Logo
Logo
Nyhet3 december 2020 - 10:12

Enkla jobben blev för svåra för svenskarna – ”Arbetskraftsinvandring behövs”

När pandemin bröt ut stod plötsligt skogs- och bärnäringen utan sin ordinarie utländska personal och behövde istället anställa inhemsk arbetskraft. Resultat blev att få klarade jobbet och företagen åkte på en ekonomisk smäll. ”Erfarenheten visar att alla former av arbetskraftsinvandring behövs”, säger skogsföretagaren Fredrik Gundhe.

”Den som känner sig tvingad att ta ett jobb blir inte en bra anställd”, säger Fredrik Gundhe.Foto: TT

Dala Kvalitetsskog är ett av de företag som drabbades hårt av pandemins utbrott i mars. Företaget planterar skog på uppdrag av branschjättar som Stora Enso och Sveaskog. Verksamheten är säsongsberoende och företaget samarbetar sedan flera år med erfarna risbönder från norra Thailand som jobbar här från april till november.

Men när inreseförbudet infördes stoppades thailändarna från att komma hit. Eftersom trädplantor är färskvaror behövde Dala Kvalitetsskog lösa uppdragen med inhemsk personal. Med hjälp av Arbetsförmedlingen lyckades företaget rekrytera 47 personer, en blandning av nyanlända, personer som står långt från arbetsmarknaden och ungdomar.

– Det var bara två av 47 som klarade ackordet. Resten satte i snitt runt hälften så många plantor som thailändarna.

– Det beror på bristande motivation. Den som känner sig tvingad att ta ett jobb blir inte en bra anställd. Det finns en anledning till att svenskar inte vill ha de här jobben. Det är ett tufft fysiskt jobb, säger vd:n Fredrik Gundhe till Arbetsmarknadsnytt.

Resultatet blev betydligt sämre produktion och en ekonomisk smäll för Dala Kvalitetsskog. Men säsongen räddades till viss del när inreseförbudet slopades i juni och thailändarna fick komma hit igen.

Förra året arbetade Oattaphong Sibo från Thailand på hos Fredrik Gundhe på Dala Kvalitetskog. På grund av coronapandemin är det inte möjligt i år.
Foto: TT

– Under perioden med den inhemska arbetskraften gick vi med förlust. Vi hade inte överlevt utan våra thailändare. Den här erfarenheten visar att alla former av arbetskraftsinvandring behövs och att det inte finns några ”enkla” jobb. Vi behöver motiverade medarbetare, säger Fredrik Gundhe.

”Ett högst verkligt experiment”

De problem som Dala Kvalitetsskog och andra företag i skogs- och bärbranschen vittnar om tas upp i rapporten ”När pandemin satte stopp för arbetskraftsinvandringen” från Svenskt Näringsliv. Där konstateras att inreseförbudet med tydlighet blottlade att svenska företag är beroende av arbetskraft från länder utanför EU.

– Vi såg direkt att inreseförbudet i mars snabbt skulle påverka vissa branscher och att det skulle bli ett högst verkligt experiment. Resultatet blev sämre kvalitet och ekonomiska förluster för företagen, säger Amelie Berg, jurist och expert på arbetsgivarfrågor vid Svenskt Näringsliv.

Rapporten tar upp att det i debatten om arbetskraftsinvandringen förs fram argument som att det inte behövs rekryteras folk från ”andra sidan jordklotet”, att så kallade ”enkla” jobb kan utföras av ungdomar och långtidsarbetslösa i Sverige och att utländsk arbetskraft ”tar våra jobb”. Men effekterna av inreseförbudet visar en annan verklighet, enligt rapporten.

– Det vi ser till följd av inreseförbudet är att en stoppad arbetskraftsinvandring får negativa effekter för företagen. Det är därför en mycket viktig princip att svenska företag oavsett bransch har rätten att rekrytera den lämpligaste kompetensen, även om den finns utanför EU, säger Amelie Berg till Arbetsmarknadsnytt.

#Kompetensförsörjning#Coronakrisen#Coronakrisen#Arbetskraftsinvandring#Svenskt Näringsliv
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist