koskinen
Foto: pressbild

Etableringsjobben: ”Ett sanningens ögonblick för facket”

Publicerat av Stina Bengtsson

Trots intensiva förhandlingar är det fortfarande ett antal LO-förbund som har valt att stå utanför överenskommelsen om etableringsanställningarna. Men Stefan Koskinen på Almega menar att de förr eller senare kommer att ansluta. ”När det väl har knorrats färdigt kommer alla förstå att de måste bidra”, säger han.

Nyligen tecknade fack och arbetsgivare en principöverenskommelse om så kallade etableringsanställningar för att få nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete. Men flera LO-fackförbund har valt att än så länge stå utanför.

– Det har varit spretigt på den fackliga sidan och en besvärlig resa. Facken har gett lite olika besked, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Ett av dem förbunden som står utanför är Fastighets, som bland annat organiserar städare. Magnus Pettersson, som är Fastighets ordförande, låter via sin presskontakt meddela att han inte vill prata med Arbetsmarknadsnytt och hänvisar till en artikel i den egna tidningen Fastighetsfolket. Där säger han att det finns en risk för överutnyttjande av anställningsstöd.

– Vi skulle inte ha någon koll på om ett företag anställer en eller flera personer med anställningsstöd, utan bara få veta det om arbetsgivaren väljer att mejla oss. Det ger inte facket tillräckligt med inflytande, säger han till Fastighetsfolket.

Säker på att Fastighets ansluter

Men Stefan Koskinen menar att facken nu måste visa att de verkligen är samhällsaktörer som tar ansvar. Och han är säker på att även Fastighets kommer att ansluta när alla förhandlingar är klara.

– När det väl har knorrats färdigt kommer alla förstå att de måste bidra, säger han.

Nästa steg är förhandlingar med regeringen. Och Stefan Koskinen tror att bilden kommer se annorlunda ut efter det.

– När förhandlingarna är klara i början av nästa år kommer alla vara med, säger han.

– Vi står inför en jättestor samhällsutmaning. Klarar inte parterna att lösa den sänder vi signalen till politiken att det är fritt fram att lagstifta, fortsätter han.

Bland arbetsgivarförbunden är det bara ett förbund som står utanför, Bemanningsföretagen. Orsaken är att den fackliga sidan har sagt nej till att de som får etableringsanställningar ska kunna hyras ut.

– Men jag är så optimistisk att jag hyser en förhoppning även där, säger Stefan Koskinen och konstaterar att Bemanningsföretagen redan idag är duktiga på att få ut nyanlända i arbete och att deras bidrag behövs.

80 år sedan Saltsjöbadsavtalet

Stefan Koskinen poängterar att det nästa år är 80 år sedan Saltsjöbadsavtalet undertecknades. Då klarade parterna av att hantera en stor samhällsutmaning och han menar att det nu är en liknande situation.

– Det är ett sanningens ögonblick för de fack som nu ställt sig vid sidan av. Det blir en konstig markering om de inte deltar och gör de inte det kommer de att förlora all trovärdighet som ansvarstagande part i centrala samhällsfrågor. I så fall blir det tydligt att de sätter egenintresset främst, avslutar han.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-12-01 - 15:34  #Arbetslöshet #Etableringsanställningar #Integration