Logo
Logo
Nyhet27 mars 2020 - 11:03

Därför undkommer ingen bransch coronakrisen

Näringslivet är ett ekosystem. Om en bransch tvärnitar följer andra efter. ”När människor inte sover på hotell så behöver inte heller textilierna tvättas”, säger Daniel Kärrholt, förbundsdirektör för Sveriges Tvätteriförbund. Han vittnar nu om en bransch i djup kris.

Daniel Kärrholt, förbundsdirektör för Sveriges Tvätteriförbund
"Många av våra företag tvättar arbetskläder, entrémattor, putsdukar till industrin, med mera. Men när människor inte går till sina jobb så faller även det behovet", säger Daniel Kärrholt, förbundsdirektör för Sveriges Tvätteriförbund.Foto: Privat + TT

Besöksnäringen tillhör de branscher som hittills har drabbats hårdast av coronavirusets framfart, med hotell som står tomma och restauranger som i brist på gäster måste slå igen. Men näringslivet fungerar som ett ekosystem – den ena artens överlevnad är avhängig den andra. När besöksnäringen dukar under så drabbar det även andra branscher som är beroende av dess existens.

Tvätterinäringen är en av de branscher som är starkt beroende av besöksnäringen. När hotellrummen står tomma så finns det inte heller något behov av att tvätta dess lakan och handdukar. Daniel Kärrholt är förbundsdirektör för Sveriges Tvätteriförbund. Han får nu ta emot många förtvivlade samtal från medlemmar vars verksamheter nu blöder som öppna sår.

– De av våra som levererar till besöksnäringen har det värst just nu. Där är det akut kris. Avtal pausas eller sägs upp och många har redan varslat personal. När människor inte sover på hotell så behöver inte heller textilerna tvättas, säger Daniel Kärrholt.

Problemen eskalerar snabbt

Men även de tvätterier som levererar till andra branscher än besöksnäringen börjar få bekymmer och enligt Daniel Kärrholt eskalerar de snabbt.

– Många av våra företag tvättar arbetskläder, entrémattor, putsdukar till industrin, med mera. Men när människor inte går till sina jobb så faller även det behovet, säger Daniel Kärrholt.

Samtidigt går andra verksamheter inom tvätteribranschen på högtryck.

– Våra sjukhustvätterier har mycket att göra nu och fortsätter att leverera service som just nu är ytterst samhällskritisk, säger Daniel Kärrholt.

I dag arbetar cirka 5 000 personer inom tvätt- och textilservicebranschen som omsätter drygt 5,5 miljarder kronor. Det är en bransch som sysselsätter många ungdomar och nyanlända då yrket i många fall inte innebär några krav på längre teoretisk utbildning.

– Branschen fungerar som en integrationsmotor där människor som står långt från arbetsmarknaden har möjlighet att få ett första jobb. Konsekvenserna av att en sådan bransch faller kommer att bli oöverblickbara för vårt samhälle på lång sikt, säger Daniel Kärrholt.

Krävs snabba åtgärder

Men vilka åtgärder krävs då för att tvätterinäringen ska undvika de mest bestående skadorna genom krisen? Förutsättningarna är väldigt olika. Tvätterinäringen består av både små och stora aktörer.

Åttio procent av branschens aktiebolag har som mest tio anställda och utöver aktiebolag omfattar branschen olika företagsformer som enskilda firmor, handelsbolag, region- och landstingsägda och statliga verksamheter.

– Generellt handlar det om att tackla likviditetsproblem och skapa förutsättningar för att inte behöva säga upp personal i både större verksamheter och mindre familjeägda, oavsett bolagsform. Det betyder räddningsersättning vid kraftigt omsättningsfall, stöd för att ta fasta kostnader i verksamheter och att arbetsgivaravgifter och egenavgifter tillfälligt slopas, säger Daniel Kärrholt.

Måste behålla framtidstron

Utöver detta anser han att det är viktigt att aktörerna behåller den framtidstro som krävs för att vilja fortsätta.

– En egenföretagare som sänker sin lön för att klara likviditeten och går upp i arbetstid för att täcka sjukfrånvaron, måste kunna tro på att ansträngningarna lönar sig. I det här läget kan det vara bra att låta rut-avdraget inkludera tvätteritjänster även utanför hemmet. Införa regler om fria arbetskläder vore också bra. Ju bättre förutsättningar branschen får, desto mer motståndskraft får vi, säger Daniel Kärrholt.

Vad tycker du och dina medlemmar om de åtgärdspaket som regeringen hittills har presenterat?
– Regeringen har visat stort ansvar, men det behövs mer, både i form av riktade insatser och enklare och tydligare regler som också i högre utsträckning tar hänsyn till mindre ägarledda familjeföretag. Det är viktigt att åtgärder nu, på grund av stelbenta regler, inte leder till en kris längre fram när eventuella återbetalningar ska göras. Vi är en mycket utsatt bransch, säger Daniel Kärrholt.

#Coronakrisen#Konjunktur#Coronakrisen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist