Flagga EU
Foto: VADIM GHIRDA

Barriärer som protektionsim och regelkrångel stoppar tjänstesektorns framfart. Varje år går miljardbelopp förlorade.

Därför förlorar tjänstesektorn miljarder på EU-krångel

Publicerat av Gabriel Cardona Cervantes

Regelkrångel i EU:s inre marknad hindrar tjänstesektorn från att generera vinster på drygt 330 miljarder euro per år, enligt representanter från EU. Nu kräver företagare ökat inflytande i politiska beslut för att lösa de byråkratiska knutarna.

Efter nära 70 år av ekonomiskt samarbete via EU:s så kallade inre marknad har de 28 medlemsländerna kunnat stärka ländernas konkurrenskraft, tillväxt och välstånd. Men unionen verkar nu ha kört fast, då tunga lager av regler hindrar den allt mer lukrativa tjänstesektorn från att växa till sin fulla potential. Det säger Annika Korzinek biträdande chef för EU-kommissionen i Sverige, i samband med ett Almega-seminarium om tjänstesektorns framtid.

Går miste om miljarder

– På grund av protektionism, kulturella och språkliga barriärer ser vi nu en långsammare integration i den inre marknaden. Detta innebär att medlemsländer inte kan dra nytta av varandras företagstjänster vilket i sin tur gör att hela EU går miste om vinster på drygt 330 miljarder euro per år, säger Annika Korzinek.

Det är särskilt viktigt för Sverige då utrikeshandeln består av 86 procent av landets BNP, där den inre marknaden genererar tio gånger mer än vad Sverige betalar i EU-avgift och där två tredjedelar av den svenska exporten går till andra EU-länder, menar Korzinek.

Fullproppat med undantag som hindrar handel

En av de som direkt påverkas är Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide, som säljer tjänster till andra medlemsländer.

– Jag är bekymrad över hur dåligt tjänstesektorn fungerar i den inre marknaden. Det jag blir mest rädd för är att det är enklare att göra affärer i Japan, än med andra medlemsländer inom EU, säger hon.

Hon hänvisar till det tjänstedirektiv som EU-länderna införde 2009 och som är fullproppad med undantag som hindrar handel med tjänster. Detta samtidigt som frihandelsavtalet mellan EU och Japan innehåller ett specifikt kapitel som förenklar småföretagens tjänstehandel.

– Det finns särregler i varje medlemsland. Vi ser bland annat undantag som hindrar vissa yrken, som bartender, fotograf eller hotellstädare att utföra tjänster i ett annat medlemsland. Det är orimligt, säger Anna-Lena Bohm.

Ett annat problem är hur kompetensen hanteras mellan länderna, förklarar hon.

– I och med att många varor till stor del består av tjänster, vad händer då om det säljs en vara till ett medlemsland? Då går det inte att skicka dit it-tekniker och support eftersom deras utbildning måste godkännas i det andra landet.

”Måste se harmonisering av reglerna”

Man behöver inte titta på EU för att hitta regelkrångel. Även i Sverige går det att stöta på lagstiftning som hindrar en fungerande tjänstemarknad, säger Petronella Warg, kommunikationschef för läkartjänsten Min Doktor.

– Att jobba inom vårdbranschen innebär att vi måste kämpa med 21 olika landsting, som tolkar regelverket annorlunda och väljer att motarbeta privata aktörer. Det kanske inte är så kostnadseffektivt att varje landsting ska sköta sig själva. Vi måste se en harmonisering av reglerna, som gör det lika enkelt att sälja tjänster i såväl Skåne som i Norrland som mellan olika medlemsländer, säger Warg.

För att röja hindren i tjänstesektorn måste det finnas både politisk vilja att ta itu med existerande problem och att ta hjälp av företagen, menar de.

Politiker står för långt från näringslivet

– Jag tror att många politiker står lite för långt ifrån näringslivet för att förstå vilka utmaningar vi står inför, säger Anna-Lena Bohm.

– Försök att förbättra den inre marknaden i stället för att skapa fler regler, titta på målet, vädjar Petronella Warg till politikerna.

På plats på seminariet var även Jörgen Warborn (M) och Emma Wiesner (C), som båda kandiderar till EU-parlamentet i maj 2019. De delar synen på en trögrörlig inre marknad, men tror ändå att det stora EU-maskineriet kan komma på rätt köl.

– När man ger energi åt en fråga, tar man energi från en annan. Så är fallet med den inre marknaden. Därför måste vi ändra i våra prioriteringar och sätta den här frågan på agendan, säger Wiesner.

– Vi behöver dels se hur vi lyfter in småföretagare och hur tjänster kan stärkas i frihandel. Jag är optimistisk. Den kris vi ser på den inre marknaden kan göra att länderna jobbar tillsammans för att skapa förbättringar, tillägger Warborn.

Gabriel Cardona Cervantes

Publicerad av Gabriel Cardona Cervantes den 2018-12-13 - 11:20  #Politik