Karin Ernlund (C), arbetsmarknads- och integrationsborgarråd Stockholms stad
Foto: Sören Andersson

Karin Ernlund (C), nytt arbetsmarknads- och integrationsborgarråd i Stockholms stad.

Doldisen som ska stöpa om Stockholms arbetsmarknad

Publicerat av Ana Cristina Hernández

Minskad segregation och arbetslöshet bland utrikes födda kommer att bli huvudutmaningen för Karin Ernlund, Centerpartiets nya arbetsmarknads- och integrationsborgarråd i Stockholms stad. Det tänker hon lösa med bland annat ökad trygghet och fler företagsetableringar.

Ett företagsklimat i världsklass, möjlighet till individuell kompetensutveckling och låga trösklar. Det tycker Karin Ernlund (C), nytt arbetsmarknads- och integrationsborgarråd i Stockholm, är de tre viktigaste faktorerna för en framgångsrik arbetsmarknad.

Arbetsmarknadsnytt träffar Karin Ernlund i Stockholms stadshus knappt två dygn efter att hon valdes till sin nya post. Hon berättar att hennes fokus i Stockholms-politiken framöver kommer att vara jobbmatchning och att stärka stadens koppling till näringslivet. Men den främsta utmaningen blir att minska den ekonomiska segregationen.

– Vi ser stora skillnader i andelen arbetslösa bland de som bor i innerstadsområden och de som bor i ytterstadsområden, såväl bland de som är inrikes födda och utrikes födda, säger hon.

– Det är därför jag har velat ta mig an den här utmaningen.

Integrationspakt med näringslivet

Ett minskat utanförskap är ett av hennes mål under mandatperioden. Gemensamt i Stockholms stadshus har den nya grönblå koalitionen, Alliansen och Miljöpartiet, börjat diskutera om en så kallad ”integrationspakt” med näringslivet.

– Ett exempel kan vara att en nyanländ får en mentor som jobbar inom samma bransch som personen själv har jobbat inom. Näringslivet ställer upp och hittar mentorerna. Dessa mentorer kan ge tips, berätta om sina egna resor och följa den nyanlända även efter att den har fått sitt första jobb, förklarar Karin Ernlund.

– Men det kan också finnas fler delar i en sådan integrationspakt. De exakta detaljerna är inte satta.

Vuxenutbildning och stärkt företagsklimat

I Centerpartiets budget för Stockholms stad för år 2018 står det att partiet vill halvera andelen som lever på försörjningsstöd i utsatta stadsdelar till år 2025.

– Vi måste jobba aktivt med vuxenutbildningen och stärka företagsklimatet. Det behövs båda delar – att se till att människor är rustade för arbete men också att det finns många företag som vill och kan anställa.

Hon vill att det ska vara tryggt och säkert att driva företag i alla delar av Stockholm och nämner att många företagare i staden har stängt sina butiker i protest mot ökad otrygghet och kriminalitet.

– Det här är personer som skapar jobb. Tryggheten kan vi öka med mer polisiär närvaro och genom att anlita kommunala ordningsvakter.

– Kommunen måste se till att det finns bra butikslokaler i alla delar av staden – genom att vara en bra fastighetsägare och hyresvärd. Kommunala jobb kan flyttas ut från innerstaden till ytterstaden. Det handlar om att stadsplanera för arbetsplatser och butikslokaler.

Minskat regelkrångel

Tidigare har Centerpartiet och andra allianspartier föreslagit så kallade nystartzoner i utsatta områden som erbjuder skattelättnader för de företag som väljer att etablera sig på platsen. Karin Ernlund säger att det dock inte är något som är aktuellt i dag.

– Det här är ett förslag som lades fram på nationell nivå och inget som vi driver aktivt i dagsläget. Personligen tror jag att det är bättre att satsa på generella lösningar som sänkta kostnader och minskat regelkrångel för företag.

Hon menar att om ett stort företag som ska anställa många människor vill etablera sig i staden spelar det ingen roll var det sker. Personer i utanförskapsområden kan gynnas av etableringen ändå.

Karin_Ernlund_02
Foto: Sören Andersson

Karin Ernlund vill satsa på sänkta kostnader och minskat regelkrångel för företag i Stockholm.

Stockholms arbetsmarknad i det stora hela beskriver hon som ”spännande och dynamisk” och med många växande företag, men att det inte är något som ”sker gratis”.

– Det gäller att hela tiden se till att vi har ett bra företagsklimat, en bra infrastruktur och en välfungerande bostadsmarknad.

– Våra kommunala förvaltningar måste förbättra bemötandet gentemot företagare och säga ”hej, vad kan jag hjälpa dig med?” i stället för ”kan du fylla i den här blanketten?”.

Sveriges bästa företagsklimat

”Vi måste ha Sveriges bästa företagsklimat”, påpekar Karin Ernlund ofta under intervjun. Stockholms stad fick dock kritik häromveckan för sin fejd med företaget Tipptapp, vars verksamhet erbjuder tjänster som sophämtning för privatpersoner via en app. Kommunen ville inte bara förbjuda företagets verksamhet utan också kopiera dess apptjänst, vilket blev en nationell nyhet.

Karin Ernlund säger att hon anser att Tipptapp inte borde förbjudas.

– Jag är egentligen fel person att uttala mig eftersom jag inte har läst allt om Tipptapp. Vi från Centerpartiet tycker såklart inte att appen ska förbjudas men då måste man se över den gällande miljölagstiftningen. Kommunen måste också pröva om Tipptapp strider mot lagen eller inte.

– Jag kommer att ta strid mot onödig byråkrati. En bra affärsidé måste kunna finnas i Stockholm.

Stort handlingsutrymme

Som lokalpolitiker går det bara att påverka arbetsmarknadspolitiken till en viss gräns. Rikspolitiken och arbetsmarknadens parter sätter de mesta av spelreglerna. Karin Ernlund anser dock att kommunerna har ett stort handlingsutrymme.

– Många problem löses bäst på lokal nivå och inte på nationell nivå, som när det gäller jobbmatchningen och samarbetet med det lokala näringslivet.

– Centerpartiet tycker inte att Arbetsförmedlingen sköter sitt uppdrag. Vi föreslår till och med att det borde läggas ner. Kommunerna borde ta över etableringsansvaret. Vi tror att vi skulle kunna göra ett bättre jobb lokalt.

Ana Cristina Hernández

Publicerad av Ana Cristina Hernández den 2018-10-22 - 10:53  #Arbetslöshet #Politik #Integration