mattias Dahl
Foto: Svensk Handel/Hans Tjernström

Dahl: Stängs hamnen blir det fort tomt på butikshyllorna

Publicerat av Jakob Stenberg

En stundande avtalsrörelse och nya skattehöjningar. Transportföretagens nye vd Mattias Dahl har flera tunga frågor att hantera under inledningen av året. Dessutom verkar en lösning på hamnkonflikten dra ut på tiden. "Det blir en ständig konfrontation som bara kostar energi och pengar, vilket missgynnar både företaget och de anställda", säger han.

Under vinterns uppehåll mellan två avtalsrörelser har transportindustrin stått i fokus. En långdragen konflikt i Göteborgs hamn har pågått till och från, utlöst av Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an). Mattias Dahl, nytillträdd vd på Transportföretagen, beklagar situationen.

– Transportarbetareförbundets roll är att tillvarata sina medlemmars intressen och ibland går de intressena på tvärs mot arbetsgivarnas intressen, vilket blir tydligast i avtalsrörelsen. Däremellan har man oftast samma intressen. Man vill att företaget ska gå så bra som möjligt, eftersom man har högre tillväxtmöjligheter och möjligheter som individ. Man vill att branschen ska vara sjyst, att reglerna ska vara bra och man ogillar kriminalitet, säger han.

När det gäller Hamnarbetarförbundet står däremot intressen nästan alltid emot varandra.

– Om man jämför med Transportarbetareförbundet som vi tecknar kollektivavtal med så finns det i slutändan en gemensam agenda om att utveckla och ta tillvara arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen. Hamnarbetarförbundet säger helt öppet att de inte vill vara en del av den svenska modellen, ställer inte upp på kollektivavtal och vill inte ta ansvar för branschens utveckling.

– Det blir en ständig konfrontation som bara kostar energi och pengar, vilket missgynnar både företaget och de anställda. Det finns inga vinnare. Göteborgs hamn tappar marknadsandelar och man har varslat ett antal medarbetare . De anställda vinner inte på det, utan blir av med jobbet.

50 procent av alla containrar som tas in till Sverige går via Göteborg. Strejker och konflikter får med andra ord stora och omgående konsekvenser för stora delar av samhället.

– Om hamnen stängs tar det inte många dagar innan det blir tomt på hyllorna. Det är klart att det är ett nationellt intresse att det fungerar. Jag är bekymrad över att politiker inte engagerar sig mer i problematiken. De kan mer tydligt markera och säga att det är nog och allra helst tillsätta en utredning för att se över dagens konfliktregler med särskilt fokus på situationen i Göteborg. Man har en arbetsgivare som tecknar kollektivavtal och följer det. Då ska inte ett annat fackförbund kunna strejka sig till något annat, säger Mattias Dahl.

Löneökningstakten viktigast

Med flera år som förhandlingschef på Svensk Handel i bagaget har Mattias Dahl lång erfarenhet av avtalsförhandlingar. Som vd på Transportföretagen är han chef för nio förbund och 10 700 medlemsföretag, med närmare 214 000 anställda. Inför avtalsförhandlingarna är problembeskrivningen tydlig.

– Kärnan är löneökningstakten. Det har varit positivt under de senaste åren med en nedväxling, men vi behöver putsa ner det betydligt mer om vi ska kunna återställa konkurrenskraften.

Han instämmer i Teknikföretagens krav på att löneökningarna måste landa under 1,5 procent, en skarp kontrast till den fackliga sidans krav på ”dubbla märken” med 2,8 procent i löneökningar och en låglönesatsning för individer som tjänar under 24 000 kronor.

– Jag skulle inte vilja kalla det dubbla märken utan snarare säga att det inte finns något märke. Det blir ett rörligt mål, eftersom modellen är en insamlingsmodell där man på varje avtalsområde ska räkna ut hur många som tjänar under 24 000 kronor och skicka in det i kronor. Därmed blir per definition varje avtalsområde annorlunda. Det är inte alls i linje med Industriavtalet och inget vi tycker är bra.

Efter förra årets avtalsrörelse konstaterade Lars Lindgren, ordförande på Transportarbetareförbundet, att facket nådde längre än förväntat i förhandlingarna. Mattias Dahl välkomnar att motparten är nöjd.

– Jag arbetade fortfarande på Svensk Handel då, men jag är väldigt glad om facket är nöjt och tycker att avtalsrörelsen har varit bra. Man vill att motparten ska vara nöjd och inte missnöjd, avtalet ska ju leva och utvecklas.

Nya skatter slår hårt mot branschen

Transportföretagen är fortfarande i slutfasen när det gäller att ta fram branschspecifika krav inför avtalsförhandlingarna. En lågoddsare är emellertid att arbetsgivarorganisationen fortsätter att arbeta med ökad flexibilitet när det gäller att erbjuda tjänster på de tider som kunderna föredrar.

– Företagen jobbar på en marknad där kunden vill ha tjänsten eller produkten vid en viss tid och då kan man antingen säga att det inte går eller vara flexibla. Vi måste kunna jobba och schemalägga för det, till rimliga kostnader. Ofta blir det för dyrt och för krångligt. Här finns en tillväxtpotential som gynnar företagen och medarbetarna och där måste vi hitta en kompromiss. Alternativet är att jobbet inte blir gjort alls.

Bortom avtalsrörelsens förhandlingar och siffror finns den politiska verkligheten med beslut som kan påverka branschens förutsättningar. Vid årsskiftet höjdes både bensin- och dieselskatten och det finns förslag på flygskatt och kilometerskatt. Skattehöjningar som får stora effekter på transportbranschen, enligt Mattias Dahl.

– Alla höjningar slår direkt på företagens sista rad. Summan av reformerna de senaste åren blir för mycket. Självklart kommer politiker komma med förslag som går emot företagen, men det får inte bli för många och det måste kombineras med förslag som hjälper företagen. Det kan vara att en skatt höjs, men samtidigt minskar man regelkrånglet. Det är också pengar. Det vi ser nu är en olycklig trend där vi får många pålagor, men inte särskilt mycket tillbaka.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2017-01-13 - 11:54  #Avtalsrörelse #Hamnkonflikten