Mattias Dahl, Transportföretagen
Foto: Thomas Johansson/TT

Dahl: Därför lockoutar vi

Publicerat av Stina Bengtsson

När arbetsgivarna väljer att varsla om lockout i den uppblossande hamnkonflikten är det ett försvar, menar Transportföretagens vd Mattias Dahl. ”I samma sekund som de slutar strejka, så kommer vi att sluta med våra försvarsåtgärder”, säger han.

– Vi befinner oss i ett allvarligt läge. Sedan i måndags har det haglat in varsel från Hamnarbetarförbundet och det fortsätter att komma in. Det är också tydligt att de avser att fortsätta varsla så här, flera gånger per dag. Då måste vi börja försvara oss, säger Mattias Dahl, som är vd för Transportföretagen där Sveriges Hamnar ingår.

Han berättar att Hamnarbetarförbundet har varslat om strejk de tider i arbetspassen som är mest kritiska.

– Det är ingen slump att Hamnarbetarförbundet väljer just de här tiderna och platserna, säger han.

Det är också något som Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér bekräftade på en presskonferens tidigare i veckan, då han, som AMN har skrivit tidigare, konstaterade att förbundet har valt tider och platser som kan göra ”mest skada”. Och det har blivit dyrt tidigare. Efter konflikterna 2017 gjorde konsultfirman Damvad Analytics en beräkning av vad kostnaden hade blivit för det året. Totalsumman uppgick till 4,5 miljarder kronor för det svenska näringslivet.

Inte värt att genomföra arbetspasset

Mattias Dahl förklarar att om arbetet ställs in under de specifika timmar som Hamnarbetarförbundet har valt i de senaste varslen, så blir arbetet under hela dagen meningslöst. Det är alltså ingen idé att arbeta resterande timmar, eftersom Hamnarbetarförbundet strejkar under dagens mest viktiga arbetstid.

– Det arbetspasset blir helt enkelt inte värt att genomföra och då blir det svårt för oss att motivera att betala lön för den dagen, säger Mattias Dahl och förklarar att det handlar om att stoppa en kostnad som inte ger någonting.

Men vad vill ni uppnå?

– Vi vill ha lugn och ro i hamnarna, så att vi kan återgå till att serva kunderna och Sverige, säger han.

– Vi har inga andra mål eller syften. Vi vill inte påtvinga Hamnarbetarförbundet någonting, understryker han.

Hamnarbetarförbundets reaktion på varslet kom snabbt. Förbundets talesperson Erik Helgeson säger i ett uttalande att arbetsgivarnas agerande känns ”förvånande och oseriöst”.

– Det är svårt att förstå syftet med arbetsgivarnas upptrappning, säger han.

”Vill inget annat än att konflikten ska upphöra”

Men Mattias Dahl menar att arbetsgivarnas lockout inte är en upptrappning. Lockoutvarslen berör enbart dagar och platser där Hamnarbetarförbundet har varslat om konflikt och det berör enbart hamnarbetare som tillhör Hamnarbetarförbundet och som strejkar.

– Vi vill inget annat än att den här konflikten ska upphöra. I samma sekund som de slutar strejka, så kommer vi sluta med våra försvarsåtgärder, säger han.

Till Ekot sa Erik Helgeson under torsdagen att arbetsgivarnas beteende ”antyder att de bara vill slåss”.

– Det faller på sin egen orimlighet. Det finns ingen arbetsgivare som startar en verksamhet i syfte att slåss med facket, kontrar Mattias Dahl.

– Det uttalandet följer ett känt mönster från Erik Helgesons och Hamnarbetarförbundets sida och det kan jag bara beklaga. Vi har en svår situation och att i det läget använda en sådan vokabulär hjälper inte situationen, fortsätter han.

Lång konflikt

Att det har pågått konflikter kopplade till Hamnarbetarförbundet under lång tid är ett känt faktum. Mattias Dahl understryker att Sveriges Hamnar och Transportföretagen har tackat ja till alla medlarbud som har kommit de senaste åren.

De har också upprepade gånger erbjudit Hamnarbetarförbundet avtal som omfattar alla de krav som förbundet har ställt, inklusive i den fråga som Hamnarbetarförbundet ofta framhåller som viktigast, nämligen frågan om skyddsombud och skyddsarbete. Andra viktiga frågor är inflytande över arbetsmiljö och rätt till facklig tid.

– Det de säger sig vilja ha det får de genom att teckna det andrahandsavtal som vi står fast vid, säger Mattias Dahl.

Sveriges Hamnar har redan ett kollektivavtal, det så kallade Hamn- och stuveriavtalet, med Transportarbetareförbundet. Det avtal som Hamnarbetarförbundet har erbjudits innebär att de skulle få samma rättigheter som Transport.

Transport kritiserar Hamnarbetarförbundet

Under torsdagen gick Transport ut med en kommentar kring hamnkonflikten.

– Vi tycker att Hamnarbetarförbundets agerande är djupt olyckligt och direkt oansvarigt. Det drabbar svenska hamnarbetare, det drabbar svensk import och exportindustri och i förlängningen riskerar det att drabba även klimatet om fler transporter flyttas över på väg, sa Transports avtalssekreterare Peter Winstén.

– Det vi kan konstatera är att det är långt ifrån att ta ansvar för hamnbranschen och jag skulle inte vara sanningsenlig om jag inte sade att jag har viss förståelse för hur arbetsgivarna nu agerar, fortsatte han.

Mattias Dahl konstaterar att det är ett klart ställningstagande mot Hamnarbetarförbundets agerande.

– Det är bra att Transport gör ett sådant tydligt ställningstagande. De tar ansvar för den svenska modellen och för att hamnarna ska kunna fungera, säger han.

Riskerar den svenska modellen

Mattias Dahl understryker att Hamnarbetarförbundets agerande strider mot den svenska modellen och han menar att det riskerar hela det svenska arbetsmarknadssystemet, där parterna tar det största ansvaret. Men Hamnarbetarförbundet menar att Sveriges Hamnar bryter mot den svenska modellen genom att inte ge dem ett förstahandsavtal.

– Det blir nästan bisarrt att säga att det är vi som bryter mot den svenska modellen när det är vi tillsammans med LO-förbunden, tjänstemännen och akademikerna som har byggt upp den under nästan hundra år, säger Mattias Dahl.

Fotnot: Under fredagen utsåg Medlingsinstitutet tre medlare, Jan-Peter Duker, Gunilla Runnquist och Anders Lindström, för att medla i tvisten mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet.

Samtliga varsel inkomna den 18 januari klockan 13

Berörd hamn

Tid

Varslad åtgärd

Vad innebär åtgärden?

Konfliktåtgärder fr.o.m. 23 januari 2019

Helsingborgs Hamn AB (556024–0979)

23 januari 2019 kl 09.00-11.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall

23 januari 2019 kl 12.00-14.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Yilport Gävle AB (559007-6898), Granudden

23 januari 2019 kl 21.00-23.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077)

23 januari 2019 kl 07.00-09.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

CMP Norra Hamnen AB (559061-3963)

23 januari 2019 kl 07.00-09.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

SCA Logistics AB (556431-6965), Holmsund

23 januari kl 09.00-13.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Kvarkenhamnar AB (556975-9037)

23 januari kl 09.00-13.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025-7809)

23 januari 2019 kl 07.00-09.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Karlshamns Hamn AB (556016-9467)

23 januari 2019 kl 09.30-11.30

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

ShoreLink AB (556053–7168)

23 januari 2019 kl 08.00 – 6 februari 2019 kl 23.59

Övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på samtliga arbetsställen i Piteå, Skellefteå och Luleå inte kommer att utföra övertidsarbete under den angivna tiden.

Åtgärden innebär vidare att under den angivna tiden gäller nyanställnings- och inhyrningsblockad (inklusive förbud mot utnyttjande av behovsanställd arbetskraft, s.k. ’extringar’) mellan klockan 16.00 och 07.00 på måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar samt från klockan 16.00 på fredagar till och med klockan 07.00 på måndagar. Det innebär att inga medlemmar i Hamnarbetarförbundet kommer att acceptera att ta anställning eller hyras in som inhyrd arbetskraft under perioden. Det gäller även så kallad behovsanställning.

Konfliktåtgärder fr.o.m. 24 januari 2019

SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall

24 januari 2019 kl 18.00-20.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Yilport Gävle AB (559007-6898), Granudden

24 januari 2019 kl. 21.00-23.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Karlshamns Hamn AB (556016-9467)

24 januari 09.30-11.30

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Logent Ports & Terminals AB (556785-6322), Stockholm

24 januari 2019 kl. 07.00-10.00

Total arbetsnedläggelse (inte passagerarservice på färjorna)

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden (med undantag för passagerarservice).

Stockholms Hamn AB (556008-1647)

24 januari 2019 kl 07.00-10.00

Total arbetsnedläggelse (inte passagerarservice på färjorna)

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden (med undantag för passagerarservice).

Konfliktåtgärder fr.o.m. 25 januari 2019

Yilport Gävle AB (559007-6898), Granudden

25 januari 2019 kl 21.00-23.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Helsingborgs Hamn AB (556024–0979)

25 januari 2019 kl 09.00-11.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025-7809)

25 januari 2019 kl 07.00-09.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall

25 januari 2019 kl 14.00-16.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Karlshamns Hamn AB (556016-9467)

25 januari 2019 kl 13.00-15.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Konfliktåtgärder fr.o.m. 27 januari 2019

CMP Norra Hamnen AB (559061-3963)

27 januari 2019 kl 06.00-08.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077)

27 januari 2019 kl 06.00-08.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785-6314)

27 januari 2019 kl. 14.00-20.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Konfliktåtgärder fr.o.m. 28 januari 2019

Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025-7809)

28 januari 2019 kl. 07.00-09.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785-6314)

28 januari 2019 kl. 14.00-18.00

Total arbetsnedläggelse

Åtgärden innebär att samtliga Hamnarbetarförbundets medlemmar på den aktuella arbetsplatsen går ut i strejk under den angivna tiden.

 

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-01-18 - 13:34  #Svenska modellen #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten