Ylva Johansson, Ali Esbati, Jessika Roswall, Martin Ådahl
Foto: Sören Andersson

Ylva Johansson, Ali Esbati, Jessika Roswall och Martin Ådahl.

C: Att avskaffa turordningen gynnar alla

Publicerat av Henrik Sjögren

Regeringen rullar ut supersubventionerade jobb för att snygga till statistiken inför valet, menar Martin Ådahl (C). Inte alls, menar Ylva Johansson (S). ”Vi har färre i subventionerade anställningar än innan jag blev arbetsmarknadsminister”, sa hon när den ideologiskt laddade frågan om arbetsmarknaden debatterades i veckan.

I en debatt arrangerad av LO Mediehus ställdes arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till svars för den förda politiken. Huvudspåret var hur fler ska komma in i arbete.

– Nyanlända är lika olika som alla andra, så det finns ingen universallösning. Men extratjänster är ett sätt för människor komma i gång, sa Ylva Johansson när hon berättade om de flertaliga arbetsmarknadsåtgärder som regeringen har genomfört.

Martin Ådahl (C) menade i stället att regeringens olika former av frikostiga subventioner har missbrukats.

– Mängden av olika supersubventionerade jobb som Socialdemokraterna har rullat ut är bara ett sätt snygga till statistiken inför valet. Extratjänsterna, som ger kommunerna över 100 procent ersättning från staten, genomförs enbart för att plocka bort människor försörjningsstöd. Men när satsningen är över kommer den anställda åter att falla handlöst ut i arbetslöshet. Extratjänster blir en jättestor fälla, sa Martin Ådahl.

Men Ylva Johanson hävdade att Sverige har minskat på sitt antal subventionerade anställningar under mandatperioden.

– Vi har färre subventionerade anställningar än innan jag blev arbetsmarknadsminister. Däremot använder vi subventionerna smartare, sa hon.

Argumenterade för lägre ingångslöner

Moderaternas riksdagsledamot Jessika Roswall argumenterade för lägre ingångslöner, bland annat genom de föreslagna inträdesjobben.

– Vi vill ge arbetsgivare möjlighet att anställa till 70 procent av minimilönen under en begränsad tid. Det kostar mindre och det är ett effektivt sätt att få ut människor på arbetsmarknaden, sa hon.

Ali Esbati (V) reagerade starkt på förslaget och ansåg att det skulle innebära ett alltför stort ingrepp.

– Att staten går in och ska tvinga företag att sänka minimilönerna är en extremt ingripande åtgärd som skulle få enorma konsekvenser, sa han. 

Stor konsensus om strejkrätten

När ämnet kom in på strejkrätten rådde stor konsensus mellan de deltagande partierna utom Vänsterpartiet. Debatten tog avstamp i konflikten i Göteborgs hamn som ledde till att arbetsmarknadens parter kom med ett förslag om förändringar i konflikträtten. I korthet innebär det att stridsåtgärder förbjuds om syftet är att teckna kollektivavtal med andra villkor än som redan finns på arbetsplatsen. Vänsterpartiet har pläderat för att fälla en socialdemokratisk regering som går fram med förslaget.

– Förslaget är endast till fördel för arbetsgivarsidan. Det är naivt att tro att arbetsgivarna inte kommer att utnyttja detta till sin fördel. Arbetsgivare är påhittiga och kommer att hitta en lång rad fredspliktsinvändningar. Jag tycker inte Socialdemokraterna är ansvarstagande, sa Ali Esbati.

Ylva Johansson protesterade mot Ali Esbatis invändning.

– Göteborgs hamn är det viktigaste navet för transport där vi inte har haft arbetsfred på 40–50 år. Det är inte en hållbar situation för den som försvarar den svenska modellen. Det ska inte vara självklart att ett fackförbund som inte vill gå med i en centralorganisation ska ha andra frihetsgrader, sa Ylva Johansson.

”Demonisera inte arbetsgivarna”

Martin Ådahl gav Ylva Johansson medhåll och menade att Ali Esbati medvetet försökte svärta ner företagare.

– Demonisera inte arbetsgivarna. De har inte som drivkraft att ställa till elände för sina anställda, sa han.

På frågan om Lagen om anställningsskydd (Las) var skiljelinjerna mycket tydliga. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill, till skillnad från Moderaterna och Centerpartiet, inte ge ytterligare lättnader för företagarna att anställa efter kompetens i stället för tjänsteår. Allra längst går Centerpartiet som helt vill avskaffa turordningsreglerna för företag upp till femtio anställda.

– Turordningsreglerna riskerar att låsa in människor på arbetsplatser och minskar rörligheten på arbetsmarknaden. Att helt avskaffa dem skulle gagna både arbetstagare och arbetsgivare, sa Martin Ådahl.

Jessika Roswall menade att turordningsreglerna kan ha sina fördelar.

– Jag vill se ett ökat inslag av kompetens i lagen om anställningsskydd. Arbetsgivaren måste få avgöra vilken kompetens som bäst lämpar sig för verksamheten. Las är en föråldrad lagstiftning och det är hög tid att vi moderniserar den. Tyvärr tenderar frågan att leda till en alldeles för hög tonart i debatten, sa Jessika Roswall.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2018-08-31 - 10:41