Calmfors Skedinger
Foto: Erik Nylander/TT

Calmfors: Kollektivavtal måste bli mer attraktiva

Publicerat av Martin Berg

I en värld där allt färre arbetstagare är fackligt anslutna kommer kollektivavtalen i allt större utsträckning bäras upp av företagen. Men det betyder att facken kan behöva tillåta en större flexibilitet för att arbetsgivarna ska uppfatta dem som attraktiva. Det är huvudbudskapet i en ny rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER).

Idag täcks cirka 90 procent av de anställda av kollektivavtalen, medan den fackliga organisationsgraden har minskat från 85 procent 1993 till 69 procent 2016. Däremot har det inte skett någon direkt nedgång i organisationsgraden på arbetsgivarsidan. Den har tvärtom stigit något. Det innebär att fackets makt i framtiden kan minska eftersom uppslutningen inte är lika stark, menar rapportförfattarna.

– Det betyder att det i framtiden blir allt viktigare att företagen uppfattar kollektivavtalen som attraktiva, sa Lars Calmfors, ordförande för AER på en presskonferens på tisdagen.

Orsakerna till att den fackliga anslutningsgraden sjunkit är flera. Men den viktigaste är att det har skett en gradvis värdeförskjutning från kollektiva värderingar till mer individuella.

– Värderingsteorin får stöd i alla länder och om det är huvudorsaken till att den fackliga anslutningsgraden minskar kan inte reformer som att återinföra avdragsrätten för fackavgiften stoppa den utvecklingen, menar Lars Calmfors.

Tysklands täckningsgrad minskar snabbt

Tillsammans med vice ordförande i AER, Per Skedinger, pekade Lars Calmfors på Tyskland som ett exempel på hur snabbt kollektivavtalen kan tappa mark. Den tyska täckningsgraden har sjunkit med nästan 30 procentenheter på 30 år och den fackliga organisationsgraden ligger nu på under 20 procent.

Företagens inställning till kollektivavtalen i Sverige är i grund och botten positiv men det finns skillnader. Företag inom byggbranschen är mest negativa, medan de inom hotell och restaurang är mest positivt inställda.

Det företagen uppskattar mest med kollektivavtalen är att de ger dem ett bra anseende som arbetsgivare, samt att det förenklar relationen med de anställda. Det företagen tycker är sämst är att det är svårt att anpassa lönesättningen till hur det går för företaget.

Här ser Lars Calmfors ett problem.

– Sociala normer som anseende är ett svagt fundament för kollektivavtalens fortsatta överlevnad. För facket kan det betyda att man måste bli mer flexibelt inställd till exempel sifferlösa avtal och över huvud taget frågor som rör en mer flexibel lönesättning.

Mindre omfattande avtal ger större förhandlingsutrymme

Det finns mindre omfattande kollektivavtal, samt avtal som ger större förhandlingsutrymme inom olika anställningsavtal. Det kan göra kollektivavtalen mer attraktiva för företagen i framtiden, menar AER.

Lars Calmfors sa vid presskonferensen att de åtgärderna inte är konkreta förslag på vad facket i ett framtida scenario med mindre anslutningsgrad och mindre makt ska göra.

– Vi vet att det finns målkonflikter här. Sifferlösa avtal går emot många fackliga mål. Vad vi säger är att facket måste vara öppet för förändringar.

Både ordförande Lars Calmfors och vice ordförande Per Skedinger menar att kollektivavtalen är positiva för svensk arbetsmarknad.

– Vi tror att det finns ett värde med kollektivavtalen för arbetsgivarna. En viktig faktor är att de skapar ordning och reda på arbetsmarknaden och att det trots allt finns möjligheter att hitta olika flexibla lösningar. Alternativet är lagstiftning, avslutade Lars Calmfors.

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2018-02-13 - 19:51