LO enkla jobb
Foto: Henrik Montgomery/TT, Fredrik Sandberg/TT

Etableringsanställningar bör inte dra ut på tiden

LO har skickat 33 förhandlingsförslag till arbetsgivarsidan som handlar om hur utrikesfödda ska komma i arbete. Det är ett upplägg som är tänkt att innehålla både utbildning och arbete, där staten ska bistå med utbildningsdelen. 13 av 14 LO-förbund står bakom detta initiativ, Transport är det enda förbund som inte medverkar.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger att de från fackens sida kände sig trängda utifrån förslag från riksdagsoppositionen om att politiken skulle ingripa i det som är arbetsmarknadens parters ansvar.

–Vi gör ju detta i en tid när det är ett väldigt stort personalbehov och det finns mer än 100 000 lediga jobb i Sverige, sa han vid pressträffen.

Den ”trappa” in i arbetslivet som Karl-Petter Thorwaldsson beskriver ska utvecklas vidare på förbundsnivå men ha en gemensam ram.

–Det behövs en ram för detta, även om det är förbunden som äger frågorna, för att regering och riksdag ska kunna förhålla sig till det, sa Karl-Petter Thorwaldsson om varför LO-facken går fram gemensamt och betonade att detta är förankrat med såväl regering som opposition.

Vid pressträffen medverkade IF Metall, Kommunal, Handels och Byggnads som på olika sätt lyfte det ökade rekryteringsbehovet som arbetsgivare står inför och behovet av att hitta möjligheter för både nyanlända och långtidsarbetslösa att komma i arbete. Kommunals Tobias Baudin lyfte de gröna näringarna som särskilt relevanta för dessa avtal.

”Idag har fackförbunden inom LO meddelat att de önskar att förhandla om detta med sina motparter. Det är ett besked vi efterfrågat under en längre tid och välkomnar. Arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv förordar att sådana samtal genast påbörjas samt inkluderar tjänstemannafacken”, skriver Svenskt Näringsliv i en kommentar.

–Det är viktigt att samtalen om etableringsanställning inte drar ut på tiden och att förhandlingarna rör de frågor som påverkar företagens vilja att anställa, det vill säga kostnader, risk och krångel, säger Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv.

Läs LO:s pressmeddelande .

Anna Rennéus Guthrie

Publicerad av Redaktör den 2017-09-19 - 17:44  #Arbetslöshet #LO #Lönebildning