Anders Ferbe är regeringens coronasamordnare
Foto: Claudio Bresciani/TT

Anders Ferbe är regeringens coronasamordnare

Coronasamordnaren: ”Hoppas fanken att uppdraget avslutas snabbt”

Publicerat av Anders Carlsson

Många branscher knäar under coronakrisen. Anders Ferbe är sedan förra veckan samordnare med uppdrag att både kartlägga och komma med förslag på åtgärder. Ett uppdrag han hoppas ska bli så kort som möjligt.

Sedan i torsdags förra veckan är Anders Ferbe regeringens samordnare i arbetet på att hantera effekterna av coronakrisen. I första hand handlar det om att skaffa information, kartlägga och bygga en faktabank om hur virusets härjningar påverkar näringslivet, enligt regerings uppdragsbeskrivning.

– Det är riktigt men det är inte enbart en passiv kartläggning. Jag ska även spela in förslag på olika åtgärder till näringsdepartementet. Med tanke på hur fort det går, är det inte ett helt enkelt uppdrag så det är dagsläget som gäller, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Att just Anders Ferbe utsågs till ensamutredare var en gemensam önskan från parterna på arbetsmarknaden, vilket i sin tur vilade på det breda kontaktnät som han har sedan tiden som ordförande i IF Metall: ”Anders Ferbes uppdrag är en viktig del i regeringens fortsatta arbete med anledning av nya coronaviruset. Hans erfarenheter av partssamverkan på den svenska arbetsmarknaden och lösningar under finanskrisen kommer att vara mycket värdefulla”, konstaterade näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande. Enligt planerna ska det pågå till den 31 december.

– Men jag hoppas fanken att det här uppdraget avslutas snabbt, innan dess.

Allt mörkare bild

Redan nu tornar en tämligen klar men allt mörkare bild upp av läget där framför allt besöksnäringen och transportbranschen har fått ta den första och allra hårdaste smällen.

– Det är ju branscher med många små och medelstora företag och de har sällan någon stark kapitalbindning och nu börjar pengarna ta slut.

Och rent konkret, vad säger de till dig?
– Att de med nöd och näppe kommer att klara löneutbetalningarna nu i mars men sedan går det inte en månad till.

Inom industrisektorn är det, enligt Anders Ferbe, ännu något lugnare. Längre orderstockar håller tillverkningen igång i ögonblicket. Men samtidigt töms komponentlagren i allt snabbare takt så det är ett bedrägligt lugn.

– Jag vill inte måla fan på väggen men de första konkurserna kommer allt närmare, kanske bara någon vecka. om vi drar ut den nuvarande situationen i tid. Risken finns att det ger strukturella förändringar i ett flertal olika branscher. Främst gäller det transportbranschen, flyget naturligtvis men också buss och taxiföretagen.

Krispaket på 300 miljarder

Den information och de situationsbilder som Anders Ferbe nu levererar in till näringsdepartementet ska ligga till grund för insatser liknande de som regeringen offentliggjorde idag: 300 miljarder i ett krispaket till näringslivet.

– Det finns en enorm vilja inom näringsdepartementet att verkligen genomföra de olika åtgärderna och stötta företagen.

Vilka typer av fortsatt stöd ser du kommer att behövas?
– Målinriktade åtgärder. Ju mer vi vet om hur krisen slår mot olika branscher, det lättare blir det att ge riktade insatser. Om vi till exempel ser att bussföretagen i en region sviktar då kan vi gå in med stöd där.

Norwegians vd Jacob Schram har sagt att, när krisen väl är över, då behövs en ”Marshall-hjälp” för att flygbranschen ska kunna komma igång igen. Håller du med om det?

Ja, det mesta tyder på det och det gäller ett flertal olika branscher. Just nu är besöksnäringen och transportsektorn allra hårdast utsatt och framför allt transport är en samhällskritisk verksamhet som krävs för att Sverige ska klara sig.

Regeringens samlade coronaåtgärder hittills

  • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
  • För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
  • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
  • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
  • Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
  • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
  • Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.
  • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

Källa: regeringen.se

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2020-03-16 - 16:18  #Politik #Konjunktur #Coronakrisen