Anders Ferbe
Foto: Claudio Bresciani/TT

"Ingen av oss har ju varit med om ett stängt Europa. Bara det gör ju att all efterfrågan, alla transporter, det bara trillar ju ner. Det är värdelöst", säger regeringens coronasamordnare Anders Ferbe.

Coronasamordnaren: Risk att åtgärderna blir problemet

Publicerat av Stina Bengtsson

Han var med under både finans- och 90-talskrisen, men han har aldrig varit med om något som liknar coronakrisen. Och även om flera krispaket är på plats och han imponeras över politikernas förmåga att här och nu ta tills sig förslag och skapa verkstad, så saknas fortfarande det viktigaste, menar regeringens coronasamordnare Anders Ferbe.

– Det är en jävla situation vi har, säger Anders Ferbe.

Det har gått två veckor sedan han utsågs till regeringens coronasamordnare. Och det är fullt upp.

– Jag ägnar all vaken tid och lite tid till att prata i telefon med företrädare för näringsliv, företagare och även parterna.

Anders Ferbe har i sin roll kontakt med såväl storföretag som småföretagare. Alla lämnar sin bild av krisen och det ligger i hans roll att förmedla en samlad bild in till regeringen. Varje dag har han möten med olika departement säger han och rabblar upp en mängt olika, inte minst närings- och arbetsmarknadsdepartementen.

– Så gott som alla jobbar med den här frågan, konstaterar han.

Vad är det viktigaste som du har spelat in till departementen?
– Det som är oerhört angeläget och som ännu inte har kommit på plats är hur man ska förhålla sig till möjligheten att staten tar över betalningsansvaret för människor som permitteras en kortare tid.

Han menar att det finns en stark efterfrågan från små och medelstora företag på ett stödsystem där staten går in och helt eller delvis betalar lönerna för permitterade personer under en tid.

– Det jobbas med det, men det är tekniskt ganska svårt att hitta en lösning över tid, säger han och beskriver olika frågor som behöver svar innan ett sådant system kan vara på plats.

Men är inte det här redan på plats?
– Nej, det är korttidsarbete som är på plats, inte korttidspermittering. Korttidsarbete handlar om att under en tid gå ner i arbetstid och det är på plats. Men korttidspermittering är inte på plats. Det handlar om att arbetsgivare kan permittera, det vill säga hemförlova på heltid, men att någon annan, det vill säga staten, helt eller delvis betalar permitteringslönen, förklarar han.

Försöker hitta konstruktioner

Fram tills idag har det kommit flera olika krispaket. De är alla ett resultat av det arbete som Anders Ferbe och andra gör. Han upplever att regeringen har örat mot marken och att arbetet inom departementen sker väldigt fort.

– De ska ha heder för det allihop. Politiken kan vara lite tjurskallig ibland – kommer man inte på det själv, så vill man inte göra någonting. Men så upplever jag det inte nu, utan de tar vara på förslagen och vill hjälpa till på olika sätt. De försöker hitta konstruktioner och även finansdepartementet är väldig på och alert.

Kritik mot krispaket

Under onsdagen kom ett nytt krispaket som bland annat innehöll en statlig lånegaranti och delvis sänkta arbetsgivaravgifter. Arbetsgivarna menar att åtgärderna är bra, men inte tillräckligt kraftfulla.

Hur ser du på den reaktionen?
– Ingen vet ju vad som är tillräckligt. Men det jag har hört från gårdagens paket är väldigt mycket positiva kommentarer om att det är bra att man försöker.

– Men jag tror att det viktiga kring de här snabba åtgärderna är att om det inte räcker så kommer det mer. Och det tycker jag också lös igenom på presskonferensen, säger Anders Ferbe.

Han beskriver hur politikerna fortsätter jobba på och han tror att alltfler företagare känner att det är så.

– De blir sedda och de blir hörda.

– Bara det faktum att man gör lagstiftning som ska verka retroaktivt är ju fantastiskt. För några veckor sedan fanns ju inte det på kartan, säger Anders Ferbe.

Du har ju varit med ett tag. Har du varit med om någon liknande situation, när det har varit så här desperat och så akut?
– Nej.

– Desperat har jag varit med om. Hela 90-talskrisen var ju fruktansvärd och då var det desperat. Men vad som skiljer den här krisen från det jag kan överblicka i alla olika typer av problem som har varit inom industrin det är snabbheten. Det går så fruktansvärt fort, säger han.

– Ingen av oss har ju varit med om ett stängt Europa. Bara det gör ju att all efterfrågan, alla transporter, det bara trillar ju ner. Det är värdelöst, säger Anders Ferbe.

Kommer bli värre

Krisen blev tydlig först i besöksnäringen och handeln, men Anders Ferbe betonar att det kommer bli värre, bransch för bransch.

– Det kom till fordonsindustrin och sprider sig vidare in i övrig verkstadsindustri. Det kommer förmodligen inom några veckor att drabba också stålindustrin, eftersom de är en viktig kugge för fordonstillverkningen, säger den före detta ordföranden för IF Metall.

– Det man måste motverka är att det här sprider sig till alla andra branscher, säger han.

Han berättar att det jobbas proaktivt för att stimulera de branscher som fortfarande är igång, för att inte också de ska sacka efter. Det kan till exempel handla om att försöka tidigarelägga olika infrastrukturprojekt.

– Det finns en bra möjlighet att den här krisen inte blir så fruktansvärt brutal utan att den kan blåsa över. Och det som händer i Kina, att de nu är ”up and running”, är en viktig signal.

Ifrågasättanden av åtgärder

Det har kommit en del ifrågasättanden kring att åtgärderna för att motverka coronavirusets spridning är för drastiska och att de skapar större problem än det som de är till för att stoppa. Tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius skrev till exempel i en debattartikel i Dagens Industri att ”Vi måste få stopp på den katastrof som vi är på god väg att skapa genom de åtgärder som vi vidtagit för att minska risken för en annan potentiell katastrof”.

Hur ser du på den typen av reaktioner?
– Jag tycker att det ligger en del i det. Det finns en risk att åtgärderna blir så brutala att de i sig kan bli problemet.

– Inom en vecka eller två behöver vi få igång en diskussion om hur vi får hjulen att börja snurra. Samtidigt är det här en balansgång för i dagsläget handlar det ju om att hantera smittskyddsfrågorna.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2020-03-26 - 15:40  #Arbetslöshet #Politik #Konjunktur #Coronakrisen