Anställningsavtal
Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Därför vill två av tre svenskar byta jobb

Publicerat av Gabriel Cardona Cervantes

Två av tre svenskar överväger att byta arbetsgivare det närmsta halvåret, enligt en ny undersökning. För arbetsgivare som oroar sig för att förlora en duktig medarbetare, gäller det därför att ta frågan om kompetensutveckling på allvar, säger Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.

Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen

Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen

Foto: Lina Siksjö
Patrik Karlsson

Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv

Foto: Sören Andersson

Tre av tio svenskar kommer att byta jobb inom ett halvår, enligt nya siffror från arbetslivspanelen Manpower Work Life. Dessutom funderar ytterligare fyra av tio på att byta jobb inom samma tidsperiod. Sammantaget innebär det att hela två av tre svenskar överväger att byta arbetsgivare.

Enligt arbetsmarknadsanalytiker Annelie Almérus på Arbetsförmedlingen är det en anmärkningsvärt stor andel. Men samtidigt finns det en logisk förklaring: Kompetensbristen. 

– Vi har inte haft en sådan här kompetensbrist på länge. Då är det ganska naturligt att många är självsäkra och ser sig om efter nya möjligheter, säger hon.

Hon får medhåll från Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

– Flera undersökningar visar att kompetensbristen har nått en all time-high och att många arbetsgivare har svårt att rekrytera. Så det är ingen förvånande trend, säger han.

En vikande trend

Däremot kommer vi inte se en arbetstagares marknad för evigt, inte minst efter varningar om en kommande lågkonjunktur och avmattningssignaler på arbetsmarknaden, menar Patrik Karlsson.

– Vi har haft ett antal år med god arbetsmarknad men det finns tecken i skyn på en avmattning. Färre lediga platser, fallande sysselsättningsgrad och bemanningsföretag som visar på vikande siffror, säger han.

Med andra ord kan resultatet av undersökningen tolkas som att vi är i den sista fasen av en stark arbetsmarknad där arbetstagare fortfarande kan passa på att hitta nya roliga jobb.

– Ur ett arbetstagarperspektiv finns det två anledningar till varför det är läge att byta nu. Den ena för att det fortfarande finns väldigt många vakanser så chansen att få ett nytt jobb bör vara god och den andra för att många arbetsgivare är i behov att anställda på grund av kompetensbrist, säger Patrik Karlsson.

Även under lågkonjunktur och svag jobbtillväxt kommer den bestående kompetensbristen att bidra till viss personalomsättning, tror Annelie Almérus.

– Det kommer däremot att bli svårare för de som har kortare anställning eller som generellt har en svagare ställning på arbetsmarknaden, säger hon.

Unga rotar sig

Enligt Manpowers undersökning är det framför allt de som är 46 år eller äldre, som tittar på att byta jobb. Även kvinnor och chefer är högre än rikssnittet.

– Det spännande att kvinnor är mer nyfikna på att byta jobb. Men vad gäller de övriga grupperna så är det förståeligt. Det är oftast äldre, högutbildade med lång arbetslivserfarenhet som är mer efterfrågade och svårast att rekrytera. Samtidigt vill de yngre kanske jobba på sig erfarenheten innan de söker efter nytt jobb, säger arbetsmarknadsanalytiker Annelie Almérus.

På frågan om en arbetsgivare bör oroa sig för att förlora en duktig medarbetare i framtiden, vill Patrik Karlsson inte dra för stora växlar utifrån resultatet.

– Många företag är ganska vana vid viss personalomsättning och kompetensbrist. Men det fungerar som en påminnelse att det inte bara handlar om att attrahera nya talanger utan också att behålla och utveckla de talanger man redan har i dag. Då gäller det att aktivt jobba med kompetensutvecklingnågot som många företag redan gör, säger han och avslutar:

– Sen ska man komma ihåg att även om många vill och tänker byta arbetsgivare, så är det i slutändan väsentligt färre som faktiskt gör det.

Gabriel Cardona Cervantes

Publicerad av Gabriel Cardona Cervantes den 2019-09-03 - 15:23  #Kompetensförsörjning #Arbetsförmedlingen #Konjunktur