Logo
Logo
Nyhet2 september 2020 - 12:09

Expert: Därför är krisen värre än du anar

På bara två kvartal har antalet svenskar som verkligen arbetar sjunkit från cirka 4 360 000 till 4 120 000, en minskning med 240 000 personer. Det visar siffror från SCB. "Läget är allvarligt", säger Johan Kreicbergs på Svenskt Näringsliv.

Folkmassa med svenska flaggor
Foto: Michael Folmer/Mostphotos

Att antalet personer i arbete minskar beror på ökad arbetslöshet och sjukfrånvaro samt att en stor andel svenskar i arbetsför ålder är helt arbetsbefriade medan de är permitterade.

– Permitteringarna till följd av coronakrisen är inte bara ansträngande för de företag och anställda som har drabbats, utan de innebär också att de som fortfarande är i arbete får högre krav på sig, konstaterar Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv.

Vanligen brukar sysselsättningen vara ett bra mått på utvecklingen på arbetsmarknaden. Men alla som är sysselsatta arbetar inte. Det gäller till exempel alla som har en anställning men är föräldralediga, sjukskrivna, på semester eller frånvarande av någon annan anledning. Under 2019 var till exempel 5 130 000 personer sysselsatta under en genomsnittlig vecka men samtidigt var det bara 4 340 000 som verkligen arbetade minst en timme under genomsnittsveckan.

Under normala år finns det ett starkt positivt samband mellan sysselsättningen och personer i arbete. Semestrar och sjukfrånvaro varierar inte så kraftigt från år till år.

– Men under coronakrisen har ökningen av antalet korttidspermitterade och en ökad korttidsfrånvaro gjort att sysselsättningen blivit ett allt sämre mått på hur mycket arbete som verkligen utförs, säger Johan Kreicbergs.

Till exempel är sysselsättningsgraden fortfarande högre nu än under både finanskrisen och 90-talskrisen.

– Men läget på arbetsmarknaden måste ändå räknas som mer allvarligt nu eftersom antalet arbetstimmar per person i arbetsför ålder är lägre nu än under tidigare kriser, säger han.

Detta har lett till att sysselsättningen har sjunkit med 130 000 mellan fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020, trots att antalet personer som verkligen är i arbete har minskat med 240 000. Av totalt 10,4 miljoner invånare i Sverige är det alltså bara 4,1 miljoner som arbetar just nu.

– Nu arbetar mindre än 40 procent av befolkningen, vilket är den lägsta andelen sedan år 2000. Eftersom andelen äldre förväntas öka kraftigt under de kommande åren är detta mycket oroande ur ett försörjningsperspektiv, konstaterar Johan Kreicbergs.

Han menar att allt fokus nu behöver ligga på att åter få den arbetsföra befolkningen i arbete.

– Krisen är långtifrån över, men ju snabbare vi får människor i arbete, desto snabbare kommer vi också ur den, säger han.

#Coronakrisen#Arbetslöshet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist