaderna ökat för ett antal modeföretag på grund av konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn. ”Ett bevis för att arbetsmarknadsreglerna inte funkar”, säger Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund.

Professor Rickard Bergqvist vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet

Rickard Bergqvist.

Foto: Handelshögskolan i Göteborg
Joakim Ärlund

Joakim Ärlund

Foto: Transportföretagen.

Konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn kan ha kostat det svenska näringslivet 6,4 och 12,8 miljarder kronor på två år. Det uppskattar Business Region Göteborg, rapporterar Dagens Nyheter. Samma tidning skriver att en studie av fem företag, gjord av studenter på Göteborgs Handelshögskola, visar att företag inom modebranschen har haft uppemot 70 procent högre kostnader på grund av konflikten.

– Det är väldigt mycket för en bransch som är starkt beroende av sina logistikkostnader, säger professor Rickard Bergqvist, som sitter med i ledningen för projektet, till DN.

Konflikterna i Göteborgs hamn har pågått i många decennier. Studien från Handelshögskolan i Göteborg har dock enbart berört två år och konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an, och arbetsgivaren APM Terminals i containerterminalen i Göteborgs hamn.

Vägtransporter ersätter

De stora kostnadsökningarna beror bland annat på att företagen tvingas transportera gods på lastbilar istället för stora fraktfartyg.

– Det säger ju sig självt att det blir dyrare att transportera 10 000 containrar på lika många lastbilar än på ett enda fartyg. För att inte tala om vilken åverkan det har på klimatet, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar som också förklarar att det också har blivit brist på lastbilar, vilket i sig skapat kostnadsökningar för företagen.

Att det stora behovet av lastbilar blivit dyrt för kunderna är något som även studien på Handelshögskolan i Göteborg visar. Samma studie konstaterar även att de försenade transporterna har inneburit att modeföretagen har tvingats rea ut säsongsbaserade varor, eftersom de inte har kommit till butikerna i tid, något som Arbetsmarknadsnytt har skrivit om tidigare.

– Det är viktigt att vi får varorna i rätt tid, sa Maria Fransson, Transportation Manager på Lindex, till Arbetsmarknadsnytt i höstas.

Klädkedjan Joy indikerade samma problem i en intervju med Arbetsmarknadsnytt i oktober.

– De stora förlusterna är försäljningsbortfallet. Under en månads tid hade vi mindre att sälja i våra butiker. Förseningarna ledde till stort sortimentsbortfall som påverkade försäljningen signifikant, sa Jerker Lind, inköps- och logistikchef på Joy då.

Drar en konkret slutsats

Alla kostnadsökningar i samband med konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn gör att Joakim Ärlund drar en konkret slutsats.

– Trots att arbetsgivaren har ett heltäckande kollektivavtal och sköter sina kort, så kan ett fackförbund orsaka skador i den här storleksordningen. Det är ett bevis för att konfliktreglerna inte funkar bra i just den här delen, säger Joakim Ärlund.

Han vill se en förändring av konfliktreglerna som gör att fredsplikt råder för alla som omfattas av ett kollektivavtal, oavsett om de är anslutna till det avtalsbärande facket eller inte.

– Det skulle minimera riskerna för att företag – och i förlängningen hela Sverige – skulle drabbas så hårt som har skett i och med konflikten i Göteborgs hamn, säger han.

Arbetsmarknadsnytt har sökt Hamn4ans ordförande Peter Annerback för en kommentar, men han har avböjt intervju.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-05-14 - 13:56  #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten