Mattias Dahl
Foto: SÖREN ANDERSSON

Dahl: Vad är det för positiva signaler som facken ser?

Publicerat av Stina Bengtsson

”Svårt att förstå”. Så säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl om facken inom industrins krav på treprocentiga löneökningar.

– Förra avtalsrörelsen begärde facken inom industrin 2,8 procent. Då stod vi mitt i en brinnande högkonjunktur. Idag pekar kurvorna nedåt och lågkonjunkturen knackar på dörren. Trots det begär facken inom industrin nu 3 procent plus ökade pensionsinbetalningar. Det är mycket svårt att förstå facken inom industrins krav, säger Mattias Dahl.

– Vad är det för positiva ekonomiska signaler de ser som motiverar att vi ska dra på oss högre kostnader än senast, undrar han.

Förra avtalsrörelsen landade det så kallade märket på 6,5 procent över tre år, det vill säga knappt 2,2 procent per år i genomsnitt. Nu begär alltså facken inom industrin en ökning med tre procent över ett år. Detta när allt fler branscher larmar om en kommande lågkonjunktur samtidigt som arbetslöshetstalen stiger.

– När ekonomin försämras är det naturliga och ansvarsfulla att växla ner kostnadsökningstakten, inte att dra på sig högre kostnader, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-11-04 - 15:29  #Avtalsrörelse