Mattias Dahl, Transportföretagen
Foto: Thomas Johansson/TT

Dahl: För oss är hamnkonflikten högst levande

Publicerat av Stina Bengtsson

Parternas överenskommelse om strejkrätten var historisk. Men kommer den göra skillnad? Enligt Transportföretagens vd Mattias Dahl kommer den förändra möjligheterna att genomföra konflikter. Men för hans del är inte konflikten över. ”Hamnarbetarförbundet vräker in förhandlingsframställningar”, säger han.

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, socialdemokraterna

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson välkomnade parternas överenskommelse.

Foto: Erik Simander/TT
Erik Helgeson, Hamnarbetarförbundet, Hamn4an

Erik Helgeson från Hamnarbetarförbundet menar att överenskommelsen inte kommer att hindra dem från att genomföra konflikter.

Foto: Björn Larsson Rosvall / SCANPIX

Det har gått ett par veckor sedan arbetsmarknadens parter presenterade överenskommelsen om strejkrätten. En av de som var med och förhandlade är Transportföretagens vd Mattias Dahl. Arbetsmarknadsnytt träffade honom och ställde den klassiska sportfrågan: Hur känns det?

– Överenskommelsen känns bra, annars skulle vi inte ha ingått i den, säger han och berättar att reaktionerna har varit i huvudsak positiva.

– Vi har fått en bred politisk uppslutning kring den och det skapar en trygghet att arbetet är förankrat, säger han och konstaterar samtidigt att de få negativa röster som har hörts, framför allt Hamnarbetarförbundet och Syndikalisterna, var förväntade.

Överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter går i korthet ut på att det inte ska vara möjligt att genomföra konflikter om det inte är i syfte att teckna kollektivavtal. Om det redan finns ett avtal på plats kan inte, enligt förslaget, ett annat fackförbund genomföra konflikter på samma område.

”Styrkebesked”

Samma dag som parterna presenterade överenskommelsen sa arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson att det är ett styrkebesked för den svenska modellen, något Mattias Dahl instämmer i. Ylva Johansson menade också att om parterna kommer överens så står det över den utredning som regeringen tillsatte för ungefär ett år sedan.

– Jag vill redan nu säga att när parterna nu är överens om ett välbalanserat förslag, så är det självklart för mig att de går före alla andra förslag, sa hon vid en presskonferens.

Historisk överenskommelse

Mattias Dahl välkomnar ministerns besked och konstaterar samtidigt att alla signaler tyder på att det finns en bred politisk samstämmighet kring lösningen. Hans förhoppning är att en lagstiftning kan vara på plats senast i början på 2019, oavsett vilka partier som sitter i regering efter valet. Han konstaterar också att många av Transportföretagens medlemmar nu är glada.

– Jag har fått massor med positiva reaktioner från företagen. Till och med från sådana som inte är medlemmar. De är väldigt nöjda med överenskommelsen och ser att parterna har kommit överens om något stort, berättar han och menar också att det är en historisk överenskommelse som det kommer talas om länge, även om dess historiska betydelse inte blivit särskilt uppmärksammad än.

Strejkrätt presskonferens
Foto: Jessica Gow/TT

Överenskommelsen om strejkrätten presenterades vid en mycket välbesökt presskonferens i början av juni. På bilden Eva Nordmark, TCO, Göran Arrius, Saco, Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, Mattias Dahl, Transportföretagen och Torbjörn Johansson, LO.

Däremot tror Mattias Dahl inte att företagen kommer att våga transportera gods via Göteborgs hamn på samma sätt som innan förrän lagstiftningen är på plats.

– Men jag hoppas att många kommer tillbaka till hamnen så fort som möjligt.

Kritik mot förhandlingarna

Samma dag som överenskommelsen gick en av Hamnarbetarförbundets styrelseledamöter, Erik Helgeson, ut och menade att överenskommelsen inte skulle hindra dem från att genomföra konflikter. Han var också kritisk till hur förhandlingarna hade genomförts.

– Förslaget har gjorts av höga herrar i slutna rum. Det innebär en maktförskjutning och kan få väldigt många oförutsedda konsekvenser för fristående fackförbund, sa han till SVT.

”Det är det som retar mig så mycket – att de inte vill att det ska gå bra, utan att de vill att det ska gå dåligt.”

Mattias Dahl tycker att retoriken är tråkig, men anser samtidigt att den föreslagna förändringen i strejkrätten kommer innebära stora förändringar för Hamnarbetarförbundet.

– Det kommer hindra Hamnarbetarförbundet från att agera som de har agerat historiskt. Men det kommer inte hindra dem från att agera helt och hållet, men det kommer kraftigt beskära deras möjligheter, säger han.

Möjligheter att vidta åtgärder

– Om vi tittar på hur de har gjort historiskt, så kommer det beteendet inte längre vara lagligt. Men det är ju som allt annat i livet, bara för att något är olagligt, så innebär det inte att alla avstår från att göra det. Det finns de som kör i 200 på en 120-väg också, men då har de gjort fel. Och gör Hamnarbetarförbundet fel framöver, så har vi möjligheter att vidta åtgärder mot det, säger Mattias Dahl.

Det är ungefär ett år sedan det genomfördes några konflikter i containerterminalen i Göteborgs hamn. Vd:n för APM Terminals, Henrik Kristensen, sa till Arbetsmarknadsnytt i förra veckan att de har lagt konflikten bakom sig. Det har däremot inte Transportföretagens förbund Sveriges Hamnar.

– För oss är konflikten högst levande. Den går nu in i en ny fas och vi får se hur Hamnarbetarförbundet går vidare, så får vi agera utifrån det. Men vi har definitivt inte lagt den bakom oss, även om jag skulle vilja göra det, säger Mattias Dahl och berättar att konflikten går vidare på annat sätt redan.

”Okynnesförhandlingar”

– Hamnarbetarförbundet vräker in förhandlingsframställningar, säger han.

Bara i år har det kommit ungefär 30 förhandlingsframställningar från Hamnarbetarförbundet mot en enda arbetsgivare, APM Terminals. Mattias Dahl kallar det ”okynnesförhandlingar” och berättar att det handlar om många olika saker, men framför allt om att Hamnarbetarförbundet vill tvinga till sig information som de fack som har tecknat kollektivavtal har tillgång till.

– De har rätten till förhandlingar och självklart ställer vi upp på det, men det känns märkligt. Man behöver inte vara allt för konspiratorisk för att förstå att det är deras sätt att driva vidare konflikten. Och vi tar alla förhandlingar på allvar, ställer upp på dem och avsätter resurser.

– Det tar mycket tid och jag tror att det är det som är syftet. Att det ska gå dåligt för företagen. Och det är det som retar mig så mycket – att de inte vill att det ska gå bra, utan att de vill att det ska gå dåligt, säger Mattias Dahl.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-06-20 - 11:31  #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten