Logo
Logo
Nyhet13 februari 2020 - 13:02

Experter: Därför försvinner ungdomarnas jobb

En redan hög ungdomsarbetslöshet riskerar att bli högre, varnar flera experter. Det är automatiseringen som hotar de jobb som traditionellt har varit de ungas steg in på arbetsmarknaden.

Stefan Fölster, Hans Tjernström, Stina Algotson och Fredrik Heyman.
Stefan Fölster, Hans Tjernström, Stina Algotson och Fredrik Heyman.Foto: TT + pressbilder

Ungdomsarbetslösheten* i Sverige har hållit sig på relativt höga nivåer sedan år 2000. I slutet av förra året låg den på 16,3 procent, att jämföra med den totala arbetslösheten som låg på drygt sju procent. Men nu finns det en risk för att ungdomsarbetslösheten ökar ännu mer de kommande åren, till följd av automatiseringen. Det menar nationalekonomen Stefan Fölster.

– På 80-talet, till exempel, var det lätt att hitta sommarjobb. I dag är det en väldigt stor grupp som inte sommarjobbar längre. Enkla rutinjobb finns inte kvar i samma utsträckning, berättar han.

Mest påtaglig är automatiseringen inom detaljhandeln, menar Stefan Fölster. Han säger att till exempel självbetalning och konkurrensen från e-handeln minskar personalstyrkan i butiker. Det betyder också att det blir allt viktigare att den kvarvarande personalen har erfarenhet av yrket, vilket inte alltid unga har.

Allt mer teknikdrivet

Hans Tjernström, som är presschef på bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, förklarar att handeln i dag genomgår en ”enorm omställning” där allt mer satsas på lager- och logistikverksamhet, som till viss del är automatiserad.

– Handeln har blivit mer teknikdriven. I dag köper vi varannan bok och var tredje elektronikpryl på nätet, säger han och fortsätter:

– E-handeln är inte lika personalintensiv. Det kommer att bli upp till 50 000 färre jobb inom svensk sällanköpshandel, det vill säga allt som inte är mat, fram till 2030. Detta beror även på att vi kommer att tappa försäljning till utländska aktörer.

Var femte ungdom upp till och med 24 år som i dag går till ett jobb arbetar inom handeln. I takt med att e-handeln växer så blir det viktigare för fysiska butiker att hitta sin konkurrensfördel. Av den anledningen håller Hans Tjernström med Stefan Fölster, om att arbetserfarenhet hos de anställda kommer att vara en allt mer eftertraktad egenskap för företagen.

– Däremot behöver inte erfarenhet per automatik vara knutet till ålder, även om man får erfarenhet om man har jobbat länge.

Egenskaperna som kommer att bli allt viktigare inom handeln är kunskapsintensiv kompetens inom bland annat teknik, programmering och logistik, främst i huvudkontoren, säger Hans Tjernström.

Robotar erbjuder room-service

År 2018 släppte Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, en rapport där Kairos Future analyserar fyra möjliga scenarier för hur kompetensbehoven inom hotell- och restaurangbranschen kommer att utvecklas fram till år 2030. Rapporten beskriver hur automatiseringen kan påverka jobben. Bland annat automatiseras hotellreceptionstjänsterna allt mer.

– Nu ringer man inte längre och bokar hotellrum utan söker och bokar på nätet själv. Det går också att checka in och betala via mobilen. I USA och Japan finns det robotar som erbjuder room-service, säger Stina Algotson, vd för BFUF, och fortsätter:

– Inom restaurangbranschen sker det en automatisering i samband med beställning av mat. Framför allt märks det inom snabbmatskedjor som Max och McDonalds.

Stina Algotson säger att ungdomar och personer med låg utbildning generellt kommer att drabbas hårdare än andra av automatiseringen. Arbeten där unga ofta gör sitt inträde på arbetsmarknaden, som köksbiträden och vissa typer av enklare städjobb, försvinner snabbast. De arbeten som kräver mer kreativitet, sociala färdigheter och finlir kommer inte att automatiseras i lika hög utsträckning, menar hon.

– Det kan exempelvis vara att skapa nya rätter och menyer på restauranger.

Enligt BFUF:s rapport kommer utbildning på högre nivå att bli viktigare inom hotell- och restaurangbranschen och personer med rätt teknisk kompetens mer eftertraktade. Arbetsuppgifter som har att göra med digital marknadsföring liksom med ledarskap och sociala medier förväntas att öka.

– Det är viktigt att påminna om att det kommer att tillkomma nya yrken och att det fortfarande kommer att vara enklare för ungdomar att komma in i hotell- och restaurangbranschen jämfört med andra branscher även i framtiden, säger Stina Algotson.

Specialisering allt viktigare

De jobb som anses vara i riskzonen för att försvinna inom en snar framtid är så kallade rutinjobb. Fredrik Heyman, forskare i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning (IFN), säger att dessa typer av arbeten är lättare att automatisera. Statistik visar också att de jobb som kan kategoriseras som rutinjobb har minskat i betydelse de senaste 20 åren.

– ”Minskad betydelse” betyder i det här fallet att deras andel av arbetsmarknaden har blivit mindre, säger han.

Jobb som kräver större kognitiva och abstrakta förmågor klarar sig bättre, säger Fredrik Heyman, och tillägger att det inte alltid handlar om hög- eller låglönejobb. Snarare har andelen jobb med genomsnittliga löner, som tjänstemannajobb, minskat – ofta för att dessa kan utlokaliseras. Däremot klarar sig de jobb som kräver specialisering och hög utbildning ganska bra.

Inom tjänste- och turismsektorn kommer efterfrågan på upplevelser att öka, vilket gynnar personer med erfarenhet och yrkesspecialisering, menar Stefan Fölster.

– De jobb som kommer att fortsätta att växa handlar om kvalificerat näringsservice. Efterfrågan på kockar ökar till exempel, säger han.

Ett exempel på ett jobb som har minskat i antal de senaste åren är banktjänsteman – en inte allt för ovanlig sysselsättning bland unga och studenter.

– Många av dagens kunder gör sina egna ärenden på internet. För vissa kunder är detta till och med enklare, säger Stefan Fölster.

Utbildning betydelsefullt

Att jobben automatiseras går inte att göra så mycket åt, säger Stefan Fölster. Under lågkonjunkturer försvinner dessutom många jobb som aldrig kommer tillbaka igen. Däremot menar Stefan Fölster att det går att förbereda sig på omställningen.

– Val av utbildning blir viktigare, så att man inte fastnar i ett rutinjobb. Det är bra att Yrkeshögskolan har byggts ut. Det gör att man har mycket större möjligheter att byta inriktning än för 10–15 år sedan, säger han och fortsätter:

– Man ska också försöka kombinera yrkeskunskap med digitaliseringskunskap. Vi är vana vid att tänka ”bristyrken kontra överskottsyrken” men det som är viktigt är att lägga till digitaliseringskunskaper oavsett jobb.

Fredrik Heyman nämner även han att studier är den bästa åtgärden för en säkrare framtida arbetsmarknad. Han säger att risken är tre gånger högre att förlora jobbet till följd av automatiseringen för en person med enbart grundskola jämfört med en person med akademisk examen. Siffror från Arbetsförmedlingen, från 2019, visar dock att även yrken med enbart gymnasiekompetens, som elektriker och VVS-montörer, fortfarande kommer att behövas åtminstone fem år framåt i tiden.

– Det som pågår nu är en långsiktig strukturomvandling. Jobben försvinner inte bara utifrån automatiseringen och digitaliseringen utan också globaliseringen, säger Fredrik Heyman.

– Betydelsen av att utbilda sig ökar, men också av att hitta rätt utbildning eftersom många jobb riskerar att bli obsoleta. I framtiden kommer det också att bli viktigare med omskolning och vidareutbildning för de som redan har jobb, fortsätter han.

Även politiker kan göra en del för att mildra svårigheterna med att vissa jobb försvinner, menar Stefan Fölster.

– Då handlar det om att göra arbetsmarknaden mer flexibel, förbättra villkoren för entreprenörskap, uppgradera utbildningarnas kvalitet och ha lägre skatt på arbete.

Fakta

*Till ungdom räknas den som har fyllt 15, men som ännu inte har fyllt 25.

År 2019 fanns det knappt 1,2 miljoner unga i åldersgruppen 15–24 år. Av dessa tillhörde cirka 632 000 arbetskraften och 126 000 var arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten låg då på 20 procent i snitt över året och i december på 16,3. Siffrorna låg som högst strax efter finanskrisen 2008 och har varit på väg ner sedan dess. Men under år 2019 bröts trenden och ungdomsarbetslösheten ökade återigen.

Källa: Ekonomifakta

#Arbetslöshet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist