Mattias Dahl, Transportföretagen
Foto: Sören Andersson

Efter alla hamnstrejker: Arbetsgivarna varslar om ny lockout

Publicerat av Stina Bengtsson

Sveriges Hamnar har fått nog. Efter närmare hundra genomförda strejker under den pågående konflikten väljer nu arbetsgivarorganisationen att varsla Hamnarbetarförbundet om lockout på lediga dagar och blockad mot övertidsarbete från 6 mars till 31 juli.

Det var i mitten av januari som de första varslen om strejk kom. Sedan dess har över hundra varsel med efterföljande strejk drabbat de svenska hamnarna. Konflikten kommer efter år av förhandlingar mellan Sveriges Hamnar och Transportföretagen. Hamnarbetarförbundet har upprepade gånger, både av Sveriges Hamnar och av Medlingsinstitutet erbjudits kollektivavtal, men genomgående avfärdat dessa.

– Hamnarbetarförbundets agerande följer ett tydligt mönster, de är konflikorienterade och inte lösningsorienterade. Att hela tiden välja konflikt är inte seriöst utan oansvarigt, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen där Sveriges Hamnar ingår, i ett pressmeddelande.

Nu väljer alltså arbetsgivarna att varsla Hamnarbetarförbundet om lockout. Lockouten gäller lediga dagar och blockad mot övertid för Hamnarbetarförbundets samtliga medlemmar i de svenska hamnarna. Varslet är lagt så att arbetet i hamnarna ska kunna fortgå så smärtfritt som möjligt.

– Vi kan inte längre acceptera Hamnarbetarförbundets agerande. Vi kommer inte tillåta Hamnarbetarförbundet att köra sönder den svenska modellen. Vi tvingas därförskicka ett tydligt och klart budskap till Hamnarbetarförbundets alla medlemmar; vi accepterar ett andrahandsavtal men inget mer, säger Mattias Dahl.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-02-22 - 09:02  #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten