Logo
Logo
Nyhet19 mars 2018 - 19:03

Expert: Regeringens språkutbildning löser inte integrationen

I förra veckan meddelade regeringen att de kompletterande utbildningarna för personer med utländsk bakgrund ska förlängas med en termins språkutbildning. Men Mikaela Almerud, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv, tror inte att det här bidrar till lösningen på integrationsutmaningen.

Kompletterande utbildningar
Foto: TT + pressbild

De kompletterande utbildningarna är till för personer med högskole- eller universitetsexamen från ett annat land. I vissa fall handlar det om att öka kunskapen om det svenska samhället, i andra fall om att komplettera kunskapen för att kunna arbeta inom ett specifikt yrke. Hittills har de kompletterande utbildningarna omfattat upp till 120 poäng, det vill säga motsvarande fyra terminer, men nu ska de utökas med ytterligare en termin, eller 30 poäng.

– Sverige har inte råd att gå miste om all den kunskap som finns hos personer med utländsk utbildning. Därför ser regeringen nu till att de kompletterande utbildningarna blir mer funktionella och enklare för den som vill komplettera sin utländska utbildning, sa Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

”Lösningarna finns inte i system som redan är”

Mikaela Almerud är utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv. Hon håller med Helene Hellmark Knutsson om att det är viktigt att ta till tillvara kunskapen hos personer med utländsk bakgrund, men hon menar att det finns bättre och mer effektiva vägar att gå än att utöka de kompletterande utbildningarna.

– Lösningarna till integrationen finns inte i de system som redan är. Då hade integrationen sett bättre ut, säger hon.

Regeringen riskerar att skjuta bredvid målet, menar Mikaela Almerud, och föreslår istället att arbetsgivarna ska få möjlighet att axla ett större ansvar för att hjälpa fler in på arbetsmarknaden. Provtjänstgöring är ett sätt att nå legitimation, säger hon.

– Men då måste politikerna omfördela resurser, så att arbetsgivarna får möjlighet att frigöra kompetens för att arbeta med handledning, säger Mikaela Almerud och menar att företagen också behöver ersättas för produktionsbortfall.

”Gäller att tänka utanför lådan”

– Det gäller att tänka utanför lådan och det gör inte regeringen här, fortsätter hon.

Enligt statistik från SCB tar det i genomsnitt fem år från folkbokföring för en flykting med en eftergymnasial utbildning att etablera sig. Till det ska läggas tiden före folkbokföring. De som invandrade 2015 hade en genomsnittlig väntetid på 15 månader för att få uppehållstillstånd.

– Det är ohållbara ledtider, som drabbar både individen och företagen. Ju längre tid det tar för individen att etablera sig, desto mer urholkas humankapitalet. Och på en arbetsmarknad där bransch efter bransch skriker efter kompetens behöver vi ta tillvara all kunskap hos dem som har flyttat till Sverige, säger Mikaela Almerud.

Arbetsförmedlingens kunskap otillräcklig

Hon menar att Arbetsförmedlingens kunskap om arbetsmarknaden är otillräcklig och att matchningen därför inte fungerar.

– Fler privata aktörer måste släppas in, annars kommer vi aldrig klara integrationen tillräckligt bra, säger hon och föreslår också en så kallad one-stop-shop för nyanlända, för att de ska slippa slussas från myndighet till myndighet och istället få hjälp och stöd för att enklare och snabbare komma in på arbetsmarknaden.

Mikaela Almerud menar att mer utbildning och framför allt längre utbildning inte alltid är lösningen.

– Jobb och möjligheten till jobb måste alltid vara överordnat. Ändå tenderar vi ändå att alltid landa däri utbildningsinsatser. Det är dags att tänka nytt och tänka om, säger hon.

#Arbetsförmedlingen#Integration#Utbildning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist