Samhall rullstol
Foto: Mostphotos

Ex-minister: Samhall skyddas av riksdag och regering

Publicerat av Martin Berg

Nu riktas ny stenhård kritik mot Samhall från privata och idéburna företag som ser hur Samhalls stora statliga pengasäck slår ut konkurrensen på alla fronter. ”Min känsla var att Samhall hade en gräddfil”, säger utredaren och tidigare socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson till Arbetsmarknadsnytt.

När Arbetsmarknadsnytt har granskat Samhall i en rad artiklar har det framkommit tung kritik från städbranschen mot bolaget och dess ägare staten. Samhall kan vinna stora städupphandlingar genom att använda sin stora merkostnadsersättning som för närvarande ligger på sex miljarder kronor om året för att pressa priserna, menar konkurrenterna.

”Samhall dumpar priserna”

Nu slår även de mer idéburna och de rent privata företagen, som arbetar med att integrera människor med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden, larm om att Samhall använder merkostnadsersättningen till att prispressa och konkurrera ut dem.

Ulrica Persson 1

"Vi kan ha personer hos oss och det fungerar bra och vi vill anställa, men så kommer Arbetsförmedlingen och säger att nu måste ni avbryta insatsen för att de ska till Samhall", säger Ulrica Persson på företaget Dialogkraft.

Foto: Sören Karlsson

– Vårt problem är dels att Samhall har gått in och etablerat sig på precis samma marknader som många av våra arbetsintegrerande sociala företag och dumpar priserna. Det kan röra sig om second hand, städ och fastighetsskötsel, säger Ulrica Persson som är verksamhetsledare på företaget Dialogkraft i Norberg som bland annat tillverkar träemballage och bryggor samt arbetar med kulturmiljövård, gräsklippning och andra former av skötsel av grönytor.

Människor rycks upp från insatser

Hon menar att Samhalls höga aktivitet på städmarknaden även resulterar i att det ofta blir ”tvingande” för de arbetslösa att gå till Samhall när det statliga bolaget till exempel har vunnit en stor städupphandling. Konsekvensen blir att Arbetsförmedlingen då bokstavligen tar människor med funktionsnedsättningar från olika arbetsmarknadsutbildningar och insatser som kanske bättre matchar deras behov och intressen.

– Vi har en mängd exempel från olika arbetsintegrerande företag på att människor ryckts upp från pågående insatser för att Samhall fått en stor affär. Vi kan ha personer hos oss och det fungerar bra och vi vill anställa, men så kommer Arbetsförmedlingen och säger att nu måste ni avbryta insatsen för att de ska till Samhall, säger Ulrica Persson.

Hela systemet tömdes

Det är en beskrivning som Jenny Stegmar Silfver, vd på Irisgruppen som bland annat arbetar med stöd och matchning, skriver under på.

– När Samhall vann den stora städupphandlingen på Arlanda tömdes i princip hela systemet i norra Stockholm. De personer som befann sig hos oss på olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller utbildningar blev av Arbetsförmedlingen hänvisade till Samhall vare sig de ville eller inte. De kunde handla om människor som hade kommit väldigt långt i sina utbildningar som de själva valt och som passar dem bättre än att börja städa hos Samhall, säger hon.

Jenny Stegmar Silfver

När människor rycks upp från sina jobb för ett uppdrag på Samhall kan det leda till att de blir deprimerade, menar Irisgruppens vd Jenny Stegmar Silfver.

Foto: Irisgruppen

– Många av de personer som vi jobbar med har också funktionsnedsättningar som gör att de inte klarar av den typen av arbete. Det kan vara för tungt för kroppen för de som har fysiska funktionsnedsättningar och för de som har kognitiva funktionsnedsättningar kan det vara en stor utmaning med en rätt komplicerad miljö. I sin tur leder det till att många av de här personerna bokstavligen blir deprimerade, fortsätter Jenny Stegmar Silfver.

Hur kan Arbetsförmedlingen avbryta de här personernas insatser?
– Eftersom Samhall erbjuder jobb och det går före allt. Ofta blir de inte långvariga på Samhall eftersom de inte vill, eller klarar av, att jobba där enligt de individer vi möter. Här tycker jag att Arbetsförmedlingen brister i sitt åtagande av de orsakerna som jag redogjort för. Att jobba med långsiktigt hållbara lösningar är bättre både för varje enskild individ och för samhället, säger Jenny Stegmar Silfver.

Konsekvensen blir att människor med funktionsnedsättningar hamnar ännu längre bort från arbetsmarknaden och att de idéburna eller privata företagen får en allt mer komplicerad målgrupp att arbeta med.

Ulrica Persson uppger att i princip alla arbetsintegrerade företag som hon har haft kontakt med har exempel på där handläggare på Arbetsförmedlingen hört av sig till dem med frågan om de kan ordna en anpassad anställning för personer som inte klarar en anställning Samhall.

– Vi förväntas göra stora anpassningar och ge mycket stöd men ersättning vi kan få är ofta lägre än den Samhall skulle ha fått. Det leder dels till att våra företag tvingas att lägga ned och då går de här personerna tillbaka till arbetslöshet.

”Samhall har en gräddfil”

Att merkostnadsersättningen inte är anpassad efter individen eller graden av handikapp fick också kritik i den stora Funka utredningen: Sänkta trösklar – högt i tak, SOU 2012:31, där tidigare socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson var särskild utredare.

Hon var särskilt kritisk till att det inte går att spåra merkostnadsersättningen som hon beskriver som en säck med pengar utan möjlighet till exakt uppföljning och som därför skiljer sig från andra aktörers ersättning trots att de sysslar med samma insatser och trots samma problematik.

Cristina Husmark Pehrsson

Det går inte att se vad Samhalls pengar används till, hävdar utredaren och tidigare socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson.

Foto: Anders Wiklund / TT

– Det gör att det inte går att se vad Samhall använder pengarna till och det visade sig att Samhall fick betydligt mycket mer pengar än övriga aktörer på marknaden. När vi gjorde utredningen vet jag att Samhall tog emot cirka 20 procent av personerna med nedsatt arbetsförmåga, men fick 30 procent av den totala kostnaden, säger Cristina Husmark Pehrsson.

– Min känsla när jag lämnade det här utredningsuppdraget var att Samhall har en gräddfil på så sätt att det finns andra aktörer och arbetsgivare som klarar uppdraget bättre och är mer lyckosamma men genom denna ordning kan man konkurrera ut andra företag. Man skyddas av regering och riksdag för att man tror att Samhall är bäst, fortsätter hon.

Orolig över Samhalls växttakt

Jenny Stegmar Silfver menar att det här leder till att Samhall håller på att växa sig ur alla rimliga proportioner och att det kommer att få allvarliga konsekvenser för både branschen och de personer som blir anpassade till Samhall.

– Jag blir oroad när jag lyssnar på vilka planer Samhall har. Enligt Samhalls vd Monica Lingegårds tal på den senaste årsstämman har man för avsikt att öka antalet anställda från dagens 24 000 till 50 000 anställda. Jag tycker att det uttalandet gör att man verkligen kan ifrågasätta till vilka mål och syften som Samhall har. Är det så att det är bara Samhall ska jobba med den här målgruppen? Får vi rätt effekt då? Vi har stora problem idag redan idag med att Samhall på det här sättet konkurrerar ut andra, enligt min mening, mer hållbara lösningar för både individ och samhälle.

Slår ifrån sig

Albin Falkmer är kommunikationschef på Samhall. Han menar att Samhall inte konkurrerar ut de mindre idéburna och privata företagen

Albin Falkmer

Albin Falkmer, som är kommunikationschef på Samhall, menar att det inte stämmer att de tar medarbetare från andra bolag.

Foto: Samhall

– Samhalls uppdrag är att leverera efterfrågade tjänster på konkurrensutsatta marknader. Vi ska också, enligt uppdraget, löpande söka nya affärsmöjligheter i nya branscher. Men vi offererar alltid enligt marknadspriser. Samhalls prissättning har i närtid granskats flertalet gånger, med slutsatsen att Samhalls priser är i linje med marknadspris.

Att Samhall skulle ”ta personer” från de idéburna och privata företagen för att sätta dom i städarbete stämmer heller inte, anser han.

– Vilka, eller hur många, som anvisas till Samhall är ingenting som bolaget har något inflytande över. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar personer som uppfyller kraven enligt lagen. Alla måste dock ha en funktionsnedsättning som medför så pass nedsatt arbetsförmåga att man inte kan få något annat arbete, säger Albin Falkmer.

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2019-12-17 - 12:39  #Arbetsförmedlingen #Arbetsmiljö #Konkurrens