E-handel
Foto: Claudio Bresciani/TT

Digitaliseringen ökar snabbare – svenska jobb hotas

Publicerat av Zoran Cale

Handeln digitaliseras snabbare än väntat vilket hotar svenska jobb. Till år 2025 kan 41 000 jobb försvinna, uppger Svensk Handel i en ny rapport. ”För att jobb ska stanna i den svenska detaljhandeln krävs att politiker förstår handelns nya verklighet”, säger vd:n Karin Johansson.

Johan Davidsson, chefsekonom, Svensk Handel

Johan Davidsson.

Foto: Pressbild
Karin Johansson, vd, Svensk Handel

Karin Johansson.

Foto: Jessica Gow/TT

I en färsk rapport konstaterar bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, som organiserar 10 000 företag inom detaljhandeln, att handeln flyttar ut på nätet i en snabbare takt än väntat.

Digitaliseringen slår hårdast mot sällanköpshandeln (den del av detaljhandeln som inte är dagligvaror, exempelvis kläder, skor, böcker och elektronik) där var tionde butik har tvingats slå igen de senaste sex åren, vilket motsvarar 5 000 butiker.

Under samma period har antalet e-handelsföretag ökat med 5 000 – nästan en fördubbling.

– Det är sällanköpshandeln som påverkas mest. Hälften av alla böcker, 30 procent av all elektronik och 16 procent av alla kläder säljs idag på nätet, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Nya jobb borde varit fler

Den digitala omställningen påverkar jobben. Enligt rapporten ”Det stora detaljhandelsskiftet 2018” har antalet jobb de senaste sex åren i och för sig ”ökat måttligt” men det ska ställas mot att det varit högkonjunktur. Svensk Handel anser att antalet nya jobb borde ha varit fler.

– Poängen är att sysselsättningen i detaljhandeln som helhet bara har ökat något trots god konjunktur. Det beror främst på den svaga utvecklingen inom sällanköpshandeln, där har sysselsättningen stått stilla sedan 2012. Att jobben ändå ökat något beror på att e-handelsföretagen blivit fler och att dagligvaruhandeln växt, säger Johan Davidson.

Inom sällanköpshandeln ökade antalet anställda under perioden med 3 procent, inom dagligvaruhandeln (livsmedel) med 10 procent och inom näthandeln med 59 procent.

41 000 färre anställda

Svensk Handel tror att jobben blir färre inom handeln de kommande åren. I en prognos till år 2025 bedömer Svensk Handel att ytterligare 11 000 butiker kan slå igen och att antalet anställda minskar med upp till 41 000 personer.

Det är sällanköpshandeln som drabbas hårdast och den största orsaken är konkurrensen från utlandet. Förra året handlade sex av tio svenska konsumenter från utländska sajter.

– Vi ser ett ökat utlandsläckage som kommer att intensifieras när plattformar som Amazon kliver in på den svenska marknaden. För att jobb och företag ska stanna i den svenska detaljhandeln krävs att politiker förstår handelns nya verklighet och ger företagen rätt förutsättningar att konkurrera, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i ett uttalande.

Svensk Handel vill se ökade satsningar på digital spetskompetens, att arbetsgivaravgifterna sänks och att miljö- och produktskatter anpassas efter omvärlden.

Kräver andra färdigheter

I rapporten framgår också att andelen högutbildade (minst tre års eftergymnasial utbildning) i den fysiska dagligvaruhandeln var 19 procent och i den fysiska sällanköpshandeln 28 procent år 2015. Motsvarande andel inom e-handeln var betydligt högre – 39 procent. Det innebär att e-handelns framväxt kräver andra typer av färdigheter hos personalen.

– Jag tror inte att det nödvändigtvis behöver leda till utslagning av personal. Det finns en väldig rotation på arbetskraft inom sällanköpshandeln som är en viktig jobbmotor. Många får sitt först jobb där. Även om det går sämre för sällanköpshandeln tror vi att partihandeln kommer att växa och öka sin sysselsättning. Men visst, det finns alltid en fara i att antalet nettojobb minskar, säger Johan Davidson.

Zoran Cale

Publicerad av Zoran Cale den 2018-05-15 - 11:33  #Arbetslöshet #Kompetensförsörjning #Konkurrenskraft