Mattias Dahl
Foto: Thomas Johansson / TT /

Dahl: ”Hamnarbetarförbundets affärsidé är att bråka”

Publicerat av Stina Bengtsson

Just nu pågår inga formella stridsaktioner i containerterminalen i Göteborgs hamn. Men det innebär inte att läget är lugnt och att allt är löst. Arbetsmarknadsnytt har träffat Transportföretagens vd Mattias Dahl, som menar att Hamn4an fortsatt försvårar verksamheten i hamnen.

– Striden finns där, men just nu slår inte parterna på varandra på det officiella sättet, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl.

Men eftersom inget är löst finns det fortfarande saker som inte funkar som de ska i containerhamnen. Han säger att Hamn4ans agerande är mer subtilt nu och därför svårare att motverka.

– Hamnarbetarförbundet agerar löpande för att försvåra verksamheten i hamnen, fortsätter han.

Vid minst ett tillfälle har det hänt att ett stort antal hamnarbetare har sjukanmält sig när de tidigare hade anmält sig för att arbeta extra vid ett specifikt tillfälle.

– Det är klart att man inte behöver vara alltför konspiratoriskt lagd för att inse att de inte alla var sjuka. Samtidigt är ju det här väldigt svårt, eftersom när folk säger att de är sjuka, så är ju utgångspunkten i vårt land att vi tror på det och respekterar det, säger Mattias Dahl.

Maskningsaktioner

Samtidigt som det pågår maskningsaktioner kan en öppen konflikt bryta ut när som helst. När det inte finns något kollektivavtal finns det inte heller någon fredsplikt, varför det är fritt fram för Hamn4an att varsla om konflikt, något de alltså gjorde upprepade gånger mellan våren 2016 och våren 2017.

– De har valt att lägga punktkonflikter när de har passat dem. Alltså till exempel strejka när fartygen har varit inne i hamnen, men jobbat när de inte har varit fartyg inne. Det skapar en enorm osäkerhet och kostar arbetsgivaren och rederierna massor av pengar, förklarar Mattias Dahl.

– Den lockout som APM Terminals tvingades kontra med handlade om en spegel- och konsekvenslockout.

Hamn4ans konfliktåtgärder hade inneburit att det inte längre fanns något att göra i containerterminalen på kvällarna. Konsekvensen blev att kvällsarbetarna lockoutades .

– I ett sånt läge måste man som arbetsgivare skydda sig själv från en lönekostnad som inte leder till någon produktivitet. Det var ett jättetufft beslut att ta, men vid den tidpunkten fanns inget annat att göra, berättar Mattias Dahl.

Rederier väljer bort Göteborg

Osäkerheten i hamnen gör att rederierna många gånger fortfarande väljer bort Göteborgs hamn.

– Vi har inte fått tillbaka de volymer som vi hade innan. Så även om arbetet i hamnen skulle funka, så är det för få rederier som väljer att trafikera den, säger Mattias Dahl.

Volymerna i hamnen ligger på ungefär 60 procent av vad de låg på innan konflikterna började.

– Redarna litar inte på att Göteborgs hamn funkar och väljer därför att trafikera hamnar som de vet gör det. Och de hamnarna ligger framför allt utanför Sverige. Det är ett stort problem, fortsätter han.

Enligt Mattias Dahl säger redarna att de helst vill gå på Göteborg med direktanlöpen, för det ligger bäst till och är kostnadsmässigt rätt. Men förtroende är avgörande.

– Här finns det en förtroendeklyfta och redarna vill se en lösning.

Lösningen är antingen att Hamn4an skriver under ett kollektivavtal eller en lagstiftning, som innebär att det inte är tillåtet att strejka när det redan finns ett kollektivavtal. Hittills har Hamn4an tackat nej till alla avtalsförslag från såväl arbetsgivaren APM Terminals som från medlarna.

Medlarna gav upp

De medlare som utsågs för att lösa konflikten i hamnen under hösten 2016 gav upp i somras. Då hade de under flera månader försökt reda ut vad Hamn4ans krav var, men beskriver i sin rapport hur kraven ändrades från gång till annan. ”Så som tvisten initialt presenterades av Hamnfyran går den idag knappast, att med våra ögon att känna igen! Från början presenterades sex punkter. Vissa av dem var allmänt hållna och våra försök att få fram begripliga preciseringar har misslyckats. Konflikten har växt till att omfatta allt. Avtalsprinciper, avtalsinnehåll, arbetsorganisation, driftledningsfrågor – ja hela hamnens verksamhet”, skrev de i sin rapport.

– Alla har nu förstått att Hamn4an har rätt att strejka alla dagar i veckan för vilken fråga som helst. Och inte bara har de den rätten, de tar sig den rätten, säger Mattias Dahl.

”Tar för lång tid”

Vad gäller ny lagstiftning har regeringen tillsatt en utredning för att se över konflikträtten . Mattias Dahl är mycket tydlig med att det var modigt och rätt av regeringen att tillsätta den utredningen. Han säger att han förstår att det var särskilt svårt för en socialdemokratiskt styrd regering.

– Men utredningen tar för lång tid. Jag har all respekt för att den behöver ta en viss tid, men inte så här lång tid.

Arbetsgivaren är inte problemet

Det har pågått konflikter i Göteborgs hamn ända sedan Hamn4an bildades år 1972 . Men på senare år har det blivit tydligare för omvärlden att det finns problem. Hamn4an har anklagat arbetsgivaren APM Terminals, som kom till hamnen år 2012, för att vara orsaken till konflikterna, men enligt Mattias Dahl är det inte arbetsgivaren som är problemet.

– De har valt att följa den svenska modellen och kollektivavtalet i alla delar. De respekterar ingångna avtal. Då har det fått till följd att Hamnarbetarförbundet inte har kunnat åtnjuta alla sidogrejer, alla extra förmåner, som de tidigare har fått, säger han.

Ett exempel på en sådan förmån är förtroendemannatid. Fackförbund som ingår kollektivavtal också har rätt till förtroendemannatid, alltså att förtroendevalda i fackförbundet kan ta tjänstledigt för att arbeta fackligt. Tidigare arbetsgivare har låtit Hamn4an få sådan tid trots att Hamn4an inte har levererat motprestation, det vill säga ingått kollektivavtal och därmed inte heller garanterat fredsplikt. Men nu är det enbart den part som valt att skriva under kollektivavtalet, Transportarbetareförbundet, som har rätt till förtroendemannatid i containerterminalen.

”Måste komma med motprestationer”

– Det här är inget konstigt. Precis som alla andra måste Hamnarbetarförbundet komma med motprestationer om de ska åtnjuta alla fördelarna med ett kollektivavtal. Och då måste de ingå avtal för allt annat är orättvist mot alla andra hamnarbetare i Sverige. Varför ska just Hamnarbetarförbundet ha en gräddfil?, säger Mattias Dahl.

– APM Terminals måste agera professionellt. De kan inte kosta på sig att leva över sina tillgångar. För Hamnarbetarförbundet blir det en drastisk förändring, för då får de inte mer än någon annan, säger Mattias Dahl.

Han menar att innan APM Terminals kom in i hamnen så fick Hamn4an mer förmåner än de egentligen hade rätt till, i takt med att de ville det eller var missnöjda med något i hamnen.

– Bottenplattan har alltid varit kollektivavtalet, Hamn- och stuveriavtalet, som är ett bra avtal för arbetstagarsidan. Men utöver det har Hamnarbetarförbundet krävt en massa andra saker och fått det.

”Extremt fördelaktigt”

Enligt Mattias Dahl har det handlat om lön och mer ledighet men också andra saker .

– Löpande har de fått en massa saker och till slut blev det samlade paketet extremt fördelaktigt. Det är klart att när den nya arbetsgivaren inte kan leverera allt detta, då blir det en försämring för Hamnarbetarförbundet när de måste falla ner på den nivå som kollektivavtalet ligger på, fortsätter han.

Hamnarbetarförbundet bröt sig ur Transportarbetareförbundet 1972.

– Det fanns alltså redan ett fackförbund som organiserade hamnarbetare och som jobbade för att de skulle ha det så bra som möjligt. Och som tecknade kollektivavtal och såg till att arbetsgivarna inte kunde göra precis som de ville. Precis den ordning som vi har haft i Sverige, säger Mattias Dahl.

”Kommit till vägs ände”

Han menar att det inte finns något skäl att ha ett fackförbund till som organiserar hamnarbetare, utan att det redan fanns ett förbund som, ur ett fackligt perspektiv, skötte sitt arbete på ett bra sätt. Han säger att det Hamnarbetarförbundet har tillfört är att bråka så mycket som det går .

– Den avgörande skillnaden mellan Hamnarbetarförbundet och Transport och för den delen i stort sett alla andra fack på den svenska arbetsmarknaden är att Hamnarbetarförbundet inte tror på att göra upp och skriva kollektivavtal. Det är den ordning vi har på den svenska arbetsmarknaden och det är den ordning som Hamnarbetarförbundet vägrar godkänna.

– De tycker att de ska ha rätten att varje dag bråka. Stick i stäv med den svenska modellen. Men nu har vi kommit till vägs ände för hur de kan få lov att hålla på.

– Det råder inget tvivel om att det är Hamnarbetarförbundet som har startat konflikten i containerterminalen. Deras affärsidé är att bråka och stå utanför den svenska modellen, avslutar Mattias Dahl.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-10-24 - 15:48  #Avtalsrörelse #Konflikt #Hamnkonflikten