Katarina Sigéus, hr-chef, Eon
Foto: TT

– Nu känns det naturligt för medarbetarna att själva diskutera sin lön, och att det inte görs via ombud, säger Eons hr-chef Katarina Sigéus Ek.

Eon: Chefer och medarbetare är bäst på lönesättning

Publicerat av Karin Myrén

På Eon har cheferna fullt mandat att själva bestämma lön och bonus för sina medarbetare. Efter fyra år har modellen satt sig men det kräver ständig uppföljning enligt, hr-chefen Katarina Sigeus Ek. Forskning visar dessutom att Eons medarbetare har bättre förståelse för sin lön än andra.

Elbolaget Eon har sedan länge ett sifferlöst processavtal för sina tjänstemän men för fyra år sedan tog företaget det ett steg längre och tecknade ett lokalt avtal som ger chefen fullt mandat att sätta lön på sina medarbetare.

Tanken är att chef och medarbetare är de som bäst diskuterar prestation och kompetens på ett meningsfullt sätt. För att cheferna ska kunna ta fullt ansvar får de utbildning, träning och verktyg för att skaffa sig en bild av vad som är rimliga löneökningar i förhållande till marknaden.

Från och med förra året bestämmer chefen även medarbetarnas bonus på eget bevåg utifrån prestation. Det stärker ytterligare att lönen är en sak mellan chef och medarbetare, enligt Katarina Sigeus Ek, hr-chef på Eon.

Ses en kvart varje månad

I samma veva introducerade företaget något som går under namnet 15-minutersfeedback. Det innebär att chef och medarbetare minst en kvart varje månad ska ses och ge varandra feedback.

– Även det stärker att medarbetare på Eon ska se en tydlig koppling mellan prestation och lön. Det händer mycket som inte direkt är lönesättning men som bidrar till att stärka processen. 

Tricket för att cheferna ska känna sig trygga med vad som är en prestation som är värd en extrabelöning diskuterar de mycket med varandra.

Lönesättning är en central process i företaget när den kopplas så starkt till prestation, och den kräver löpande uppföljning och utveckling, betonar hon.

– Uppföljning är jätteviktigt för att veta att vi är på rätt väg. Saker ändrar sig hela tiden runt omkring oss och vi måste vara öppna för att justera efter det.

Positiva forskningsresultat

Eon är ett av företagen som ingår i ett projekt på Psykologiska institutionen på Stockholms universitet med Svenskt Näringsliv som finansiär. En del av projektet består av att forskargruppen gör enkätundersökningar och intervjuer med chefer och medarbetare på företagen.

De frågar bland annat om lönesamtalet, om medarbetarna anser att lönesättningen är rättvis, hur de upplever kopplingen mellan prestation och lön, och om de vet vad de kan göra för att påverka lönen.

I princip har alla anställda på Eon lönesamtal och i jämförelse med ett nationellt representativt urval har de bättre förståelse för den lön de får, enligt forskningsledaren Magnus Sverke.

– Upplevelsen av att lönesättningen går till på ett schysst sätt är överlag stark hos Eons medarbetare. Det ger förutsättningar för att lönesättningen motiverar till goda prestationer, samtidigt som risken minskar för att medarbetare tappar sugen, säger han.

Forskarnas tolkning av läget är mycket värdefull för Eon, men Eon gör även egna uppföljningar löpande. Till exempel står det inskrivet i kollektivavtalet att fack och arbetsgivare ska utvärdera löneprocessen varje år.

– VI tittar på vad som fungerar bra, och vad som fungerar mindre bra. Det jobbar vi med hela tiden för att förbättra. Till exempel gör vi lönekartläggningar och granskar hur lönespridningen ser ut, säger Katarina Sigeus Ek.

Fångar upp det allmänna snacket

De årliga medarbetarundersökningarna ger inga svar specifikt om lönesättningen men däremot ger de en bild av hur medarbetarna ser på annat som relaterar till lönen. Men det handlar också om att fånga upp det allmänna snacket, poängterar hon.

– Min uppfattning är att det inte är många som kan tänka sig att gå tillbaka till det gamla. Nu känns det naturligt för medarbetarna att själva diskutera sin lön, och att det inte görs via ombud.

En av de aspekter som forskargruppens arbete visar är att medarbetare med låg lön som får mycket feedback generellt är nöjdare med sin lön än de med hög lön som får lite feedback.

– Det är jätteintressant och det är ju just det vi är på! Den som verkligen förstår hur lönen är satt, och vad som behöver göras för att påverka den, blir nöjdare. Förståelsen är jätteviktig. Det motiverar oss att jobba vidare med ännu mer feedback – det är det medarbetarna vill ha.

Karin Myrén

Publicerad av Karin Myrén den 2019-01-17 - 11:08  #Lön #Lönebildning