AMN_STR1
Foto: Lefteris Pitarakis

Cameron moderniserar brittiska strejkregler

Minst hälften av medlemmarna i ett fackförbund måste delta i en omröstning för att en strejk ska få inledas. Facket måste också informera om alla strejkåtgärder minst 14 dagar innan och det blir olagligt att trakassera de som arbetar trots strejk. Det är några av förslagen i en ny lag som den brittiska premiärministern David Cameron nyligen presenterade för det brittiska parlamentet.

Tidigare har en liten minoritet i de brittiska fackförbunden, med kort varsel, kunnat göra vardagen mycket besvärlig för miljontals britter. Det vill nu den toryledda regeringen sätta stopp för.

– Vanliga brittiska familjer har rätt att förvänta sig att deras vardagsliv inte störs av strejker som har ett stöd av endast en liten del av fackets medlemmar, säger den ansvarige brittiske ministern, Nick Boles, i ett uttalande.

Om lärare, sjukvårdpersonal, brandmän, anställda inom gränsbevakningen och i landets kärnkraftverk ska strejka, måste dessa grupper ha ett stöd på minst 40 procent av de röstberättigade medlemmarna i sina fackförbund och minst hälften av alla medlemmar måste delta i omröstningen. Facket måste också tydligt beskriva vad konflikten handlar och vilka åtgärder man planerar, så att alla medlemmar vet vad de röstar om.

Motsvarande krav på demokratiskt beslutat strejkmandat finns inte på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsnytt har tidigare rapporterat om hur bristen på tydlighet i det svenska konfliktregelverket öppnar för missbruk och att det finns en handfull fackförbund som närmast satt i system att bråka. I en studie ”Nya konfliktmönster och konfliktdimensioner på svensk arbetsmarknad” ges belägg för att en liten minoritet av fackförbunden – Syndikalisterna (SAC), Hamnarbetarförbundet, Elektrikerförbundet, Transportarbetareförbundet och Byggnads – står för en stor majoritet av konflikterna. Enligt studien stod de fem fackförbunden för cirka 80 procent av konflikterna på svensk arbetsmarknad mellan 1993 – 2005.

Publicerad av Redaktör den 2015-07-20 - 17:00